Barn på lajvet

MG9 - Ett nytänkande & händelserikt fantasylajv med inslag av steampunk

Barn på lajvet

Vi har valt att satsa lite extra på familjer och personer som tar med barn på lajvet. Vi har därför valt att göra ”mittenängen” till den lugna ängen. Här får man inte festa eller väsnas sent om kvällarna. Man får heller inte vara märkbart berusad på denna ängen. Man måste dock inte bo på denna ängen bara för att man har med sig barn.


För att barnen ska få det extra roligt så kommer vi arrangera särskilda lekar och äventyr (se nedan) för de lite äldre barnen som är frivilligt att vara med på.


Vår förhoppning är att föräldrarna kommer kunna ges möjlighet att lajva själva och ha möjlighet att koppla av lite under lajvet. Vi har dessutom valt att barn till och med 6 år kommer gratis för att det inte ska bli allt för dyrt att ta med barnen på lajvet. Vi subventionerar även lajvavgiften för barn till och med 17 år.


Observera att MG inte är ett barnlajv. Det är ett lajv för vuxna där vissa delar är utvecklade eller anpassade för barn.


Regler för små barn på lajvet

  • Föräldrar är alltid ansvariga för sina barn under lajvet.
  • Det kommer finnas ett särskilt område som lämpar sig för barnpassning och det kommer arrangeras särskilda äventyr för barn. Observera att föräldrarna alltid är ansvariga för sina barn under hela arrangemanget.
  • Utsätt aldrig ett barn för hot. Barn har alltid rätt till störst hänsyn i alla lägen, ju mindre barn desto större hänsyn. Vill du involvera ett barn i någon intrig eller annan spelsituation bör du kontrollera detta först med föräldrarna. Är du osäker angående något vad avser barns del i spelet, så tala med föräldrarna. Hamnar du i en situation att du måste “skada” en förälder till ett barn, förvarna alltid dessa så att de kan sätta in in barnet/barnen i situationen.

  • Uppträd inte med större våld eller grymhet än vad situationen kräver, när du spelar i närheten av barn.


Introduktion och viktiga tider: Barnlajvet MG 9


Vi kommer att fylla på med mer information om detta senare…

Barn på lajv