Sökta roller

MG9 - Ett nytänkande & händelserikt fantasylajv med inslag av steampunk

Sökta roller

Just nu söker vi följande roller:

  • En grupp som kan representera Purgator-orden som jagar ner magiker som bryter mot magidirektiven.
  • Thang och Tekla präst/präster som kan göra den religionen mer levande.
  • Mörkeralver.
  • Högalver.
  • Soldatstyrka kopplat till Hertig Ehrenbalk som kan upprätthålla lag och ordning på platsen.


  • Försäljare med egna varor.
  • Musiker/underhållare.
  • Akademiker och forskare.

 

Fler sökta roller kommer komma efterhand!

Om du inte vet vad du ska spela kan du ta en titt på vår "lilla" lista med förslag på yrken.