Grannländer

Grannländer

Lajvet utspelar sig i landet Danalien inne i Ärkemagikerns dal. Danalien har just nu fyra grannländer.


Afote

Danalien har bra relation med detta land, men den har blivit sämre efter att Afote valde att stå utanför kriget.


Corinne

Danalien har mycket ansträngd relation med detta land sedan kriget. Länderna är nu i fred med varandra.


Tzan-Terek

Danalien har mycket ansträngd relation med detta land sedan kriget. Länderna är nu i fred med varandra.


Shakauzg

Danalien har vapenvila med en del av orchklanerna från detta ”rike” men också öppen konflikt med andra.


Tol-taurë – Skogsöarna

Danaliens relation med detta land har blivit allt sämre de senaste åren och den kan beskrivas som frostig. Länderna är i fred med varandra.