Expeditionerna

Expeditionerna - Kartläggning av underjorden

Många av de nedgångar till underjorden man tidigare känt till, har rasat efter de jordbävningar som ofta drabbar dalen. Men genom att intervjua folk som varit där nere har äventyrarsamfundet Syndikatet lyckats få reda på var dessa gamla nedgångar varit belägna.

 

Under lajvet kommer Syndikatet genomföra 3 expeditioner och varje expedition kommer att vara indelad 2 etapper, i ett försök att hitta de raserade nedgångarna till underjorden och kartlägga samt undersöka dessa.

 

För att kunna genomföra expeditionerna söker Syndikatet efter medfinansiärer. I utbyte utlovas utdelning i form av fynd som hittas, samt rapporter om vad deras utforskning kommit fram till.

 

Du som deltagare kan medfinansiera dessa expeditioner genom att köpa andelar i dem. Andelarna kommer i form av tre nivåer som kostar olika mycket med varierande utdelningar:

  • Brons (1000 Đ) - Du får ta del av en enklare muntlig rapport om höjdpunkterna samt en autograf av den upptäcktsresande.
  • Silver (5000 Đ) - Du får ta del av en enklare muntlig rapport om höjdpunkterna och du får några av de föremål som hittas samt en autograf av den upptäcktsresande.
  • Guld (10 000 Đ) - Du får en skriftlig fullständig rapport, en autograf av den upptäcktsresande samt en tacksamhetsgåva från expeditionsgruppen.

 

Det kommer finnas en begränsad mängd andelar till varje expedition och varje nivå.

Du får bara köpa 1 andel totalt under lajvet.

Andelar kan köpas fram till cirka en timme innan resultatet presenteras eller tills expeditionerna är fullt finansierade.

 

När du köpt en andel kommer du få ett Andelsbevis på vad du köpt och till vilken expedition, av försäljaren som återfinns hos Gripheims Handelshus. Detta Andelsbevis får säljas eller stjälas.

 

Alla personer med Andelsbevis kommer bjudas in till ett möte där expeditionens fynd och upptäckter presenteras (troligen i tält mitt emot värdshuset men kolla efter anslag på anslagstavlan). Andelsbeviset är din biljett till detta möte!

Missar du detta möte så kan du hämta ut din ”utdelning” hos Gripheims Handelshus senare men du missar den muntliga genomgången.

No refunds!!

 

Presentation av expeditionerna fynd kommer göras följande tider:

  • Professor Orkandils expedition till Tekla maskinen, etapp 1 – fredag kl 16.00
  • Professor Marlena Burstons expedition till Stjärnvarelsen, etapp 1 - fredag kl 16.30.
  • Antimons expedition till Ensalions torn, etapp 1 - fredag kl 17.00.


  • Professor Orkandils expedition till Tekla maskinen, etapp 2 - lördag kl 16.00
  • Professor Marlena Burstons expedition till Stjärnvarelsen, etapp 2 - lördag kl 16.30
  • Antimons expedition till Ensalions torn, etapp 2 - lördag kl 17.00

 

Observera att endast de med Andelsbevis till respektive expedition och etapp får delta under presentationen.

 

Mer information om expeditionerna och dess ledare kommer sitta uppsatt på anslagstavlor under lajvet.

 

Specialregel för grupper

Varje grupp får bara köpa en andel totalt under lajvet. Detta för att skapa roligare spel för alla och skapa balans i systemet. Så köp inte alla andelar bara för att ni är många i gruppen!

Ni får köpa upp andras Andelsbevis om de vill sälja. Men hyr inte in folk att köpa ut åt er.

Ni får stjäla andras Andelsbevis.