Handelssystemet

Handelssystemet

För att kunna delta i handelssystemet behöver du först delta i Landlotteriet och skaffa dig ett landområde. Har du inget landområde i början av lajvet kommer du inte kunna producera varor under detta lajvet. Däremot kan du, likt alla andra, skapa beställningskontrakt som behöver varor för att uppfyllas.

 

Handelssystemet använder sig av samma landområdeskarta som Landlotteriet. Landområdeskartan representerar endast en liten del av Ärkemagikerns dal. Dalen är betydligt större än det som syns på kartan.

 

Målet

Målet med handelssystemet är att producera varor på sina landområden, handla med varorna mellan deltagarna och sälja sina varor till de som lagt ut beställningskontrakt för olika byggnationer samt att betala sin landägarskatt till staten.

 

Var

Hämta ut varor görs i Gryningstemplet (arrangörslägret).

Allt annat görs hos Länsherre Ehrenbalk i deras läger.

 

Terräng- och varutyper

Varje ruta på landområdeskartan består av något av följande terrängtyp eller en kombination av dem:

 • Öken
 • Skog
 • Berg
 • Åker
 • Kulle
 • Gruva
 • Byggnad
 • Vatten
 • Träsk
 • Väg/Flod

 

De varor som kan produceras är:

 • Sand
 • Trä
 • Sten
 • Mat
 • Päls
 • Mineral
 • Alkemiska preparat
 • Arcanium
 • Ädelstenar
 • Handelskredit
 • Artefakter

 

Varorna kommer att representeras av Varubevis. Detta kommer vara ett papper som beskriver vilken vara som man äger. Varubevis får man inte stjäla utan endast handla med.

 

Produktion

Det kommer finnas 10 olika ”högar”. En för varje terrängtyp. Högarna har olika sammansättningar beroende på terrängtyp. Själva produktionen går till som så att man drar ett slumpvis valt varubevis ur den hög som representerar den terrängtyp man äger. Till exempel så har du stor sannolikhet att få trä i skog, men också möjlighet att få något annat såsom sten, mat etc. I bergen har du större sannolikhet att hitta sten och mineral än i skog osv.

 

Exempel: Amanda äger landområde 0022 som bara består av skog. När hon producerar varor så drar hon ett varubevis från skogshögen. Hon får då slumpmässigt en mat. Äger hon två skogsområden så drar hon två varubevis osv.

Äger hon en skog och ett berg så drar hon ett varubevis från skogshögen och ett varubevis från bergshögen.

 

Äger man ett landområde som består av två olika terrängtyper så får man välja vilken terrängtyp som ska producera varor. Till exempel så kan man dra ett varubevis från skogshögen eller ett från väg/flod-högen om man äger ett landområde med skog och väg.

 

Produktion kommer att äga rum 1 gång per dag i tre dagar (torsdag, fredag och lördag). Deltagaren ska då gå till arrangörstältet, säga vilket landområde denne äger och sedan dra varubevis från rätt hög. Det finns ingen fast tid för detta som måste passas.

 

Specialregler

 • Varje landområdesägare får dra +1 varubevis varje dag från ett av sina landområden. (1 landområde = 1+1 varubevis, 2 landområden = 2+1 varubevis, 3 landområden = 3+1 varubevis osv.). Äger ni landområdena i gruppen så får gruppen totalt +1. Detta är för att få balans mellan stora och små landägare.
 • Den finns ett varubevis som innehåller en Handelskredit. Denna kan ersätta en valfri vara. T.ex. om du saknar en sten när något ska byggas så kan en handelskredit användas i stället för stenen.
 • Detta finns alltid en lite chans att man hittar en artefakt när man producerar. Då får man inget varubevis utan man får ett föremål av arrangören i stället.
 • Produktionen i handelssystemet är låst under lajvet. Säljs eller köps det landområden under lajvet kommer detta inte påverka handelssystemet. Med andra ord så kan du fortfarande producera varor och delta i handelssystemet även om du säljer ditt landområde under årets lajv. Det samma gäller om du köper ett landområde. Landområdet kommer inte börja producera varor förrän nästa lajv.

 

Handel mellan deltagare

När man har fått sina varubevis i handen får man byta dem med andra deltagare eller sälja dem. Detta får man göra hur man vill. Man får dock inte stjäla varubevis. Detta för att det skulle förstöra mer än det tillför till lajvet.

 

Beställningskontrakt

Under lajvet så vill deltagare alltid göra en massa konstiga saker. En vill bygga ett stort bankvalv, några vill bygga en mur i konfliktkartan och en tredje vill bygga en stuga på sitt landområde. Alla dessa drömmar kräver varor för att kunna förverkligas. Det är här Beställningskontrakten kommer in i bilden.

 

 • Om någon vill bygga något så skapas det X-antal beställningskontrakt beroende på vad som ska byggas. Alla på lajvet får upprätta beställningskontrakt (görs hos Länsherren Ehrenbalk).
 • Ett beställningskontrakt består av 3 slumpvis valda varor.
 • Om alla 3 varor ”skickas” till beställaren (upprättaren av kontraktet) uppfylls kontraktet.
 • Om alla kontrakten uppfylls, byggs t.ex. huset.
 • Man kan bara skicka varor om man uppfyller ett helt beställningskontrakt.
 • Ett beställningskontrakt kan bara uppfyllas en gång.

 

Exempel

För att bygga ett stort hus krävs det 4 beställningskontrakt. Varje kontrakt består av 3 varor som lottas fram:

 1. Trä, Trä och Sten
 2. Sand, Sten och Trä
 3. Trä, Mat, Ädelsten
 4. Päls, Mineral och alkemiskt preparat.

 

Bertil har 3 Trä och 1 sten. Han kan därmed uppfylla kontrakt 1 men inte något annat. Han kan heller inte börja på kontakt 2 eller 3, utan varje kontrakt måste uppfyllas helt innan han kan skicka fler varor.

 

Varför en viss vara krävs för att bygga just din byggnad är upp till dig.

Citat: ”Det är klart att det krävs alkemiska preparat för att bygga ett hus. Vad ska man annars offra till älvfolken?

 

Vet du redan nu att du vill bygga något på ditt landområde? Maila info@morgondagensgryning.se så kanske vi har tid att skapa beställningskontraktet i förväg, annars går de att skapa på lajvet.

 

Betalning

Beställaren som upprättar kontrakten ska ange hur mycket denne tycker att varje kontrakt är värt och vad denne är beredd att betala för att få det löst. Som exempel så är kanske kontrakt 4 i exemplet ovan värt 5000 daler medan kontrakt 1 är värt 600 daler.

Beställaren kan ändra priset under lajvet om denne vill.

 

Skatt

Att vara landägare ger än möjlighet att tjäna pengar. Men man beskattas även av den Danaliska staten (genom Länsherre Ehrenbalk). Varje landområdesägare får därför ett individuellt beställningskontrakt i början av lajvet som anger vilka varor som ska skickas till staten.

För dessa varor får man inga pengar.

Misslyckas man så kan staten komma att beslagta landområdet. Så detta beställningskontrakt måste uppfyllas.

 

Länsherre Ehrenbalk kommer även få i uppdrag att driva in ytterligare skatt. Så bli inte förvånad om du beskattas ytterligare. Länsherren har laglig rätt (och skyldighet) att göra detta.

 

Förbättra sin produktion

Vi har inte för avsikt att man ska kunna förbättra sin produktion på sina landområden utan det man bygger är mer för än själv och för att skapa stämning och djup till världen.

 

Slutord

Efter lajvet kommer vi sammanställa allt och se hur det slutade. Var det någon som byggde något vi ska ta med till nästa gång eller var det någon som inte betalade sin skatt?

Man kan inte spara varubevis från ett lajv till ett annat.