NPC-systemet

NPC = Non Player Character = B-styrka = Roller under lajvet som det är OK att strida mot.

(Dessa bär röd armbindel på höger arm).


Lajvområdet kommer att delas upp i två zoner.

En zon där folk bor och interagerar med varandra som på vanliga lajv.Den andra zonen kommer att vara en äventyrszon (Vildmarken) där det finns NPC-roller som vaktar skatter och som kan anfalla de som vågar sig över de broar som skiljer de två zonerna åt. Det kan dock förekomma NPC-karaktärer även utanför Vildmarken.

 

Alla NPC-karaktärer ska bära ett rött band på höger arm för att signalera att detta är ett monster, rövare, bandit eller annat sattyg som det är ok att strida mot. NPC-karaktärer kommer nämligen tillbaka igen efter döden och det gör inget att strida mot dem, även om det ibland kan vara bättre att prata med dem.


NPC-styrkan kommer anpassa sitt spel beroende på antal de möter, beväpning, agerande och hur ofta ni är i vildmarken och varför. Det betyder att det går att gå ut själv i Vildmarken utan stor beväpnad trupp.

 

OBS! Det kan vistas och bo folk i Vildmarken som inte är NPC-karaktärer, de ska behandlas som vanliga lajvare. Med andra ord så måste man ha en bra anledning till att slåss mot dem.


Muddra

En del NPC-karaktärer kommer att ha en vit påse på sig fyllda med värdefulla föremål, t.ex. pengar, intrigföremål m.m. Innehållet får man ta men lämna tillbaka pungen så att den kan användas på nytt. Man får inte rota i någon annan ficka, väska eller liknande.


Spela NPC-karaktär

Vill du spela NPC-karaktär hela lajvet eller delar av lajvet får du gärna kontakta oss på info@morgondagensgryning.se. Det du ska tänka på är att du är där för att skapa spel för deltagarna i första hand. Det kan innebära att du måste göra dig till i vissa strider… men inte alla.

 

Du får aldrig dra fördelar inlajv av att spela NPC-karaktär. T.ex. får du inte gräva upp skatter eller leta rätt på intrigföremål.


Arragörens vision

Vår vision med detta system är att de som söker spänning med hjälp av strid ska kunna få det. Samtidigt hoppas vi att stridigheterna förflyttas från de som inte vill ha det.


Det är dock inte omöjligt att det kan bli strid även i det ”vanliga lajvet”. Målet är att hitta fler möjligheter för alla att ha ett roligt lajv. 


NPC-system

Klan blodyxa lajv