Nyheter

Här hittar du nyheter kring lajvet, världen och kampanjen.


2023-06-09

 • Information om vad Skärpt eldningsförbudet innebär rent praktiskt finns nu under Praktiskt --> Eldningsförbud


2023-06-07

 • Information om vad eldningsförbudet innebär rent praktiskt finns nu under Praktiskt --> Eldningsförbud


2023-05-28

 • Det finns nu en fullständig PDF-fil man kan ladda ner över hela hemsidan under Guide.
 • Ett förtydligande att föremål med röda band tillhör barnens intrig och ska inte tas eller flyttas på, har gjorts under Tecken & förklaringar. Vad grönt band på föremål betyder har också lagts till där.
 • Det finns nu information om vad man ska ha på sig vid bad under Praktiskt.
 • Landområdeskartan och listorna är nu uppdaterade med det som inkommit.


2023-05-14

 • Det finns nu information om barnlajvet och hålltider på hemsidan.
 • För att lättare kunna prata om strategispelet IN-lajv så har vi bytt namn från strategispelet till konfliktkartan. En spelare kallas Aktör. En person med ett kontrakt som kan säljas till en Aktör kallas Kontraktör.


2023-05-09

 • Under Landlotteriet finns en ny uppdaterad karta över landområdesägare och beskrivningar av de olika landområdena.


2023-04-29

 • Man kan i år åter besöka Ungdommens källa via Pilgrimsfärden som det nu finns information om.
 • Tol-taurës drottning har nu fått ett namn Alcarinqua.


2023-04-03

 • Förtydligande mängden mana inte påverkar inte hur bra en magiker är i magistrid. Men har man 0 i mana så förlorar man.
 • Listan över Sökta roller har uppdaterats.


2023-03-09 – Expeditionerna återuppstår

 • Det speltekniska systemet Expeditionerna beskrivs nu under Speltekniska system.


2023-02-28 - MG 10:s Anmälan öppnar!!

 • Du kan nu äntligen anmäla dig till lajvet efter att vi byggt om anmälningssystemet lite. Du få nu bara en kompletteringslänk som gäller hela tiden.
 • Anmälan till förbeställd Mat har öppnat.
 • Det finns nu fördjupad information om landet Tol-taurë.
 • Listan över årets arrangörer har fyllts på.


2023-02-05 - MG 10:s hemsida är nu helt uppdaterad!

 • MG har äntligen fått en ny fin Världskarta.
 • Två till kartor har skapats som visar världen innan MG1 och Shakauzgs totala utbredning.
 • Under världen har följande uppdaterats:
  • Det står nu att Tzan-Terek inte längre har någon export.
  • Det står nu att Asatron är stor i Nordvidd.
  • Det står att det alver har misshandlat och dödat människor i Ciros den senaste tiden.
  • Gregarpos ligger nu mer på högplatåer i ett annars kargt ökenlandskap.
  • Drakoniens ö (som inte finns på kartan) har ändrat position.
 • Av förekommen anledning står det nu att solceller inte finns under Teknologi.
 • Samtliga datum på hemsidan är nu uppdaterade.
 • En kortare sammanfattning av strategispelet har lagts till under Aktuellt under Danalien.
 • Det står nu under Ärkemagikerns dal att den utgör den 13:e förläningen i Danalien och styrs av Hertig Bastian Ehrenbalk.
 • Ärkemagikerns dal har fått en textrad om att det är svårt att flyga över dalen med luftskepp.
 • Det står nu under Förläningar att Ärkemagikerns dal styrs av Hertig Bastian Ehrenbalk och Hertiginnan Kornelia Ehrenbalk.
 • Under Adeln har förtydligande gjorts om hur tillsättningar görs och vilka högadliga personer som har spelats och är definierade.
 • Det har förtydligats att Hertiginnan Kornelia Ehrenbalk sitter med i Kronrådet under Adeln.
 • Det står nu att Tzan-Tereks flotta till stor del är omgjord för att importera varor under Tzan-Terek.
 • Under Legender så har monstret Maratyl fått annan hudfärg för att bättre passa med det som tidigare spelats på och meningen som hade fallit bort är nu tillbaka.
 • Människor i Danaliens syn på drakoner, khasader och urdvärgar finns nu beskrivet under Raser.
 • Det har förtydligats att andar och själar är en viktig del i Ames
 • En kortare beskrivning av Drakar finns nu under Skogsfolk m.m.
 • Det finns nu många fler Vandöda raser som presenteras under Raser. Detta var en viktig del under Mg 9.1.
 • Många sidor har byggts om för att se bättre ut i mobilen.


2022-01-24

Religion är nu uppdaterat. Rättat mindre stavfel och årtal.

En vaken deltagare gjorde oss uppmärksamma att det var Aelane De Galaris som blev inröstad i Magiekrnas råd och inte Nahives De Galaris. Detta är nu rättat.


2022-01-22

 • Lajvet har nu en handling under Handling MG 10!!
 • En sammanfattning av det viktigaste från MG9 finns nu under Vad som hänt.
 • Det framgår nu av Praktiskt att "gläntan" kommer utgöra den lugna ängen.
 • Under Praktiskt står det numer att ved får användas till myseldning och att det kommer finnas tvättvatten vid dassen,
 • Att vi har bokat området mellan 10-19 juni står nu under Praktiskt.
 • Bild på hur eldning i fyrfat ska gå til, finns under Regler och Praktiskt.
 • Sidan Helare & läkare har lyfts ur Magi och fått en egen "nivå" i menyn för att lättare hittas.
 • Det framgår att magin är begränsad till 1 mana på MG 10 också.
 • Sammanfattningen under Magi ha utökats med fyra punkter.
 • Information om nyvalet till Magikernas råd finns under Magiker.
 • Bendur och Drenora nämns nu som kända magiker under Sira-orden under Magiker.
 • Magidriekriven har fått ett nytt kapitel 8 - Återupprättande av Magikernas råd.
 • Utökad text finns under juridiska problem under Magidirektiven.
 • Vi har förtydligat under Alkemi att effektkortet "ingen effekt" betyder att just det kortet inte hade någon effekt och att det neutraliserar inte det andra kortet.
 • Text har lagts till under Landlotteriet om att de vars skatter inte betalats kan ha förlorat sina landområden och att dessa ska lottas ut.
 • Under Landlotteriet så står det nu att en kraftig jordbävning skapat en stor förkastningsspricka som går rakt över vissas landområden.
 • OBS! Kartan över ägare under Landlotteriet är inte uppdaterad.
 • Förtydligande vad en handelskredit kan användas till har gjorts under Handelssystemet.
 • Vi har lagt till regeln att minst en i gruppen ska fysiskt ha hittat nergången till underjorden för att man ska få använda den.
 • En kortare beskrivning av förra årets strategispel samt vad årets spel ska handla om finns nu beskrivet under Strategispelet
 • Bankvalvet kommer komma tillbaka i år. Så texten fick uppdateras lite.
 • En del sidor där bilder och tabeller såg konstiga ut på mobil har åtgärdats.
 • En lista över vad som kan vara bra att ha med sig till småbarn som förälder finns nu under Packlista.
 • Vi söker just nu en NPC-grupp, fler spelledare till underjorden, värdshuspersonal och två magiker. Se under Sökta roller.


Kvar att uppdatera på hemsidan:

 • Världen
 • Raser
 • Anmälan


2022-12-24

Att det blir ett MG 10 blir offentligt.

Hemsidan uppdateras med datum och Praktiskt. Men en ordentlig översyn är pågående.

MG 9.1:s hemsida tas ner.


--------------

Gamla nyheter


2022-11-06

MG 9.1 har satt ett sista anmälningsdatum till 13 November. Det är då beställningen av mat läggs, så efter det datumet finns det endast begränsade möjligheter att vara med. Hör med arrangörerna innan!


2022-10-27

MG 9.1 öppnas upp för personer mellan 15-17 år i vuxet sällskap.

Information om medhavddryck under MG 9.1 finns under Praktiskt.


2022-10-23

Ett preliminärt schema för MG 9.1 finns under Praktiskt.


2022-09-11

Mindre uppdateringar på MG 9.1:s sida.

Vandöda raser har fyllts på med text om skelett, draug, gengångare, spöke, myling, strandvaskare och vård.

Texten om Adel har förtydligats på vissa punkter beträffande utdelning av titlar.


2022-01-15

MG 9.1 flyttas från 25-27 februari till 18-20 November, 2022 pga på grund av Covid 19.


2021-11-21

Sammanfattande information om världen finns nu under MG9.1 Setting.

En sammanfattning av de viktigaste reglerna finns under MG91.1 Regler.

Information om regler kring avanmälan finns under MG9.1 Anmälan.


2021-11-15

Ny hemsida för spinoff-lajvet MG 9.1 Ehrenbalks Banquet d´ Bombastic - Villebråd


2021-08-19

En pdf-fil finns nu över all information på hemsidan för den som önskar det. I den kan man också söka.

Ett förtydligande har gjorts att det är Hertiginnan Kornerial Ehernbalk som driver barnhuset som finns på området.


2021-08-16

Information om den särskilda satsning vi gör för barn i år finns nu att läsa under Barn på lajvet.

Magidirektiven har uppdateras. Man behöver nu tillstånd för att använda magiska föremål och en förtydligande har gjorts att skogsvarelser såsom knytt eller liknande inte behöver magilicens.


2021-08-02

Information om fyra speltekniska system som vi använder finns nu:

Förtydligat att man ska ta med egen skål, bestik och bägare till värdshuset om man vill äta där.

Ändrat gränsen för armborst från 30 pound till 50 pond då detta ger ungefär samma anslagsenergi vilket visats under ett MG finansierat forskningsprojekt.


2021-07-24

Information om Handelssystemet ligger nu uppe.

Vi har låtit läsa in en del texter för att underlätta för alla att ta till sig informationen. Det som lästs in är: Handling, Regler, Religion, Valuta, Teknologi, Danalien, Speltekniska system, Alkemi, Magi, Stridsregler och  Tecken & förklaringar.


2021-06-19

Nu har vi öppnat anmälan för den förbeställda maten.

Information om avanmälan och återbetalning har uppdaterats.

information om Covid-19/corona har lagts upp.

En ny bidragsgivare Sparbankstiftelsen har beviljat oss bidrag och finns nu med med sin logga.


2021-01-24

MG byter datum ytterligare en gång till 1-5 september!

Vi har precis blivit informerade om att det planerade datumet i augusti krockar med en jakt på området. Detta har tyvärr tvingat oss att byta lajvdatum ännu en gång.

Nytt datum blir: 1-5 september.


2021-01-23

MG byter datum igen! För att säkerställa att lajvet kan bli av i år så har vi valt att flytta lajvet till 25-29 augusti.

 

Det finns indikationer på att lajvet möjligen hade gått att genomföra i juni trots Covid-19. Men det finns också en hel del osäkerheter och vi vill inte behöva ställa in med kort varsel. Vi har därför valt att fatta detta beslut tidigt så att folk kan planera sin semester och sitt lajvår ordentligt.

 

Detta innebär tyvärr att vi återigen behöver veta vad ni vill göra med er anmälan och betalning. Detta gäller även er som tidigare sagt att ni inte kan komma på lajvet när det fortfarande låg i juni eftersom ni kanske har bättre möjlighet på vårt nya datum.

 

Vi vill att ni:

Gå in i er anmälan och meddela vad ni vill göra med er rollanmälan och er betalning. (använd kompletteringslänken ni fått via mejl).

 

Här finns alternativen:

 • Flytta din anmälan till MG 25-29 augusti
 • Avanmäl dig helt
 • Att du inte vet än

 

Meddela även hur du vill göra med din betalning. Detta galler ALLA anmälda (aven barn). Gör detta så snart som möjligt, så vi vet vilka som kommer på MG 25-29 augusti, då arrangörsarbetet fortsätter!

 

Skulle det vara så att du idag meddelar att du kommer på lajvet 2021 men att det sedan visar sig att du inte kan, kommer du givetvis (!) att få pengarna tillbaka.


Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner har slutit ett avtal om att alla vuxna som bor i Sverige ska ha erbjudits vaccination mot covid-19 under det första halvåret 2021 (Källa).


2020-05-16

Vi har fattat beslut om att flytta lajvet till 16-20 juni, 2021.


Vi har efter mycket om och men behövt fatta ett jobbigt men nödvändigt beslut! 🙁
Som ni kanske gissat gör nuvarande Corona-restriktioner att vi tyvärr blir tvungna att skjuta upp lajvet till 16-20 juni 2021. Så det blir lajv!... men först 2021.
- Vi vill att alla går in i sin anmälan och meddela vad ni vill göra med er rollanmälan och er betalning. (Gå in via kompletteringslänken du fått via mail).
Du kan flytta din anmälan till MG 2021, avanmäla dig eller svara att du ännu inte vet.
- Vi vill även att du meddelar hur du vill göra med din betalning.
- Detta gäller ALLA anmälda (även barn). Gör detta så snart som möjligt, så vi vet vilka som kommer på MG 2021, då vårt arrangörsarbete fortsätter.
- Det går även bra att göra nya anmälningar till MG 2021 😊


Skulle det vara så att du idag meddelar att du kommer på lajvet 2021 men att det sedan visar sig att du inte kan, kommer du givetvis (!) att få pengarna tillbaka.


Tack för det stora intresset för lajvet – ni är grymma! ❤️


2020-03-13

Information om nyvalet till Magikernas råd finns nu under Magiker.

Magidirektiven, kap 7, 6-8 § har uppdaterats.


2020-03-12

Ett spelteknisk system för forskning finns nu beskrivet.

Ett förtydligande om att man inte får stjäla föremål från arrangörslägret har gjorts under regler.

Information om återbetalning vid inställt lajv finns under Ansökan om återbetalning.

Hemsidan har fått en mindre ansiktslyftning med fler bilder.

Trailern för MG 9 finns under Lajvpresentation.


2020-02-27

Anmälan är öppen.

Samarbeta med Gripheim.se inleds som ger alla deltagare 10 % rabatt.


2020-02-02

Alverna har fått en ny religion kallad Fëon.

Har förbättrat utseendet av hemsidan för mobilen.

Flyttat magidirektiven, magistrid och maginivåer så att de ska bli lättare att hitta.


2020-01-18

Handling MG 9 har utökats med berättelsespåren De blå stenarna och Drakonernas ö.

Nya funktionärer har anslutit till arrangörsgruppen och omnämns nu under Kontakt.


2019-12-11

Handling MG 9 har uppdaterats eftersom MG8:s handling fortfarande låg kvar.


2019-11-23 - MG9 – NY HEMSIDA

Nedan presenteras de viktigaste uppdateringarna som är gjorda mellan MG8:s och MG9:s sida:


  • Datum - Datum för lajvet är satt till 24-28 juni 2020 (onsdag - söndag).
  • Alla datum och år som nämns i text är uppdaterade.
  • Nytt pris – Vi har varit tvungna att höja priset, men behållit priset för barn.
  • Vad har hänt innan – En sammanfattad förklarande text om vad som har hänt på de tidigare lajven MG 6, MG 7 och MG 8.
  • Handling MG 9 – Ny bakgrund och nya berättelsespår som beskriver vad lajvet handlar om.
  • Praktiskt – Det finns möjlighet att hyra ett eget dass till ditt läger.
  • Regler – Regler kring batteridrivna lyckor och ljus.
   Man får inte låna lyktorna som vi sätter upp längs med stigarna.
   Bild på hur en eldstad ska vara utformad.
  • Stridsregler – Förtydligat att det inte finns rökgranater i världen men att det kan förekomma som effekter.
  • Magi – Alla magikers mana är begränsad till max 1 mana under MG9. Manadryck ersätter bara förlorad mana.
  • Magiker – Text om att all magi är ändlig.
   Att magikernas råd har återbildats.
   Vad som hände under MG 8 för magikerna.
  • Magidirektiven – Förtydligande att magikernas råd är dömande i alla fall som rör brott mot magidirektiven och att Purgatororden influerar vilka som får plats i det återbildade rådet.
  • Landlotteri – Text om att ännu ett landlotteri kommer att hållas.
  • Handelssystemet – Tagits bort från menyn och kommer ersättas av ett nytt framöver.
  • Underjorden – Förtydligande att varje äventyr är cirka 1 timma.
  • Pilgrimsfärd – Tagits bort från menyn då det kan komma att ersättas av ett nytt system.
  • Strategispelet – Sammanfattning om vad som hände under MG8 har lagts till.
   Text om vad strategispelet ska handla om under MG 9 har lagts till.
  • Politiksystemet – Tagits bort från menyn då Bastian Ehrenbalk blev ny länsherre (Hertig). Kan komma att ersättas framöver.
  • Siarsystemet – Regel om att man inte får ”jaga” föremål som ger visioner har tagits bort.
   Text om att man kan få en vision per dag i Gryningstemplet har lagts till.
  • Världen – Corinne är i union med Etheria.
   Kronau är i pågående konflikt med Ethera på grund av att de bygger en transportled genom landet.
  • Danalien – Bastian Ehrenbalk har blivit länsherre (hertig) i Ärkemagikerns dal.
   Ärkemagikerns dal har blivit den 13:e förläningen i landet.
   Förmyndarregeringen kallas numer för Kronrådet.
   Städerna Nordholm och Östmark beskrivs i text.
  • Ärkemagikerns dal – De juridiska problemen i dalen beskrivs.
  • Kriget – Text om vad som hände under strategispelet under MG 8 har lagts till.
  • Förläningar – Beskrivning om att Ärkemagikerns dal har lagts till.
  • Afote – Ny text om mörkeralvernas misslyckade uppror har lagts till.
  • Corinne – Beskrivning av unionen med Ethera beskrivs och att deras regent förolyckats.
  • Tzan-Terek – Text om att de hävt belägringen av Londiram har lagts till.
  • Shakauzg – Text om att de förlorat Östveden har lagts till.
  • Den gamles bok – Text om att den har hittats och är i Högalvernas ägo har lagts till.
  • Elenionnade – Text om att skogsalvernas magiska källa är ”sjuk” har lagts till.
  • Vad är lajv – Uppdaterat texten utefter Sveroks nya beskrivning.


  2018-08-30 - Handelssystemet


  2018-08-28 - Information och tider kring "barnlajvet"


  2018-08-15 – Matanmälan

  • Mat - Förbokning av mat på värdshuset är nu öppen.


  2018-07-22 – Landområdeskartan

  • Landlotteriet – Vi har sammanställt och lagt upp en karta över alla områden som har en ägare och vem som äger vad.
  • Pilgrimsfärd – Vi har lagt till en text om utgrävningstältet från tidigare år. Platsen där man inte får ta föremål ifrån.


  2018-06-09 – Internationella deltagare

  • Internationell deltagare – Vi har lagt upp extra information som kan vara bra att veta för våra internationella deltagare, såsom betalning, språk m.m.
  • Praktiskt – Då vi har en del internationella deltagare har vi förtydligat vad som gäller kring andra språk såsom engelska.


  2018-06-06 – Presentation av grupper

  • Grupper på lajvet – Vi har skapat ett dokument som fylls på med presentationer av grupper och personer som kommer finnas på lajvet.
  • Illustration av Felix Wetterstrand över mörkeralvsstaden Londiram finns nu under Tzan-Terek.


  2018-05-22 – Mindre uppdateringar

  • Området – Bilder som beskriver området finns nu på hemsidan.
  • Alkemi - Vi har skrivit till att man ska gå till gryningstemplet om man hittar en förseglad flaska som man inte kan öppna men som man vill dricka.
  • Fällor & Tortyr – Vi har förtydligat att kistor som är låsta får inte dyrkas eller bändas upp
  • Magi – Vi har lagt till regler kring besvärjelsepergament som är laddade med en engångsmagi.
  • Magiker – Vi har bytt namn på De upplystas order till Cognitas-orden då det annars lätt förväxlas med De upplystas råd.
  • Magidirektiven – Kap 7, § 6b förklarar nu hur utlysning av nyval ska gå till.
  • Arcanium - texten om arcanium ligger nu under alkemi i stället för under magi.


  2018-04-20 - Anmälan har öppnat!

  • Anmälan har öppnat - uppdaterad från tidigare lajv.
  • Siarsystemet finns nu beskrivet under Speltekniska system.
  • Det finns nu lite fler illustrationer på hemsidan. Dessa är gjorda av Peter Svärd.


  2018-02-28– MG8 – NY HEMSIDA

  Nedan presenteras de viktigaste uppdateringarna som är gjorda mellan MG7:s och MG8:s sida:


  • Datum - Datum för lajvet är satt till 5-9 september 2018 (onsdag - söndag).

  Alla datum och år som nämns i text är uppdaterade.

  • Antal dagar - Lajvet förlängs med en dag.
  • Max antal deltagare – Vi har satt en begränsning på max antal deltagare på 300 personer då vi vill satsa på kvalité framför kvantitet och vill inte växa för snabbt.
  • Vad har hänt innan – En sammanfattad förklarande text om vad som har hänt på de tidigare lajven MG 6 och MG 7
  • Handling MG 8 – Ny bakgrund och nya berättelsespår som beskriver vad lajvet handlar om.
  • Guide – Snabbguide har bytt namn till guide. Där hittar ni hemsidestrukturen, vad ni förväntas läsa samt en .pdf över all information på hemsidan med markeringar för vad som är nytt. Pdf:en kommer lite senare.
  • Praktiskt – Vi har förtydligat att vi alltid betalar tillbaka lajvavgiften om man inte kan komma på lajvet förutsatt att man meddelar oss.
  • Allmänta regler – Vi har förtydligat att man inte får leta igenom annans offpackning.

  Vi har förtydligat att man inte får stjäla något från banken.

  • Magi - Vi har förtydligat att om du vill skapa ett eget magiskt föremål så måste du diskutera detta med arrangörerna innan.
  • Magiker – Vi har lagt till en text om vad som hände efter MG 7 beträffande Purgatororden.
  • Magidirektiven – Vi har lagt till text som förklara de juridiska sårigheterna med att magikernas råd är borta.
  • Helare och läkare – Vi har förtydligat att man inte kan vara både helare och magiker.

  Vi har förtydligat hur många mana en helare har utefter hur lärd denne är.

  • Alkemi – Vi har förtydligat att alla kan försöka göra magiska brygder men att alkemister är bättre på dem.
  • Landlotteriet – Det kommer hållas ett nytt landlotteri. En person som köpt en lott förra året får INTE köpa en ny lott i år. Detta gäller även om den såldes vidare.

  Man får INTE stjäla landlotter eller ägarbevis.

  Det kommer inte gå några expeditioner i år.

  • Handdelssystem – Ett handelssystem är under uppbyggnad för de som fick landområden förra året.
  • Pilgrimsfärd - Vi presenterar ett nytt äventyr! Gå på pilgrimsfärd i dalen med detta nya speltekniska system.
  • Strategispelet - Vi har lagt till en text om hur det gick förra året och vad årets strategispel kommer utspela sig. Versioner av texten återfinns på flera andra ställen.
  • Tjuvsystemet -  Vi har förtydligat att man inte får stjäla lotter i landlotteriet eller ägarbevis till landområden.
  • Politiksystemet - Vi har förtydligat vilka som får rösta och hur det fungerar.

  Det finns nu information om hur valet gick förra året och vem som leder.

  Nordvidd undvek ett inbördes förra året då storhövdingaringen återbördades.

  • Ärkemagikerns dal – Kartan från förra årets expeditioner hittar ni här.
  • Legender – Vi har skrivit om tre stycken gamla legender under fliken Världen. Dessa är kuriosa för de allra flesta.
  • Adel – Vi har lagt till kortare beskrivningar av vissa adelspersoner som spelas på lajvet.
  • Religion – Vi har förtydligat att vi rekommenderar att man väljer några av de två religioner vi beskriver.

  Livets nyckel har fått två tecken som används på baner, kläder m.m.


  2017-09-06

  Årets intriger till MG7 kommer att skickas under kvällen/natten idag. Om länk saknas i mejlet beror det troligen på att du inte ska få någon intrig - antingen pga att du själv önskat det så alternativt att din anmälan inte kommit in i tid/varit komplett i tid.

  Nu finns även vårt praktiska utskick inför lajvet samt inlajv rykten att ladda ner här.


  2017-08-27

  Små förändringar och förtydliganden hur landlotteriet går till.

  Stora förändringar hur expeditionerna går till.

  Helt nytt Politiksystem finns nu för de politiskt intresserade.

  Tillägg till Transportsystemet om hur man transporterar fångar.

  Förtydligande av adelstitlar och arv.

  Det kommer nu finnas bankväxlar (checkar) på banken för stora summor.

  Listan över vi som förverkligar lajvet har uppdaterats under kontakt. Du kan även ladda ner en PDF med hela hemsidan.


  2017-08-24 och 2017-08-25

  VIKTIGA NYHETER (uppdaterat inlägg 25 aug): Vi kommer ha besök innan och under lajvet av ett mindre TV-team som spelar in en programserie om olika typer av livsstilar (SVT). Här är en länk till programmet: https://www.svtplay.se/kalles-sex-liv så ni kan se vilket program det är och att SVT tar seriöst på detta. De vill lyfta lajv och vår hobby ur ett positivt perspektiv. Det handlar alltså om att visa vår hobby så som den faktiskt är genom aktivt deltagande från deras sida och vi i arrangörsgruppen har beslutat att det är en fördel om vi tillsammans på ett transparent och inkluderande sätt kan bidra till att locka fler till lajvhobbyn. (Observera att detta INTE är ett ”Outsider-liknande” program)


  TV-teamet kommer alltså vara med och delta med egna roller under lajvet, givetvis i lajvmässiga kläder och tekniken kommer att döljas/lajv-anpassas så bra som möjligt. Notera att MG har steampunk-inslag (läs mer under ”Lajvpresentation” på hemsidan) vilket innebär att det faktiskt finns teknikinslag – som i detta fall kommer gestaltas som ”den allra senaste och mest exklusiva tekniken i Danalien”. Vi kommer informera vidare kring detta samt kring deras roller på det obligatoriska förberedelsemötet på torsdagen innan lajvstart.


  Är det någon som inte vill eller kan medverka på lajvet på grund av detta kontakta oss så betalar vi givetvis tillbaka anmälningsavgiften. Alla som INTE vill eller kan vara med på bild eller som upplever att det händer något på lajvet som gör att ni inte vill vara med på bild: Skicka ett mejl till caroline@tommatunnor.se SAMT info@morgondagensgryning.se med ert namn och en bild på er själva före eller efter lajvet så löser produktionsbolaget det i efterhand eftersom allt kommer att klippas ner.


  OBS! Inga barn kommer att vara med på bild utan föräldrarnas skriftliga tillåtelse. Ladda ner blanketten "Medverkandeavtal för minderårig" här och ta med underskriven till lajvet - denna kommer även finnas incheck och utscheck.

  Observera att TV-teamet ska behandlas som vilka andra lajvare som helst och vill ni inte vara med är det givetvis mindre lämpligt att lajva personligen emot dessa.

  Har ni frågor och funderingar kring detta vill vi att ni tar det till info@morgondagensgryning.se


  Precis som förra året (se ”MG i media” på hemsidan under ”Kampanjen”) kan det även förekomma att andra lokalmedier kommer och kort besöker oss på off-dagarna, men de kommer troligtvis inte vara med under lajvet. Ev. frågor kring just detta skickas till kim.engstrand.lund@hotmail.com

  Med detta hoppas vi att vi tillsammans kan visa upp lajv-hobbyn för allmänheten från vår bästa sida.


  2017-08-22

  För en tid sedan passerade vi 300 anmälda - därmed är lajvet fullt! Är du intresserad av att ändå delta på MG7 - skicka ett mejl där du berättar vad du vill spela och om du tillhör en grupp så tar vi ställning utifrån det: info@morgondagensgryning.se


  2017-08-01

  Idag är vi 269 anmälda och 217 betalda. De första 250 som har betalt kommer att få en garanterad plats - resten hamnar på en reservlista som utgår ifrån lajvets behov. Tipsa/påminn dina vänner! Frågor: info@morgondagensgryning.se  OBS! Anmälningsstopp på magiker, magiska förmågor, egna raser och rövare/kriminella.


  2017-05-04

  Nu går det att anmäla sig via Anmälan.


  2017-05-02

  Vi har lagt ut gråa rutor bakom våra sammanfattningar för att ytterligare förtydliga vad som är sammanfattning och vad som inte är det.

  Vi har flyttat om lite under Magi. Så nu återfinns info som mer berör en person som spelar magiker än alla under Magi --> Magiker.

  Ny text om Magidirektiven hittar ni där tillsammans med en förklaring kring Magikernivå.


  2017-04-09

  Fler speltekniska system finns nu beskrivna. Dessa är Underjorden, Strategispelet, Transportsystemet och Tjuvsystemet.

  Adeln i Danalien finns nu beskriven under Världen --> Landet Danalien --> Adeln.

  Rasen Vålnad finns nu beskriven under Raser --> Vandöda.

  Lite fler bilder har kommit upp på diverse sidor.


  2017-02-21– MG7 – NY HEMSIDA

  Nedan presenteras de viktigaste uppdateringarna som är gjorda mellan MG6:s och MG7:s sida:


  • Datum - Datum för lajvet är satt till 14-17 september 2017
  • Max antal deltagare – Vi har satt en begränsning på max antal deltagare på 250 personer då vi vill satsa på kvalité framför kvantitet och vill inte växa för snabbt.
  • Introduktion till MG 7 – Ny bakgrund och nya berättelsespår som beskriver vad lajvet handlar om.
  • Pris – Vi erbjuder nu student- och pensionärspris.
  • Praktiskt – Det finns nu en instruktion för hur man gör om man kommer tidigt eller sent till lajvet.
  • Allmänta regler – Vi kommer ha sopsortering i år. Alla sopor ska sorteras i pant, metall, glas, kompost och brännbart.

  Vi har förtydligat att man får stjäla föremål som är märkta med grönt band

  • Valutan - Om man vill köpa vår inlajvvaluta efter lajvet kostar det 5 kr per mynt eller sedel och 20 kr för en av varje.

  Förtydligande att man bör undvik att ta med egna ädelstenar, guldringar eller liknande betalningsmedel då detta kan få valutasystemet ur balans.

  (Flyttat till Världen)

  • Stridsregler – Vi gör nu ingen skillnad mellan bål och armar när det kommer till hur många KP man tål. Alla har 2 KP i grund över hela kroppen.

  Förtydligat att hjälm inte skyddar mot knockning då knock symboliserar att personen blir övermannad och slagen medvetslös.

  Förtydligande att det är förbjudet att låssas vara sårad eller avsvimmad.

  • Magi – Förtydligat att personer runt magikern ser att en magi kastas, men offret uppfattar inte detta.

  Magiskydd fungerar inte längre på magiker.

  Helt nytt system för strid mellan två magiker.

  Tillägg att det blivit ett maktvakuum bland magikerna när Magikernas råd försvunnit.

  • Alkemi – Alkemisystemet har nu ändats. Varje magisk dryck har nu två effektkort (verkan- och bieffekt) som ska skrapas.

  Ingredienserna till att skapa magiska drycker ska blandas i en specifik ordning.

  • Drycker – Vi har lagt till drycken Otur.
  • Gudasystemet – Vi har lagt till text om särskilda ceremonier såsom dop och bröllop.

  (Flyttat till speltekniska system)

  • NPC-systemet – Vi har förtydligat att NPC roller kommer ha en vit tygpåse med sina skatter i och anpassa sig efter det motstånd de möter.

  (Flyttat till speltekniska system)

  • Speltekniska system – Helt ny meny där vi listar våra speltekniska system.
  • Landlotteriet – Helt nytt speltekniskt system som alla deltagare kan delta i med chansen att vinna ett landområde. Här beskrivs också expeditionerna som är ett sammanhängande spelsystem.
  • Tideräkning – Vi har lagt till en helt ny text om tideräkning och vi har förtydligat att det är år 217.
  • Ärkemagikerns dal – Vi beskriver nu varför magikernas råd är satta i konkurs och varför delar av dalen ska säljas.
  • Förläningarna – Vi har lagt till könsneutrala versioner av adelstitlar
  • Livets Nyckel - Vi har döpt om Gud till Den Högste och även ändrat i alla böner m.m.

  Bibeln kallas nu Den heliga skriften.

  Skrivit att religionen härstammar från Nubass och var den har sitt högsäte idag.

  Skrivit dit en text om religionens syn på äktenskapet.  2016-09-01

  MG6 arrangeras med väldigt lyckat resultat och vi får väldigt fina omdömen av våra deltagare.


  2016-08-24

  Menyn för lajvet finns nu under Mat.

  Vi har separerat Urdvärgar från Khazader för att göra dvärgar mer spelbara.


  2016-07-30

  Vi har lagt till informationen "om man kommer sent till lajvet" under Praktiskt samt en liten karta över områdets upplägg. Nu finns även en uppdaterad världskarta (mindre förändringar med Shakuzg utbredning).


  Vi har gjort förtydliganden under Alkemi och Magi samt lagt upp en lista på alkemiska brygder och en lista på magier.

  Magiska föremål ska märkas med pentagram (läs under Magi)

  Under Praktiskt har vi gjort ett förtydligande kring vad värdshuset erbjuder. Möjlighet att förbeställa mat på lajvet finns nu under Mat.


  2016-06-05

  Nu har vi lagt upp ett antal sökta roller och användbar packlista till dig som behöver.


  2016-06-01

  Nu finns äntligen vårat nya anmälningssystem Barium uppe. Anmäl dig idag!!!

  Vi har även lagt till flera illustrationer på hemsidan.


  2016-05-04

  Texter om de två vanligaste religionerna finns nu på hemsidan, samt en liten text om de två omyndiga regenterna Ann och Mirjam under Danaliens historia.


  2016-04-05

  Nu i helgen har vi en av våra stora arrangörsträffar. Har du tips på saker du vill att vi tar upp och/eller diskuterar? Tipsa oss snarast på info@morgondagensgryning.se eller diskutera i vår Facebookgrupp.


  2016-02-21

  Hemsidan publiceras! Idag är vi glada eftersom våran hemsida har gått live. Hemsidan är dock under uppbyggnad. Vi beräknar att all information ska vara uppe senast 1 april.


  2016-02-05

  Idag fick Morgondagens Gryning sin egen Facebooksida! Den använder vi för att dela med oss av och nå ut med våra nyheter. Om du har Facebook rekommenderar vi givetvis att du följer den.


  2016-02-18

  Idag blev våran nya logga klar. Denna ser du högst upp på hemsidan.


  2016-01-09

  Morgondagens Gryning arrangeras av personer på väldigt skilda geografiska platser. Idag hade vi vårt första gemensamma arrangörsträff tillsammans. Det var en mycket produktiv dag och vi ser fram emot många fler arrangörsträffar tillsammans. 


  2015

  Idén till lajvet började förverkligas och konkretiseras.


  2002-2005

  Kampanjens första lajv: MG1 till MG5 arrangeras på Västkusten. Det sista med cirka 400 deltagare


  Nyheter