Magikernivå

Magikernivå

Behöver inte läsas om du inte ska spela magiker eller Purgatororden.


Magikernivå beskriver hur duktig en magiker är. Skalan är mellan 0-10 men ingen kan välja att spela en högre nivå en nivå 5. Vill du spela högre nivå än nivå 5 ska du ha en mycket bra anledning och du ska ansöka om detta hos arrangören i god tid innan lajvet (info@morgondagensgryning.se). Detta är för att vi inte vill ha allt för mäktiga magiker på lajvet.


Egentligen påverkar magikernivån endast hur många mana du har och hur duktig du är i magistrid. Under MG 9 och 10 har dock magikerna max 1 mana på grund av att magin börjat sina i världen.


Nivå 0 = Magiker utan skolning (0 mana).

Nivå 1 = Magiker som har gått 2 år på magikerakademi utan att kugga någon tentamen (1 mana).

Nivå 2 = Magiker som tagit examen (ca 6 år i skola) från en magikerakademi (2 mana).

Nivå 3 = Stjärnstudent som tagit examen eller varit aktiv magiker i cirka 10 år (3 mana).

Nivå 4 = Varit aktiv magiker i cirka 20 år (4 Mana).

Nivå 5 = Lärare på magikerakademi (Magimästare) (5 mana).

Nivå 6 = Riktigt duktig lärare på magikerakademi (6 mana).

Nivå 7 = Rektor på magikerakademi (7 mana).

Nivå 8 = Rådsmedlem i magikernas råd (Rådsmagiker) (8 mana).

Nivå 9 = Stormästare inom en magikerorder (9 mana).

Nivå 10 = Ärkemagiker (10 mana).


Att bli en bra magiker är mycket svårt och få lyckas. Som riktlinje kan man säga att endast hälften av alla magiker på en viss nivå lyckas ta sig en nivå högre under sin livstid. Resten stannar i utvecklingen.


För att få en uppfattning om hur många magiker det finns/fanns inom varje nivå kan vi låtsas att det endast fanns 1024 magikunniga i världen.

Endast hälften av dem skulle uppnå nivå 1 (512 st) under sin livstid. Av dem uppnår hälften nivå 2 (256 st) under sin livstid. Hälften av nivå 2 uppnår nivå 3 (128 st). Hälften av dem uppnå nivå 4 (64 st). Hälften av dem uppnår nivå 5 (32 st). Hälften av dem uppnår nivå 6 (16 st). Hälften av dem uppnår nivå 7 (8 st). Hälften av dem uppnår nivå 8 (4 st). Hälften av dem uppnår nivå 9 (2 st) och hälften av dem uppnår nivå 10 (1 st) under sin livstid.

Detta förutsätter att de föds med rätt förutsättningar och att de inte dör på vägen.