Landet - Danalien

Danalien

Inspiration:

Standardfantasy, steampunkinslag, ruiner från förr,

smältdeg av raser och folk – Här utspelar sig lajvet.

Börjar bli högteknologiskt.


Lajvet utspelar sig i landet Danalien inne i Ärkemagikerns dal på platsen Morinas lundar. Just nu är det år 220 i Danalien.
Sammanfattning

Landet är i öppen konflikt med vissa orchklaner från Shakauzg som ockuperar delar av östra Danalien.


Befolkning

Landets befolkning består främst av människor, skogsalver och högalver.


Statsskick

Danalien är en republik som styrs av en senat på 52 medlemmar. Egentligen ska landet styras av en monark (kung eller drottning), men den förre kungens båda barn, Ann och Mirjam är 14 år och omyndiga. Därför finns en förmyndarregering (Kronrådet) som sköter monarkens uppgifter.


Indelning

Danalien är indelat i 13 förläningar. Varje förläning får ha 4 representanter i senaten.

 

Ärkemagikerns dal har tidigare aldrig varit del i någon förläning utan har haft självstyre trots att den ingår i landet Danalien. När den magiska barriären som höll folk ute ur dalen hade fallit och när magikerna som gjorde anspråk på dalen var borta, började det spekuleras i om detta ”nya” område skulle bli den 13 förläningen vilket lockat personer med politiska ambitioner till området. År 218 (MG8) röstade senaten att göra Ärkemagikerns dal till den 13:e förläningen med Bastian Ehrenbalk som ny hertig i området.


Viktiga platser

 • Soldar = Huvudstad och säte för monarken och senaten.
 • Ärkemagikerns dal = I denna dal fanns Magikernas råd. Detta var den beslutande kraften för alla magiker i denna del utav världen. Alla gamla rådsmagiker är nu spårlöst borta. Platsen har länge varit isolerad från vanliga människor tack vare en magisk barriär som nu är borta.
 • Lataurë och Faralor = Två skogar där skogsalver lever isolerade från andra raser. Skogarna har självstyre men räknas till Danalien.Danalien - Fullständig text

Aktuellt

För 24 år sedan förklarade mörkeralverna i Tzan-Terek och Corinne krig mot Danalien. Kriget gick dåligt för Danalien. För 22 år sedan invaderade orcherna från Shakauzg länderna Tzan-Terek och Corinne och senare även Danalien. Kriget gick dåligt även mot orcherna, men krigslyckan vände vid slaget vid Dränne för 19 år sedan, där Danalien vann över orcherna i ett stort slag.

 

Danalien har numera fred med Corinne och Tzan-Terek. Landet har vapenvila med vissa av orchklanerna från Shakauzg och öppen konflikt med andra klaner. Danalien håller på att ta tillbaka landområden de tidigare förlorat, en stam i taget.


Det gick bra för Danaliens armé i Västveden där svartfolken drevs tillbaka (MG 6) och det gick till en början bra i Östveden också. Men när man skulle ta residensstaden tog det stopp. Efter fler misslyckade försök att ta staden var den Danaliska armén besegrad och tvingades retirera (MG 7). I stället för att göra nya försök i Östveden vändes blickarna i stället mot Östra grind. En förläning längre norrut där svartfolken härjade och där ett uppror bland magikerna startat. Efter hårda strider återtogs staden Kamoro från svartfolken som drevs bort från förläningen. Dock hann de bränna stora områden av skogsalvsskogen Lataurë. Magikernas uppror slogs ner till glädje för många. Men lyckan överskuggades av rapporterna om att en varelse brutit sig ut från det välbevakade valvet i Faralor (MG 8). Denna varelse var en hemsk skapelse som gick under namnet Dödgrävaren och som åtföljdes av ett otal vandöda, som begav sig mot Ärkemagikerns dal. Inne i dalen dödades den dock till slut efter en mäktig strid. Samma öde gick Trädgårdsmästaren till mötes. Trädgårdsmästaren var en annan liknande varelse åtföljd av alver, knytt och älvor. Denna varelse kom dock inifrån dalen och lär ha grävts upp av en dryad och några skogsalver då det ska ha varit en gudom för dem… en död gudom numer! (MG9).


Dessa konflikter har gestaltats via vårt strategispel. Årets strategispel kommer att utspela sig i de västra delarna av Ärkemagikerns dal.


Geografi

Landet består till stor del av bördig odlingsmark varvat med blandskog. Stora djupa skogar i öster. Den östra delen av landet är numer svårt härjat efter kriget mot Tzan-Terek och Corinne samt efter kriget mot de invaderande orcherna från Shakauzg som avlöste det första kriget [Se mer under Danaliens historia och Kriget].


Befolkning

Landets befolkning består främst av människor, men det finns även en hel del skogsalver och högalver i landet. Det två stora skogarna Lataurë och Faralor i öster tillhör Danalien men bebos uteslutande av skogsalver. Högalverna återfinns främst i den västra förläningen Västmark men finns även i de större städerna där de ofta tillhör stadens överklass.


Landets geografiska läge gör att det är en plats som många besöker. Detta gör att det i landet finns många olika raser och folkslag som antingen bara är på besök, vilar för att fortsätta att resa eller som bor och arbetar i landet.


Efter det senaste kriget finns det även en hel del flyktingar i form av mörkeralver från Corinne och Tzan-Terek i landet. Något som många invånare i Danalien har blandade känslor till då de nyss var deras fiender [Se mer under Kriget]. Kriget har även lett till ökade konflikter mellan de från västra och östra Danalien, då inte alla gjorde lika mycket för att försvara landet.


Statsskick

Danalien har sedan 14 år tillbaka en form av republik med ett styrande organ i form av senaten bestående av 4 representanter från varje förläning (52 medlemmar totalt, förläningen Ärkemagikerns dal har inga representanter än) och ett statsöverhuvud bestående av monarken (kung eller drottning). Varje representant till senaten väljs på 4 år och det väljs in 13 senatorer varje år. En från varje förläning. Detta betyder att 13 senatorer avgår och 13 nya väljs varje år. Stadsöverhuvudposten är ärftlig enligt tronföljden. Stadsöverhuvudet får direktiv om hur denne ska styra landet från senaten.

 

När kung Galldar I Asklöf dog för 14 år sedan var dennes båda tvillingbarn Ann och Mirjam bara några månader och omyndiga. Det beslutades då att en förmyndarregering (Kronrådet) skulle sköta monarkens uppgifter fram till barnen var myndiga och 12 representanter från de 12 förläningarna valdes ut att ingå i detta kronråd. Strax efter att Kronrådet tagit makten beslutade denne att det skulle införas republik i landet. Kronrådet är nu tillförordnat statsöverhuvud. Efter att Ärkemagikerns dal blev en egen förläning ska även en representant från den vara med, vilket ännu inte finns.


Senaten har sitt säte i Danaliens huvudstad Soldor.


Att rösta på en senator

Varje år hålls val till senaten i varje förläning. En röst per medborgare gäller inte i Danalien. Rösträtten bestäms utefter ekonomiska tillgångar, status och ras. Den ”vanliga” medborgaren har i regel ingen rösträtt, men en senator kan få fler röster genom att visa sig ha folkets stöd. Det är därför inte helt ovanligt att namninsamlingar och lokala val genomförs i städer eller på landbyggden.


Indelning

Danalien är indelat i 13 förläningar, som alla styrs av en hertig/hertiginna. Varje förläning är i sin tur indelad i cirka 3-6 grevskap. I ett grevskap kan de sedan finnas flera baronier.


 • Hertig/hertiginna/hertigant = Styr över en förläning (tänk län eller landskap).
 • Greve/grevinna/grevant = Styr över en del i en förläning (tänk kommun).
 • Baron/baronessa/baronant = Styr en del av ett grevskap t.ex. en stad.


Varje förläning får ha 4 representanter i senaten.


Ärkemagikerns dal (där lajvet utspelar sig) har tidigare aldrig varit del i någon förläning utan har haft självstyre trots att den ingår i landet Danalien. När den magiska barriären som höll folk ute ur dalen hade fallit och när magikerna som gjorde anspråk på dalen var borta, började det spekuleras i om detta ”nya” område skulle bli den 13 förläningen vilket lockat personer med politiska ambitioner till området. År 218 (MG8) röstade senaten att göra Ärkemagikerns dal till den 13:e förläningen med Bastian Ehrenbalk som ny hertig i området.


Militärmakt

Under kriget mot Corinne och Tzan-Terek och senare orcherna från Shakauzg, tömdes de östra förläningarna på stridbara män och kvinnor, medan de västra förläningarna som inte var hotade endast skickade mindre enheter till rikets försvar.

 

Efter kriget genomförde kungen en stor militärreform som i stora drag gick ut på att varje hertig/hertiginna är ansvarig för att ställa ett visst antal soldater, av olika vapenslag, till monarkens förfogande. Hertigen/hertiginnan skulle också se till att dessa soldater i fredstid var i gott stridbart skick och att de som var för gamla eller fick skador som gjorde att de inte längre kunde tjänstgöra som goda soldater byttes ut. En form av torparsystem infördes där varje soldat fick en bit jord att bruka och försörja sig på.

 

Danalien fick nu åter en stark armé och de följande åren tog den tillbaka många av de landområden som landet tidigare hade förlorat.

 

Danalien har numer fred med Corinne och Tzan-Terek. Har vapenvila med vissa av orchklanerna från Shakauzg och öppen konflikt med andra klaner. Danalien håller på att ta tillbaka landområden de tidigare förlorat, en stam i taget.

 

Just nu ockuperas förläningen Östveden av orcherna från Shakauzg.


Handel

Danalien exporterar främst trä, sten och spannmål.

Importen av kol har den senaste tiden ökat mycket för att driva de stora kolkraftverken som en del städer har.


Sedvänjor

Den senaste tidens mode bland de rika är att klä sig mer åt vår tids 1700-tals mode. Det är dock bara ett mode bland de med inflytande och pengar. Den vanliga individen klär sig fortfarande vanliga kläder (medeltid/fantasy).

 

Inom Danalien håller man hårt på ett hederskodex när det kommer till strid. Om någon skonar ditt liv efter en strid ska du inte hämnas. Vad det än var ni grälade om så är det nu utrett och det är dags att begrava stridsyxan. Ni kanske till och med tar en öl på värdshuset senare på kvällen.

 

Detta hederskodex gäller för alla världens länder och alla raser och yrken [Läs mer under stridsregler]. Det är viktigt att följa detta hederskodex rent off-lajv oberoende vad du spelar.


Stereotyper

En person från Danalien är arbetsam, hedersam, men tror sig ofta veta bäst. De är inåtvända och inte så sociala om de inte får alkohol i kroppen, då är de din bästa vän vare sig du vill eller inte. De är väldigt toleranta mot andra raser och kulturer i regel.


Viktiga platser

 • Soldor: Danaliens huvudstad som ligger centralt i Danalien och är en central plats för handeln inom landet. Här bor monarken och många ur den inflytelserika adeln. Här har även senaten sitt säte. Soldors innerstad omgärdas av en ringmur, men stora delar av staden ligger utanför denna mur. De senaste årens krig har dock gjort att ett palissadverk har rests längs stadens ytterkanter. Soldor har ett stort kolkraftverk som producerar elektricitet till stadens gatubelysning. 


 • Ärkemagikerns dal (där lajvet utspelar sig): I denna dal fanns Magikernas råd. Rådet bestod av mäktiga och inflytelserika magiker från olika delar av den kända världen och var den beslutande kraften för magikerna. Vad man vet är att magikerna i dalen bedrev en hel del magiforskning på olika ämnen. Ryktet säger även att det bedrevs forskning på varelser av olika slag. Ett rykte som har bekräftats. För många år sedan lät magikerna uppföra en magisk barriär som hindrade ”vanligt” folk att ta sig in i dalen och de få individer som redan fanns i dalen kastades ut (MG1). Platsen har därmed varit isolerad i många år. Nu har dock barriären fallit och magikerna som förut befann sig i dalen är spårlöst borta. [Lär mer under Ärkemagikerns dal]


 • Remus och Nevas: Danaliens viktigaste hamnstäder då de båda har djuphavshamnar och står för den mesta av handeln med de övriga länderna. Städerna har precis fått elektrisk gatubelysning vid hamnområdet.


 • Númenost: Denna mycket gamla stad har byggts och bebos nästan uteslutande av högalver. Oroligheter i världen har fått staden att bygga upp höga murar i omgångar. Detta gör att den nu har tre ringmurar som ligger i olika lager likt en lök. Den har därför öknamnet lökstaden. All handel med Tol-Taurë (skogsalvsöarna i väster), gå via denna stads hamn.


 • Arnheim: En liten stad med en stor mängd övergivna och förfallna hus. Förr gick den enda vägen från Remus och Nevas genom staden vilket gjorde den mycket inflytelserik förr i tiden. När en ny väg byggdes längre österut, behövde inte transporterna gå genom staden längre. Med åren flyttade många från staden som nu har många övergivna och förfallna stora hus som vittnar om stadens storhetstid. Staden har nyligen fått en ny baron vid namn Vipa (MG6).


 • Kamoro:En ganska liten stad som står för den största delen utav handeln med skogsalverna i Lataurë. Staden föll dock i orchernas händer under det senaste kriget och plundrades då. Staden fritogs av Danaliens armé år 218 (MG8).


 • Salnad: En stad som har vuxit den senaste tiden tack vare de stora kolfyndigheterna som finns i området. Staden ligger under ständig smog på grund av de många koldrivna ångmaskinerna som driver gruvornas pumpar samt kraftverket som förser staden med elektricitet till gatubelysningen. Levnadsförhållandena i staden är tuffa men det är en plats där det finns ett behov av arbetskraft varvid många söker sig dit.


 • Nordholm: Residensstad i förläningen Nordholm. Ligger på den västra flodbanken av den flod som delar förläningarna Nordholm och Östmark. Staden får sin främsta inkomstkälla från de fartyg som ska följa floden in till Corinne. På grund av nuvarande konflikter har handeln minskat kraftigt och många av de stora flådiga husen står nu tomma.


  • Östmark: Residensstad i förläningen Östmark. Ligger öster om skogen Faralor.


  • Hemnde: En by som från början var en tullstation mellan de båda länderna Danalien och Afote. Nu mer fungerar byn även som handelsplats och rastplats för folk som ska korsa gränsen. Byn har ett fåtal bofasta, men har ett stort värdshus vid namn "Den flyende gåsen". Handeln över gränsen har gjort att värdshuset har gått väldigt bra och värdshusets ägare har köpt upp de flesta husen och markerna i området för att kunna hyra ut dem till köpmän och vandrare.


  • Dränne: En liten by som ligger vid en gammal bro. Byn förstördes nyligen under kriget mot orcherna från Shakauzg men var den plats där krigslyckan vände för till favör till Danalien. Byn står nu öde.


  • Fjällheim: Den plats där lajvet MG5 utspelade sig. Platsen var från början en sista anhalt innan resande begav sig in i Ärkemagikerns dal. Här fanns ett litet värdshus bland bergen som rustades upp när folk flydde till området. När man åter kunde resa in i Ärkemagikerns dal försvann många från det karga området kring Fjällheim för att söka lyckan inne i dalen i stället. Fjällheim fungerar fortfarande som en sista anhalt innan folk reser in i dalen.


  • Faralor: En liten lövskog där det bor många skogsalver i mindre ”byar” och samhällen. Skogen har självstyre men räknas till Danalien.


  • Lataurë: Denna skog är stängd för alla utom skogsalver. Det ryktas om att skogsalverna som bor i skogen har byggt upp tre större städer inne i den, varav en av städerna sägs heta Elenionnade precis som legenden, vilket har lockat en del lyckosökare. Hit reser många skogsalver för att ha större rådslag när detta behövs. Skogen var under krigen mot orcherna stundtals avskuret från övriga Danalien och delar av den södra och västra skogen skövlades när orcherna trängde in där. Skogen har självstyre men räknas till Danalien.


  • Skogen norr om Ärkemagikerns dal är de skogar där lajven MG 2–4 utspelade sig. Här finns de små byarna Lerby och Nyby. Dessa byar växte till sig snabbt under krigen då flyende folk strömmade till området. När ryktet nådde byarna om att det fanns tomma marker i Ärkemagikerns dal, tömdes de snabbt på folk och byarna är nu lika folktomma som de var innan krigen.

  Landsgränser innan kriget

  (Klicka för förstoring)