Transportsystemet

Transportsystemet

För att transportera inlajv-föremål, brev, fångar eller annat ut från dalen under lajvet kan man använda sig av transportsystemet. Transporterna kan gå till trupperna i konfliktkartan, en uppdragsgivare eller varför inte ett brev till dina föräldrar inlajv.


När transporterna ska gå iväg behövs det bärare och vakter. Detta är ett utmärkt tillfälle att få en snabb anställning och tjäna lite pengar. Hör med handelshusen om möjliga uppdrag!


Eirik (David Svensson) som driver lajvloppisen kommer ansvara för transportsystemet i år.


Transportera något

 1. Sök upp ett handelshus som erbjuder tjänsten att transportera saker ut ur dalen och ge dem de föremål som ska läggas i ”transportkistan” + betalning.
 2. Ovanpå transportkistan sitter ett papper med en innehållsförteckning. Där fylls det på med de föremål som ska transporteras och vilken destination föremålen har.
 3. Cirka två gånger per dag går transporter iväg. Då behövs det vakter som skyddar kistan samt bärare som bär den (den kommer vara tom off-lajv och relativt lätt att bära).
 4. Transportkistan ska transporteras till en stolpe ute i vildmarken. Där ska innehållsförteckningen stämplas med en stämpel som finns där. Sedan ska kistan bäras tillbaka till handelshuset. Detta gestaltar att kistan transporteras hela vägen.
 5. När kistan är tillbaka med en stämplad innehållsförteckning på, har transporten lyckats och de som var delaktiga i uppdraget får sin betalning.


Transporter kommer att gå iväg även om ingen har placerat föremål i den.


Råna transporten

Så här gör du om du skulle vilja råna en transport

 1. Få kontroll över kistan.
 2. Ta kistan till ditt läger.
 3. Riv bort innehållsförteckningen.
 4. Placera ut kistan längs en väg, vid dassen eller arrangörslägret, så att den lätt går att hitta och hämta så vi kan använda den fler gånger (Mycket viktigt!).
 5. Gå till Gryningstemplet med innehållsförteckningen för att få ut föremålen.


Det går INTE att springa fram till kistan, snabbt riva bort lappen och sen springa!

Det är dessutom tråkigt spel att först ta anställning för att skydda kistan och sedan själv råna den. Vill du råna den. Lägg dig i bakhåll som en riktig rövare!


Transportera fånge

 • Om en fånge ska transporteras ut ur dalen ska denne följa efter kistan likt alla andra transporter. Både fram och tillbaka.
 • När fången är tillbaka kan denne välja att byta roll eller så var transportskeppet som skulle tagit fången vidare ”fullt just nu”. Då kan fången sättas i en form av husarrest under lajvet. Karaktären får då inte längre fortsätta med det som gjorde att den fångades in t.ex. stjäla eller råna folk. Efter lajvet kommer dock karaktären transporteras iväg oavsett vad som händer under lajvet.
 • Denna regel finns för att en person som t.ex. spelar en skogsvarelse ska kunna fortsätta som sin roll hela lajvet även om den blir infångad och avtransporterad första timmen på lajvet. Dessutom så ska en tjuv inte behöva sitta i fängelse hela lajvet. Så missbruka inte regeln!
 • För att frita en fånge under transport räcker det att släppa fången lös på plats. Som fånge får du inte rymma om du inte blir fritagen.


Varför använder vi en tom kista?

Vi har valt att ha en tom kista under transporterna för att den inte ska väga för mycket samt att inte föremålen ska gå sönder om den skulle tappas eller liknande. Dessutom har arrangörerna koll på vilka föremål som lämnar området och hur det påverkar lajvet och det strategiska spelet.


För dig som spelar handelshus

Eftersom ni ofta har transporter som går in och ut ur dalen kan ni tänka er att ta några extra föremål med er, mot en betalning givetvis. Betalningens storlek kan variera beroende på hur stort föremålet är och om ni bedömer att risken för rån ökar om ett visst föremål transporteras. Brev bör vara billiga att ta med sig medan skrymmande artefakter är dyra.

Tanken är inte att den som vill transportera ut något ur dalen ska betala för alla vakter eller liknande. Utan ni kommer få pengar av arrangörerna för att betala alla vakter och bärare.


Föreslagen ungefärlig prislista (som ni får ändra).

Brev = 50 daler.

Mindre artefakt = 500 daler.

Viktig artefakt med hög risk = 2000 daler.

Utbetalning till vakter och bärare = 10 000 daler delat på antal bärare och vakter.


Ta emot föremål som handelshus

 1. Ta emot föremålet och skriv upp på innehållsförteckningen vilket föremål som ska transporteras var.
 2. Fäst innehållsförteckningen på transportkistan med en häftapparat.
 3. Skriv en kopia på innehållsförteckningen.
 4. Lämna alla föremål och kopian på innehållsförteckningen till arrangörerna i arrangörslägret.
 5. När kistan är tillbaka, ta innehållsförteckningen och ge den till arrangörerna.


Man får förfalska innehållsförteckningen på kistan om man vill, mot en betalning givetvis. Men då måste kopian till arr innehålla både det rätta och det falska namnet så att vi kan identifiera föremålen.


Kista på villovägar

Om kistan kommer på villovägar p.g.a. kapning, uppmanar vi er att anställa folk för att få tillbaka den så att den kan användas igen vid nästa transport. Någon form av hittelön kan också betalas ut.