Shakauzg

Shakauzg

Landsgränser innan kriget

(Klicka för förstoring)

Inspiration:

Orcher från Sagan om ringen, den starkes överlevnad, klaner med lokala krigarhövdingar.

Lågteknologiskt. 


Aktuellt

Befolkningen i Shakauzg hade de senaste åren vuxit mycket kraftigt och det började bli svårt att få marken att räcka till för alla orchklaner, med interna stridigheter som följd. Därför beslutade många klanledare för 22 år sedan, att mer mark behövdes och krig bröt därmed ut med grannländerna Tzan-Terek och Corinne. I princip hela Tzan-Terek erövrades och västra Corinne. Morkon drabbades inte av expansionen då landet redan bebos av svartfolk. De klaner som vågade sig in i Maynau har inte lyckats tränga särskilt djupt in i djungeln. När orcherna nådde norra Tzan-Terek gick en del även in i Danalien och ockuperar nu den sydöstra delen av Danalien.

 

Expansionen har nu avstannat då alla klaner har fått tillräckligt med mark och de lever nu på sina nya områden där de är i full färd med att bygga upp sina nya hem och befästningsverk. De krig som förs i främst Danalien och Corinne de senaste åren är emot olika orchklaner, inte mot ett samlat land med ett samlat styre.

 

År 217 (MG 7) utkämpades hårda strider i den Danaliska förläningen Östveden. För att behålla residensstaden i området tvingades orcherna att släppa på belägringen av Tzan-Tereks sista stad Londiram. Ett val som gjorde att de kunde driva den Danalisa armén på flykten. Kostnaden blev dock att mörkeralverna från Londiram kunde ta sig ut ur staden och återta delar av sitt forna rike.

 

Danalien gav upp försöken att ta tillbaka förläningen Östveden och vände i stället blickarna mot förläningen Östra grind där orcherna förlorade sina fort och städer och drevs tillbaka (MG 8).


Geografi

Shakauzg är ett platt, kargt stäpplandskap med kullar i väster. I öster markerar en bergskedja gränsen mot Maynau. I bergskedjan finns många passager som används främst av krigare från Maynau för att göra slavräder inne på Shakauzgs område. I markerna nära bergen finns mycket järn och kol och här finns de flesta av Shakauzg järngropar och smedjor.


Befolkning

Befolkningen består nästan uteslutande av orcher och andra svartfolk med sina egna sedvänjor och traditioner. De lever i klaner med varierande storlek. Den starkes rätt genomsyrar samhället och det är den starkaste i varje klan som får styra den.


Efter expansionen har mängden slavar i riket ökat markant. Livet för en slav brukar dock inte vara så långt, eftersom de får arbeta hårt, ofta misshandlas, offras eller helt enkelt blir mat under en kall vinterdag.


Statsskick

I landet finns inget centralt styre utan varje orchklan sköter sig själv och styr över ett område utan fasta gränser. Det är den starkaste som leder klanen och det är inte ovanligt med interna stridigheter mellan klaner såväl som inom klaner.


Militärmakt

Alla medlemmar i en klan förväntas bidra till klanens försvar och överlevnad vilket gör att Shakauzgs militärmakt i teorin är nästan lika stor som dess befolkning. Dock är det många som saknar vapen eller rustning vilket gör att det i praktiken bara är en del av en klan som kan gå ut i strid.

 

Någon samlad militärmakt finns inte, men det händer att olika klaner samarbetar för att nå samma militära mål. Det var detta som skedde under expansionen.


Handel

Klanerna bedriver handel sinsemellan men sällan med andra länder. Det är främst järn, kol och livsmedel som är de viktigaste resurserna. Viss handel sker dock med Morkon i söder där man transporterar upp lyxartiklar och mat från söder och säljer järn.


Sedvänjor

Den starkes rätt är det som genomsyrar samhället. Om du inte kan försvara din egendom finns det inget fel i att någon annan tar den. Att döda någon med list är dock inget man gör. Motståndaren ska få en ärlig chans att försvara sig.


Stereotyper

En orch från Shakauzg är en dum, hemsk barbar som tar det den vill ha och förstör det den lämnar efter sig. Den går inte att lita på och kan sätta en dolk i magen på dig om den vill ha det du har. De stinker, beter sig illa och bör undvikas.

 

Å andra sidan vet man var man har dem och de skulle aldrig sätta en kniv i ryggen på dig utan de är fruktansvärt lojala mot de som de anser vara värda det. Räddar du livet på en orch från Shakauzg har du en trogen vän till livets slut. Vare sig du vill det eller inte.


Viktiga platser

  • I Shakauzg finns inga traditionella städer utan landet består mestadels av olika byar eller boplatser.


  • Den stora karavanleden är en handelsled som löper från Morkon i söder och upp genom landet. Längs denna led transporteras mat och lyxartiklar till de olika klanerna i Shakauzg. De tar sedan järn med tillbaka. Den behöver ständigt nya legosoldater för att försvara sig mot de fattigaste och mest krigiska orchklanerna.