Forskningssystemet

Forskningssystemet

För att kunna använda vissa föremål eller för att ta reda på vad de gör så måste man ibland forska på dem. Då vi vill undvika att deltagarna måste läsa orimligt mycket information eller lägga allt för mycket tid har vi skapat ett system för att symbolisera forskning.


  • Forskning sker i Gryningstemplet (arrangörslägret).
  • Här får du ett papper där du ska gissa på olika tecken och fylla i dem i ett hexagram.
  • Du får sedan reda på hur många som var rätt tecken på rätt plats och hur många som var rätt tecken på fel plats. Övriga var fel tecken på fel plats.
  • Du kan göra en ny gissning varje timma och succesivt komma framåt i din forskning.


Nedan är ett exempel på hur forskningsblanketten kan se ut: