Vandöda

Vandöda

Att stöta på en vandöd, gast eller liknande är något mycket ovanligt! Din karaktär har nog aldrig stött på en innan. Vi vill att ni ska spela på rädsla för dem oavsett om du är en häftig krigare eller inte.


Vandöda

Krav: Du ska ha grått eller vitt smink.

Inspiration: Zombies.

 

Vandöda är ingen ras utan snarare ett begrepp på döda individer som fortfarande rör sig. Med hjälp av magi hålls de ”levande” och de känns lättast igen på deras vita ansikten och deras haltande gångstil samt deras stönande läten då de inte kan prata.

 

En vandöd person kan använda svärd eller andra närstridsvapen men saknar ”finess” i sina slag. De är därför lätta att hugga ner. Problemet är dock att de reser sig igen efter cirka 1 min, samlar ihop sina kroppsdelar och fortsätter. Detta gäller även om de blivit av med huvudet som kan växa fast igen.

 

Vandöda gillar inte att vistas i dagsljus, då dagsljus besvärar dem. De kan vistas i skenet av eld men även det besvärar dem något. På dagarna brukar de leta upp någon skyddad plats som t.ex. en grotta eller ett träsk där de kan komma undan solljuset. Träsket är deras vanligaste ”boplats” då de där kan ta skydd mot solljus under vattnet eller under mosstuvor.

 

Oftast styrs de vandöda av den nekromantiker som har ”skapat” dem, men om denne skulle dö, attackerar de vandöda allt levande omkring sig och strövar sedan fritt i jakt på nya byten. En vandöd kan livnära sig cirka 10 år på en människa.

 

Speciella regler:

 • En vandöd kan inte dö av hugg eller stick utan vaknar igen efter cirka 1 min.
 • En vandöd utan herre attackerar allt levande, utan att bry sig om vad det är.
 • Prata med en arrangör om hur man dödar en vandöd om du ska spela detta eller ha den kunskapen.


Skelett

Krav: Dessa går inte att spela på lajvet.

Inspiration: Skelett.

 

Skelett är skapade på samma sätt som vandöda med hjälp av magi (se ovan), med den skillnaden att de inte längre har vävnad på kroppen utan består endast av ben. Detta gör att de kan röra sig betydligt smidigare än vandöda, men har ingen vävnad som gör att deras kroppsdelar kan växa fast igen.

 

Ett skelett kan använda svärd eller andra närstridsvapen och kan vistas i dagsljus.

 

Oftast styrs skelett av den nekromantiker som har ”skapat” dem, men om denne skulle dö, blir de stillastående och helt passiva.

 

Draug

Krav: Klädseln ska vara mörk och sliten som om den legat i en grav en massa år. Ansikte och övrig synlig hud behöver också sminkas för att likna något som legat ett tag i en grav.

Inspiration: Draug ur nordisk mytologi och filmen The ring.

 

Draugen är en gravsatt död person vars kropp går igen på grund av att personen inte var färdig med livet. De har en direkt fysikform till skillnad mot till exempel spöken och gastar.

 

Draugen är oftast farlig och ohygglig. Den kan ha övermänsklig styrka och följs utav en distinkt lukt av förruttnelse. Den har kvar spår av sin intelligens och njuter av lidandet den orsakar.

 

Den bor oftast, kvar i sin gravhög och attackerar gravplundrare som försöker lägga beslag på de skatter som den döde fått med sig i graven. Dock finns det fall där draugen klättra ner i en rik persons grav och vakta skatterna som om de vore dess egna på grund av avundsjuka. Den kommer ut ur sin grav i form av rök och byter sedan skepnad.

 

Draugar drivs av avundsjuka och girighet och anfaller ofta de levande av avund för att de äger vad de själva nu saknar i döden. Draugen kan bära vapen men kan också mörda sina offer genom att den ta sig in i människor och djurs sinnen och driver dem till vansinne, varefter de dricker deras blod och äter deras kroppar. De lär ha en omättlig hunger.

 

För att undvika att en draug bildas, kan man driva en påle genom den dödes kropp. På så sätt naglades liket fast på sin plats och hindrades från att gå igen. Ett likbål fungerar också.

 

Speciella regler:

 • En draug kan blir nerhuggen ena dagen men kommer tillbaka igen nästa dag så länge kroppen i graven inte blir förstörd eller fastnaglad.
 • En draug kan bruka magi i form av:
  Feghet (”Arcana – "Du blir väldigt feg i 30 min")
  Förlama (”Arcana – "Du blir förlamad i 30 min")
  Förvränga (”Arcana – "Du glömmer de senaste 30 min. Detta var vad som hände...")
  Galenskap (”Arcana – "Du blir galen i 30 min")
  Glömska (”Arcana – "Du glömmer de senaste 30 min")
  Hallucinationer (”Arcana – "Du ser hallucinationer")
  Hat (”Arcana – "Du känner ett stort hat emot den personen i 30 min")
  Paranoia (”Arcana – "Du blir paranoid i 30 min och tror att alla vill döda dig")
  Rädsla (”Arcana – Jag är din värsta mardröm och du måste fly")
  Sömn "Du somnar nu i 30 min")
 • Prata med en arrangör om hur man dödar en draug om du ska spela detta eller ha den kunskapen.

 

Gengångare

Krav: Klädseln ska vara mörk och sliten som om den legat i en grav en massa år. Ansikte och övrig synlig hud behöver också sminkas för att likna något som legat ett tag i en grav.

Inspiration: Gengångare ur nordisk mytologi och filmen The ring.

 

Gengångare är en form av Draug med skillnaden att personen som blivit gengångare har dött på ett våldsamt eller olyckligt sätt. Gengångare hemsöker de som var inblandade i döden men kan även hemsöka oskyldiga. Till exempel om personen fallit offer för en draug. Gengångare är därför inte bundna till en specifik plats som en Draug mer är.

 

(Läs mer under Draug då detta är en form av draug)

 

Spöke

Krav: Dessa går inte att spela på lajvet.

Inspiration: Spöken.

 

Ett spöke är en persons själ som aldrig har fått någon ro. De kan ses i form av vilken ras som helst. De är oftast bundna till en specifik plats eller byggnad och deras beteende beror på vad det är som gör att spöket finns kvar och inte rest vidare till Andeplanet. De har oftast tappat talförmågan men kan ge ifrån sig stönande läten och skratt. De tvistas dock om huruvida en spöken verkligen existerar eller inte. Många säger att det bara är fyllehistorier eller sagor för att skrämma barnen.

 

Ett spöke kan inte bruka några föremål eller bära dem. De kan däremot putta på dem och interagera med dem på väldigt enkel nivå.

 

Ett spöke kan vistas i ljus och blir osynliga i det. Den person som råkar passera igenom ett spöke på kan känna ilningar i hela kroppen.

 

Myling

Krav: Dessa går inte att spela på lajvet.

Inspiration: Myling ur nordisk folktro.

 

Mylingar skapas oftast av oönskade, icke namngivna barn och finns på platser där föräldrarna gömt det döda barnet, såsom myrar, uthus, stenrösen och skogsbackar. Från dessa platser kan man höra gråt och barnskrik samt sång om barnets öde.

 

Man kan hjälpa en myling får ro genom att hitta liket och begrava det i vigd jord samt ge det ett namn (inte allmän kunskap).


Gast

Krav: Du skall ha vita kläder och vitt smink.

Inspiration: Spöken och gastar.


En gast är en persons själ som aldrig har fått någon ro. De kan ses i form av vilken ras som helst. Deras beteende beror på vad det är som gör att gasten finns kvar och inte rest vidare till Andeplanet. De kan ibland ha tappat talförmågan och uppfattas galna, medan andra gånger kan de vara helt vettiga och tala ett klart språk. De tvistas dock om huruvida en gast verkligen existerar eller inte. Många säger att det bara är fyllehistorier eller sagor för att skrämma barnen.

 

En gast bär aldrig vapen som de kan döda med, då de inte kan hålla i saker särskilt länge. Dock kan det hända att de bär den utrustningen de hade på sig när de dog. Blir man slagen av ett gastsvärd tar man ingen skada. Däremot drabbas offret av panik och flyr (”Arcana – Fly, du har drabbats av panik”).

 

Kommer man för nära en gast kan det hända att en gast kramar om än, vilket leder till att offret svimmar av skräck (”Arcana - Svimma, du svimmar i 30 min”). Det sägs även att en gast kan ta över en annan persons kropp.

 

En gast kan inte vistas i ljus och skyr det mest av allt. En gast kan heller inte ta skada av något föremål (inte allmän kunskap).


Speciella regler:

 • Ett slag med ett gastsvärd leder till att offret flyr i vild panik (”Arcana – Fly, du har drabbats av panik”).
 • En gastkram resulterar i att offret svimmar (”Arcana - Svimma, du svimmar i 30 min”).
 • En gast kan ta över en sovande eller avsvimmad persons kropp genom magin kontrollera (”Arcana – Kontrollera, du måste göra som jag säger”). Personen måste då göra som gasten viskar till den. Förtrollningen bryts om personen kommer i närheten av en ljuskälla (gasten ska säga till när förtrollningen släpper).
 • En gast kan inte vistas i ljus.
 • En gast kan inte ta skada av normala föremål.


Strandvaskare

Krav: Du skall ha vita kläder och vitt smink samt vara klädd som sjöman.

Inspiration: Spöken och gastar.

 

En strandvaskare eller strandgast som de också kallas är en from av gast som bildas på grund av att personen drunknat och dess kropp aldrig har hittats eller flutit i land. De tar därför oftast formen av sjömän och vistas oftast i närheten av havet eller det vattendrag där de drunknade. När det stormar kan man höra strandvaskarna gasta utifrån havet.

 

Begravning till havs låter själen vandra vidare till Andeplanet och förhindrar att Strandvaskare bildas.

 

(Läs mer under Gast då detta är en form av gast)


Vålnad

Krav: Du skall ha mörka/svarta kläder och dölja ditt ansikte med mask eller tyg.

Inspiration: Wraith, Nazgul från sagan om ringen.


En vålnad är likt gasten, en persons själ som aldrig har fått någon ro. Det som skiljer dem åt är att en vålnad oftare är betydligt farligare än en gast. Det går oftast inte att urskilja vilken ras de var från början och de bär mörka, svarta färger på kläderna. Deras beteende beror på vad det är som gör att vålnaden finns kvar och inte rest vidare till Andeplanet. De kan i regel inte tala utan mest ge ifrån sig väsande läten och enstaka ord eller meningar.


En vålnad kan bära vanliga vapen och använda föremål om den vill vilket skiljer den från gasten.


En vålnad kan inte vistas i ljus och försöker undvika det. Den kan heller inte ta skada av normala föremål (inte allmän kunskap).

Speciella regler:

 • En vålnad kan inte vistas i ljus.
 • En vålnad kan inte ta skada av normala föremål.


Vård

Krav: Dessa går inte att spela på lajvet.

Inspiration: Vård och Hamingja ur nordisk folktro och mytologi.

 

En vård är ett personligt skyddsväsen som följer en person genom livet. Från födelsen till dödsstunden och råder över personens lycka. Vården kan ibland uppenbara sig antingen som ett svävande ljus eller som en skenbild/skugga av en person.

 

Förnimmelse av en annan människas vård kan kännas genom att man känner av frånvarande personers öde, eller om man tycker sig höra en person anlända en stund innan denne själv verkligen kommer.

 

Vid dödsögonblicket kan vård förflytta sig till någon, som stod den döde nära. På så sätt kan en våd följa en släkt i generationer och förknippas ofta med framgångsrika individer. Detta förutsätter dock att man visar vården respekt och då och då offrar till vården.

 

En vård kan lånas ut till någon som kan behöva extra skydd.


Demoner

Krav: Man kan inte välja att spela en demon som ras. Vill du att din karaktär ska vara demonbesatt ska du kontakta arrangörerna i god tid innan lajvet.


En demon är egentligen inte en egen ras utan är en benämning på en fri själ som besitter en annan persons kropp. Själen tar oftast över kroppen och förtrycker den själ som redan finns där. Det finns dock fall där båda själarna lever i samförstånd eller där de turas om att styra kroppen.

En demon har egentligen ganska mycket gemensamt med en gast, men det som skiljer dem åt är att en gasts själ har manifesterat sig av sig självt och blivit synlig medan en demons själ oftast är osynlig och behöver en fysisk kropp för att manifestera sig. En annan skillnad är att en gast ofta är en persons själ som inte rest vidare till Andeplanet, medan en demon kan vara en persons själ som kommit från Andeplanet.