Ärkemagikerns dal

Sammanfattning

Ärkemagikerns dal är den plats där lajvet utspelar sig. Denna dal har länge varit avstängd från vanligt folk med hjälp av en magisk barriär. Endast magiker har varit välkomna in i dalen.


Men något har hänt i dalen, och den magiska barriär som höll folk ute, har fallit. Vad som har hänt är det ingen som vet. Men alla magiker som var inne i dalen har försvunnit.


Landområden inne i dalen säljs nu ut för att betala skulder Magikernas råd hade till den Danaliska statsbanken.


Ärkemagikerns dal utgör numer den 13:e förläningen i Danalien och styrs av Hertig Bastian Ehrenbalk.Ärkemagikerns dal- Fullständig text

Aktuellt

Det är nu allmänt känt att Magikernas råd, som ägde Ärkemagikerns dal, hade stora skulder till Danaliens centralbank. Då magikerna i dalen var försvunna kunde de heller inte betala sina skulder. Magikernas råd sattes därför i konkurs och delar av deras tillgångar började säljas av för att betala deras skulder till den Danaliska centralbanken under översyn av konkursförvaltaren. Resterande tillgångar skulle tillfalla staten.

 

Den Danaliska senaten ställde krav på konkursförvaltaren att fördela landtillgångarna rättvist över befolkningen och bland annat ge flyktingar från de brända och härjade landområdena i östra Danalien, en möjlighet att starta ett nytt liv i dalen. Det hölls därför ett landlotteri där många valde att köpa en lott (MG 7 - 9). Ett fåtal aktörer köpte dock upp flera av de fattiga böndernas landområden efteråt. Trots detta har konkursförvaltaren valt att utlysa ett nytt landlotteri för de personer som ännu inte köpt någon lott. Alla som tidigare inte köpt någon lott har rätt att köpa max en lott var med säker vinst. Den person vars lott dras först får välja landområde först. [Läs mer under Landlotteriet].


Ärkemagikerns dal utgör numer den 13:e förläningen i Danalien och styrs av Hertig Bastian Ehrenbalk.


Juridiska problem

För 2 år sedan (MG8) hittade Purgatororden den enda överlevande från Magikernas råd. Men då Magikernas råd redan var försatta i konkurs hade Magikernas råds tillgångar redan beslagtagits. Den Danaliska staten och Purgatororden såg dock en stor fördel att återupprätta Magikernas råd för att skapa stabilitet bland magikerna. Magikernas råd tilläts därför återupprättas men saknar kontroll över sina forna tillgångar. Tillgångarna kontrolleras fortfarande av konkursförvaltaren. Detta är nu något som allt fler motsätter sig då det visat sig svårt att få ut arv efter alla magikerna som dog samt att Magikernas råd var en internationell organisation och inte bara en Danalisk.


Geografi

Ärkemagikerns dal är en skyddad dal som omgärdas av berg i väster, norr och öster samt hav i söder. I norr finns en smal passage där en flod rinner fram. Längs med denna flod går en smal väg in i dalen. Detta är den enda allmänt kända vägen in till dalen förutom via havet. Marken i dalen är bördig och lämpar sig bra för jordbruk. I bergen lär det finnas mineral och färskvatten rinner från bergen ner i dalgången. Platsen är med andra ord väldigt bra att bo på.

 

I södra delen av dalen finns en gammal ruinstad med en hamn som fungerar till viss del. Staden är relativt stor, men har inga fasta invånare. Ett fåtal byggnader i närheten av hamnen har rustats upp med tak och har fungerat som magasin och förråd samt provisoriska bostäder. Utspritt i dalen finns även ett flertal ruinbyggnader och ruinkomplex. Några är utgrävda av magikerna, medan andra är helt övervuxna. Dokument som hade smugglats ut ur dalen innan alla magiker försvann, tydde på att de hade hittat resterna av en försvunnen civilisation med teknologi och kunnande som tycks överskrida alla kända nationers.

 

Utspritt i dalen finns även magikernas skolor och laboratorium. Här har de bedrivit forskning och studier, men de står nu tomma efter att alla magiker i dalen har försvunnit. De flesta av dem är magiskt låsta, så att ingen annan än magikerna själva kan ta sig in.


Området söder om Morinas lundar.

Morinas Lundar inne i Ärkemagikerns dal är platsen där lajvet utspelar sig. Området direkt söder om denna plats kartlades relativt nyligen av fyra expeditioner (MG 7). och har sålts ut i Landlotteriet.  Här nedan finner ni beskrivningar av de olika landområdena:

PDF - Områdesbeskrivning sorterad på nummer

PDF - Områdesbeskrivning sorterad på grupp


Dalens historia

Dalen har fått sitt namn från att det var på denna plats som Magikernas råd samlades med Ärkemagikern som dess ordförande. Magikernas råd bestod av mäktiga och inflytelserika magiker från olika delar av den kända världen och rådet fattade beslut om vad magikerna runt om i världen fick göra och vad de inte fick göra. Detta står nertecknat i magidirektiven.


Dalen hade i princip ingen fast befolkning förutom magikerna själva och de var kända för att inte vilja ha besök i ”deras” dal, varvid endast ett fåtal besökte den. För cirka 24 år sedan stängdes dalen helt för utomstående och de människor och alver som var i området tvingades flytta (MG 1). Magikerna sa att det berodde på att skogsalverna och människorna inte kunde hålla sams och att en väpnad konflikt hotade. En sådan konflikt kunde de inte acceptera i dalen och alla slängdes därför ut eftersom ”det inte är den enes fel att två träter”. Sedan restes en magisk barriär runt dalen för att förhindra att folk som inte var magikunniga kunde ta sig in.

 

För cirka 5 år sedan föll denna barriär av någon okänd anledning och folk kunde åter resa in i dalen. Dalen var då helt tom på magiker och ingen vet var de har tagit vägen.

 

Ett rykte säger att magikerna i dalen inte bara bedrev magiforskning utan även forskning på exotiska djur och sällsynta raser. En del hävdar att de stött på dessa konstiga varelser när de trängt djupare in i dalen, som för de allra flesta är oupptäckt mark.


Att resa i Ärkemagikerns dal

Sett från utsidan är Ärkemagikerns dal inte jättestor. Men den som reser in i dalen kan vittna om att det kan ta flera veckor att resa igenom den, och det beror inte på att vägen är svår, utan för att avstånden är stora. Det verkar som om dalen blir större när man väl är inne i den. Samtidigt finns det de som har rest igenom den på bara ett par dagar. Att ha ett fast mål i tankarna verkar snabba på resandet betydligt. Vad detta beror på är det egentligen ingen som vet. Men att det finns magi involverat är alla överens om.


Det har även visat sig svårt att flyga luftskepp över dalen vilket har lett till ett flertal krascher. Säkerhetsmedvetna kaptener landar numer utanför dalen med sina skepp.


Ärkemagikerns dal