Tecken & förklaringar

Tecken & förklaringar

Här nedan följer förklaringar på ord och tecken som används inom vårt lajv.


Sammanfattning

  • Gult band på höger arm = Personen har bytt roll.
  • Rött band på höger arm = Signalerar att det är en NPC karaktär som det är OK att strida mot.
  • Grönt band på föremål = Föremålet får stjälas inlajv.
  • Rött band på föremål = Föremålet tillhör barnens lajvintrig och bör inte röras om du inte är med i den.
  • ”Off - …” = Det personen säger är offlajv.
  • ”Skarp skada” = En person är skadad på riktigt (off-lajv).
  • Knuten hand över huvudet = Personen är off-lajv och ska ignoreras.
  • ”Arcana - …” = Personen lägger en magi. Lyssna noga!


  • Offlajvruna: Båda dessa runor betyder att föremålet ”inte är med” i lajvet och bör ignoreras.

 
  • Sjukvårdsruna: Denna runa betyder att påsen innehåller sjukvårdsartiklar.


Tecken & förklaringar – Fullständig text


Gult band på höger arm

Personen har bytt roll, men kanske bär samma kläder.


Detta används främst om någon har dött och kommit tillbaka som en annan roll, men kan också användas om någon tillfälligt spelar en annan roll. Gult band ska användas även om det tydligt går att se att det är en annan roll. Till exempel om en orch dör och blir alv, så ska alven ha ett gult band på sig. Skulle personen dö igen så ska nästa roll ha två gula band och så vidare.


Rött band på höger arm

Signalerar att det är en NPC karaktär som det är OK att strida mot.


Under lajvet kommer det finnas deltagare som spelar monster, rövare och annat sattyg i vildmarken. Dessa får man strida mot om man vill, då dessa roller kan komma tillbaka igen som nya monster, rövare eller liknande. Men en del gör man kanske bättre i att prata med först, läs mer under NPC-Systemet.

Ibland kommer de även att ha ett gult band på höger arm för att särskilja dem från deras vanliga NPC roller.


Grönt band på föremål

Föremål som är märkta med ett grönt snöre eller band är föremål som får stjälas inlajv. Dessa föremål kan sedan säljas inlajv för Daler om man hittar rätt köpare.

Se mer under Tjuvsystemet.


Rött band på föremål

Föremålet tillhör barnens lajvintrig och bör inte röras eller flyttas på om du inte är med i den.


”Off - …”

Det personen säger är offlajv.


Ibland kan det vara svårt att skilja på om en person är offlajv eller inlajv när den pratar. Börjar en mening med ordet ”Off” så är personen offlajv och det den säger är på riktigt.

Hamnar du i en Inlajv-situation som är obekväm eller du inte kan hantera den kan du använda ordet off, t.ex. viska ”OFF - jag vill inte att du binder fast mig, jag lovar att inte fly”.


”Skarp skada”

En person är skadad på riktigt (offlajv).


Om något händer på riktigt och ni behöver akut hjälp kan ni ropa ”OFF – hjälp!” eller ”SKARP SKADA”. Detta bryter spelet tillfälligt, tills läger är under kontroll.

Tänk på att detta bryter spelet för alla så använd det endast om det är akut.


Knuten hand över huvudet

Personen är off-lajv och ska ignoreras.


Detta kan t.ex. användas om du behöver röra dig på ställen din karaktär normalt inte får röra sig för att prata med en arrangör. Rör er så dolt, snabbt och tyst som möjligt dit ni ska.

Detta får inte utnyttjas för att få in-fördelar eller för att du t.ex. inte orkar spela på att orcherna blockerar vägen.


”Arcana - …”

Personen lägger en magi. Lyssna noga!


När en magiker kastar en magi pekar denne på offret med sin hand, stav eller liknande och säger ”Arcana” följt av effekten. T.ex. ”Arcana – Chockvåg, du kastas till marken!”, ”Arcana – Du måste tala sanning i 30 minuter och kan inte ljuga”. Offret ska då göra det magikern säger.

I regel varar alla magier och magiska drycker 30 min om inte annat sägs.


Offruna

Båda dessa runor betyder att föremålet ”inte är med” i lajvet och bör ignoreras.

Påsar, säckar, tält m.m. märkta med denna symbol får inte rotas igenom. Det finns två olika typer av offruna i lajvsverige, men båda fyller samma funktion.


Sjukvårdsruna

Denna runa betyder att påsen innehåller sjukvårdsartiklar som är off och bör inte rotas igenom om du inte är i behov av dessa.