Tideräkning

Tideräkning

Just nu är det år 220 i Danalien. Tideräkningen började med storriket Siniens fall och då Danalien utropades som en egen stat.

 

Tideräkningen delas med Afote, Corinne och Tzan-Terek som också var delar av Sinien.

 

Enligt alvernas tideräkning är det år 3520. Vad detta beror på vet man inte säkert. Men vissa tror att det var då gudarna skapade alverna eftersom år 0 kallas medvetandedagen.

 

Enligt religionen Livets Nyckel är det nu år 510 efter att De heliga påbuden översattes till De tolv sanningarna. Men i Danalien säger man fortfarande år 220.


Månader

Månader räknas som vi gör januari-december.


Dagar i veckan

Dagar räknas som vi gör måndag-söndag.


Tid

Tid mäts i timmar, minuter och sekunder.


Tidigare lajv

MG9.5 = år 219

MG9.1 = år 219

MG9 = år 219

MG8.5 = år 219

MG8.1 = år 218

MG8 = år 218

MG7 = år 217

MG6 = år 216

MG5.1 – När snön faller = år 196

MG5 = år 196

MG4 = år 195

MG3 = år 194

MG2 = år 193

MG1 = år 193