Thang och Tekla

Religion - Thang och Tekla

Inspiration: Taoism, Yin och Yang.


Den vanligaste religionen i denna del av världen (Danalien + grannländerna) oavsett ras.


Trosuppfattning

Världen är som en vågskål med ordning/kaos, sol/måne, vitt/svart och så vidare. En del vill att vågskålen ska vikta till favör för ordning medan andra vill att den ska vikta åt kaoset. De finns även de som vill att den hela tiden ska ligga i balans. Det enda man vet säkert är att vågskålen ständigt pendlar och att detta är naturligt i livets olika faster.


Symbolen för religionen är en vågskål.


Guden Thang

Står för ordning, ljuset, rationalitet, födelsen, solen och sötvattnet.

Symbol = Sol


Guden Tekla

Står för kaos, mörkret, kärlek, döden, månen och saltvattnet.

Symbol = Måne


Skapelsen

I början fanns det endast ordning. Alla varelser föddes för att tjäna guden Thang och alla varelser lydde gudens befallningar. Det fanns inga krig, ingen svält och alla tog hand om varandra. När livet för en individ var på väg att ta slut förbereddes personen i stillhet. Sedan fick personen fridfullt träda in i Teklas dödsrike.


Allt skulle dock komma att förändras snabbt. En orchhövding vid namn Kvasogh ville inte träda in i dödsriket och gick i stället emot guden Thangs vilja. Kvasogh lät förstöra porten till dödsriket vilket gjorde guden Tekla vansinnig, då denne trodde att Thang låg bakom det. I vredesmod skickade Tekla sina demoner in i världen för att skapa kaos och förgöra den värld som Thang hade skapat.


Världen kastades in i en rad krig och granne slogs mot granne och maten räckte inte längre till för alla. Guden Thang tappade så småningom helt kontrollen över världen och den kastades in i ett totalt kaos. Guden Thang tog då sin hand från världen och lät varje varelse klara sig själv.


Efter flera år av oordning och kaos började människor, alver och orcher hitta tillbaka till en sorts ordning och de började leva i fred igen. Långsamt växte ordningen sig starkare i kaoset fram till i dag då det är balans i många delar av världen.


Gudarna idag

De allra flesta är övertygade om att Thang inte längre finns i världen, men att Thang ständigt vakar över dem och då och då hjälper folk på traven. Om folket visar sig värdiga igen, kommer guden att återkomma och skapa fred i världen. Den som dör för Thang idag kan komma att återuppväckas den dagen då Thang återkommer.

Tekla styr fortfarande i dödsriket men vistas sällan i världen. I stället är det via dennes tjänare som Tekla påverkar världen. Att träda in i dödsriket är en naturlig del av livet. Det är därför naturligt att tillbe Tekla i samband med döden.