Magi

Magi

Sammanfattning

  • När en magiker kastar sin magi, pekar denne på sitt offer och säger order ”Arcana” följt av effekten. Offret ska då göra det magikern säger.
  • En magi varar i regel 30 min om inget annat sägs.
  • De flesta magier kan neutraliseras av drycken motgift.
  • Magier slutar verka i regel om man blir skadad.
  • Magikern kan inte kasta magi på sig själv.
  • Personer runt magikern ser att en magi kastas, men offret uppfattar inte detta.
  • Det är förbjudet att låtsas vara magiker inlajv.
  • Det kan förekomma magiska föremål. Dessa kan vara märkta med ett pentagram, men behöver inte alltid vara det.


Vill du vara magikunnig måste du ansöka om detta till arrangören i god tid innan lajvet (info@morgondagensgryning.se).


Du måste alltid ansöka om att få spela magiker hos arrangören innan lajvet.
Magi - Fullständig text

När man kastar magi pekar man på offret/motparten med sin hand, stav eller liknande och säger ”Arcana” följt av effekten. T.ex. ”Arcana – Chockvåg, du kastas till marken!”, ”Arcana – Du måste tala sanning i 30 minuter”. Offret ska då göra det magikern säger.

 

En magi varar i regel 30 min om inget annat sägs och slutar i regel verka om personen blir skadad. De flesta magier kan också neutraliseras av den alkemiska drycken motgift.

 

En magiker kan inte kasta en magi på sig själv.


Det finns även särskilda besvärjelsepergament som är laddade med en (1) magi. Dessa kan användas av vem som helst en gång genom att läsa upp det som står på pergamentet och sedan riva sönder pappret.


Personer runt magikern ser att en magi kastas, men offret uppfattar inte detta.


Att kasta magi tar på en magikers krafter. Dessa magiska krafter kallas Mana och är ett mått på hur många och kraftiga magier en magiker orkar kasta innan denne måste vila upp sig igen. Under lajvet kommer det vara vanligt att en magiker har mellan 0-5 mana beroende på vilken magikernivå denne har. En magiker får tillbaka alla sin mana efter en natts sömn eller genom att dricka manadryck. En manadryck ersätter bara förlorad mana. Man kan inte få mer mana än man har i grund genom att dricka manadryck.

Under MG 9 och 10 har dock magikerna max 1 mana på grund av att magin börjat sina i världen.


Kastar en magiker en magi mer än denne har mana till, förlorar magikern alla sina KP (hamnar på 0 KP) och svimmar direkt efter att magin är kastad. Dessa KP läker som vanligt [Se stridsregler]. Har magikern 0 KP så kan magikern inte använda sina krafter.


Magierna som är tillåtna i lajvvärlden är i regel på individnivå och endast en person drabbas av den. Några undantag finns.


Det är förbjudet att låtsas vara magiker inlajv och lägga en besvärjelse på någon för skojs skull, då denne kommer att spela på att du är en riktig magiker.


Magiska föremål

Det kan förekomma magiska föremål. Dessa kan vara med ett pentagram, men behöver inte alltid vara det. För att veta vad ett magiskt föremål gör så måste det identifieras hos personer med den kunskapen. Magiska föremål kan t.ex. göra att du får +1 KP, att du kan döda gastar eller bara att du alltid sjunger falskt.

 

Vill du skapa ett eget magiskt föremål ska du först maila och diskutera ditt föremål med oss på info@morgondagensgryning.se. Därefter ska du bifoga bild och beskrivning i din anmälan.


Magistrid

Se magistrid under magiker för att läsa om hur två magiker slåss mot varandra.Vem som helst får inte spela magiker på lajvet eller ha magiska förmågor. Du måste ansöka om att få spela det hos arrangören innan lajvet. Ta kontakt med arrangören innan du anmäler dig och presentera ditt upplägg och din karaktärsidé (info@morgondagensgryning.se). Det är en fördel om du har erfarenhet av lajv sedan tidigare.


Att spela magiker på ett bra sätt ställer höga krav på den som spelar det. Vi vill ha ett fåtal magiker på lajvet men att de som vi har är riktigt bra och trovärdiga. Vi ser gärna att magikern använder sig av pyroteknik eller andra effekter som tydliggör att denne kastar en magi. Som magiker måste du även förstå att dina förmågor i första hand är till för att skapa bra spel för andra när du kastar dina magier. Du ska inte missbruka dina förmågor för att ”vinna lajvet”. Vi har stort förtroende till varje magiker att själv kunna dra gränsen.


Vi ställer lägre krav på de som bara vill ha läkande, helande eller liknande förmågor. Men hör gärna med arrangören innan.