Magistrid

Magistrid

Behöver inte läsas om du inte ska spela magiker.


Om två magiker skulle behöva slåss mot varandra genom att använda sina magiska förmågor kan de antingen komma överens om hur striden ska gå till innan (offlajv) eller så kan de använda sig av detta system.


Systemet är hämtat från Sanctera som har en bra video som beskriver hur systemet fungerar. Se den om du ska spela magiker.Vi skiljer oss dock åt på några punkter.

  • En magiker i MG-världen kan uppnå högre nivå än 5 utan verktyg. Men för att spela en högre nivå måste man ha en mycket särskild anledning.
  • En magikers stav är inte nödvändigtvis magisk.
  • Rustning och vapen påverkar inte magikernivån.
  • Om du blir besegrad i strid så blir du skadad. Skadad motsvarar att hamna på 0 i KP, och du måste läka för att bli frisk igen.


I en magistrid finns det fyra saker du kan göra som magiker.

  1. Du kan stöta din motståndare genom att göra en stöt med ena armen.
  2. Du kan skydda dig själv genom att korsa armarna över bröstet och sträcka ut dem åt sidorna.
  3. Du kan kasta din motståndare. Då sträcker du ut båda armarna och visar med båda armarna och kroppen i vilken riktning du kastar din motståndare.
  4. Du kan greppa tag om din motståndare. Detta gör du genom att med utsträckt arm och öppen hand greppa mot din motståndare.


Om en magiker skulle få en annan magi kastad på sig, kan magikern skydda sig själv genom att korsa armarna över bröstet och sträcka ut dem åt sidorna (punkt 2 ovan). Detta gäller även om ingen officiell magistrid pågår.


Mängden mana påverkar inte hur bra en magiker är i magistrid. Men har man 0 i mana så förlorar man.