Skogsfolk m.m.

Skogsfolk och andra raser


Knytt

Krav: Knytt ska ha smink (förslagsvis grön).


Knytten känns lättast igen på deras ofta udda hudfärger och beteende. De klär sig i det de kan komma över och har oftast ganska trasiga kläder. De sägs vara skogens barn och sköter om träden. Deras språk är inte det bästa och ett ord kan betyda många olika saker. De håller till uteslutande i skogen och bor där det finns mat för stunden. Därför är det inte helt ovanligt att hitta knytt i närheten av skogsalver.

 

Knytten är i stort sett inte rädda för någon ras utan är nyfikna på allt och alla, de är dock lite rädda för eld och går därför aldrig för nära ett läger som de inte känner sig trygga i. Knytt litar på allt de hör och har väldigt svårt att behålla hemligheter.

Knytt går aldrig beväpnade eller i rustning Knytt är könlösa och bör därför benämnas det eller den i stället för han eller hon.


Speciella regler för knytt:

 • Om ett knytt känner sig hotat kan de kasta magin Stanna (”Arcana – Stanna, dina fötter snärjs av rötter och du kan inte röra fötterna på 1 min”) på en person. Personens fötter snärjs då av rötter och personen kan inte röra fötterna på 1 min.


Älvor

Krav: Älvor ska ha spetsiga öron.

Inspiration: Älvor från folktro.


Känns igen på att de går uteslutande i genomskinliga och ljusa, vita, klädsel. De bor i skogen där de samlar bär och frukter, och busar med alla varelser som kommer in i deras domäner. Deras hyss är dock aldrig av elak natur, men om en varelse skulle ta skada är de djupt ångerfulla och gör allt för att gottgöra denna.


Älvor är inte direkt rädda för något. Det är därför inte helt sällsynt att se älvor busa bland orcher eller liknande. De litar på allt de hör och har väldigt svårt att behålla hemligheter. Älvor går aldrig beväpnade eller i rustning. Älvor är könlösa och bör därför benämnas det eller den i stället för han eller hon.


Speciella regler för älvor:

 • En älva kan kasta magin Följa med (”Arcana - Följ med mig, jag är nu det finaste du sett”) på en person. Denna person ser då älvan som något av det finaste den sett och vill följa efter älvan. Förtrollningen är dock lätt bruten av en örfil av en kamrat eller liknande


Vattenälvor

Krav: Vill du spela vattenälva ska du kontakta arrangörerna innan. Just nu gestaltas de av Iska Tegmark och Emma Ekeblad.


Vattenälvor klär sig oftast i ljusa färger med blåa inslag. De bor uteslutande i närheten av vattendrag men kan vistas långa stunder på land.

Ingen har någonsin träffat på en vattenälva utanför Ärkemagikerns dal. Utan det verkar vara en unik ras för dalen. Som tur är verkar de inte vara farliga, utan snarare vänliga.

Vattenälvor är egentligen inte älvor utan verkar vara något annat, men de har fått det namnet av de första som fann dem på grund av att deras utseende liknar älvor.


Väldigt lite är känt om dem men det finns de som hävdar att de kan byta form och bli ett med vattnet och följa strömmen för att sedan bli en vattenälva igen på en annan plats.


Din roll har aldrig tidigare träffat en vattenälva. Hur reagerar den på det?


Dryader

Dryader känns lättast igen på deras lätta klädsel i skogsnära färger. Men färgen på kläderna kan variera beroende på var de har vuxit upp. De lever oftast djupt inne i skogarna och har näst intill ingen kontakt med andra raser än knytt och älvor. De är därför väldigt sällsynta och det är få som någon gång har träffat en dryad. Dryaderna är i regel mycket sällskapsskygga varelser och gömmer sig oftare för besökare än visar sig för dem.

 

En dryad är en träande och följer trädets livscykel. Om dryadens träd blir gammalt och sjukt, så blir också dryaden gammal och sjuk. Om trädet skulle dö, så dör dryaden samtidigt, och vice versa.

 

En dryad bär inte vapen utan använder magiska förmågor för att skydda sig och sitt träd. Dryaden kan nämligen kontrollera all växtlighet i en radie av 50 meter från sitt träd, och kan där få rötter att böja sig och blommor att blomma när de vill. Det kan därför vara väldigt farligt att gå in i en dryads domän, beroende på dryadens sinnelag. Det finns många historier om personer som har blivit lurade in i en dryads domän och aldrig kommit därifrån, då dryader inte alltid är snälla.


Speciella regler för dryader:

 • En dryad kan kasta magin Stanna (”Arcana – Stanna, dina fötter snärjs av rötter och du kan inte röra fötterna tills jag säger till”) på flera personer inom en radie av 50 meter från sitt träd.  Offrens fötter snärjs då in i rötter och de måste stå stilla tills dryaden väljer att släppa personen.


 • En dryad kan kasta magin Följ med (”Arcana - Följ med mig, jag är nu det finaste du sett”) på en person inom en radie av 50 meter från sitt träd. Denna person ser då dryaden som något av det finaste den sett och vill följa efter dryaden. Magin släpper om dryaden tappar ögonkontakt med sitt offer längre än 1 min (man kan som offer inte titta bort).


 • En dryad kan lägga en dryadförbannelse på en person, vilket innebär att offret binds till ett träd och kan inte gå längre än 2 meter från trädet (”Arcana – Du binds till detta träd och måste hålla dig 2 m från det, skadas det, skadas du”). Om trädet skadas, skadas personen. Dryaden kan bara binda en person åt gången. Magin varar tills dryaden väljer att släppa personen.


 • En dryad dör om dess träd dör. Om ett träd skadas, skadas dryaden. (Man får inte hugga ner trädet på riktigt, men man kan spela på att man har huggit ner det om man hugger det med en bofferyxa i cirka 10 min).


Skogstroll

Inspiration: Troll från Sagan om ringen och The Hobbit. Stora ointelligenta djur.

 

Känns lättast igen på deras storlek, klädsel, lukt och utseende. Deras klädsel består i stort av det de kan komma över och de är ganska dumma. Ibland fångas de in för att användas som arbetskraft då de är väldigt starka.


Ett skogstroll kan bli mycket gammalt och föda många barn. De bor i familjer på ett revir och bygger aldrig upp stora samhällen. Även om någon skulle ströva omkring på deras revir gör det inget så läge maten räcker eller de inte kommer för nära deras boplats.


Skogstroll håller sig inom sin egen ras ganska så mycket och har inget behov av att prata med andra raser. De tillbringar sina dagar med att samla mat i stället.


Beväpning har de inte så ofta, men det är inte ovanligt att se dem ströva runt med en påk eller trädstam på ryggen för att slå ner sin mat med.


Trollen vakar oftast över familjens revir och kan bli i mycket aggressiva om man kommer för nära deras hem. Särskilt om det finns trollungar i närheten. En varning utfärdas varje år runt våren då det är trollens parningstider och trollen kan bli väldigt aggressiva.


Speciella regler för troll:

 • Om ett troll möter ett annat troll, kan deras revirinstinkt ta över och de ser nu sin värsta fiende och rival. Detta betyder att de oftast attackerar varandra för att försvara sitt revir. Under strider mellan två troll tål trollen väldigt mycket och de kan stå och slå på varandra länge tills något av trollen dör eller flyr. De bryr sig då inte om något annat utan siktar bara in sig på sin rival.


Bergstroll

Krav: Dessa går inte att spela då de är väldigt stora.

Inspiration: Troll från Sagan om ringen och The Hobbit. Stora ointelligenta djur.


Bergstroll är dumma, 4-5 meter höga och mycket kraftigt byggda. De är gråa i hyn och klär sig i det de kan komma över såsom djurhudar från sina byten. De lever i regel ensamma liv, men det kan hända att mindre grupper av bergstroll följs åt. Detta gäller främst de mindre och klenare bergstrollen som jagas bort från de större bergstrollens revir. Oftast är det bergstrollshonan som tar hand om trollungarna och har ett revir att skydda. Bergstrollshanen har sällan ett eget revir utan strövar fritt mellan olika.


De har en förkärlek till saker som glittrar och glimmar, som till exempel guld och silver. Det är därför inte helt ovanligt att man kan finna dem vid berg som innehåller kattguld. De rör sig ute både dag och nattetid.


Speciella regler för troll:

 • Om ett troll möter ett annat troll, kan deras revirinstinkt ta över och de ser nu sin värsta fiende och rival. Detta betyder att de oftast attackerar varandra för att försvara sitt revir. Under strider mellan två troll tål trollen väldigt mycket och de kan stå och slå på varandra länge tills något av trollen dör eller flyr. De bryr sig då inte om något annat utan siktar bara in sig på sin rival.


Grottroll

Krav: Ska ha grått smink (bör vara storvuxen).

Inspiration: Troll från Sagan om ringen och The Hobbit. Stora ointelligenta djur.


Grottroll är en mindre variant av bergstrollen och tros även vara släkt med skogstrollen, men dessa lever nästan uteslutande i grottor i bergen och har en gråaktig hy.


De bygger aldrig upp stora samhällen utan lever i små familjer inne i bergen. De har en förkärlek till saker som glittrat och glimmar som till exempel guld och silver. Det är därför inte helt ovanligt att man kan finna dem vid berg som innehåller kattguld.


Den starkaste individen i en grupp är oftast ledaren. Det är inte ovanligt att detta är en hona. De rör sig helst ute på natten då solljus besvärar dem, men de kan röra sig utomhus dagtid.


Speciella regler för troll:

 • Om ett troll möter ett annat troll, kan deras revirinstinkt ta över och de ser nu sin värsta fiende och rival. Detta betyder att de oftast attackerar varandra för att försvara sitt revir. Under strider mellan två troll tål trollen väldigt mycket och de kan stå och slå på varandra länge tills något av trollen dör eller flyr. De bryr sig då inte om något annat utan siktar bara in sig på sin rival.


Fauner

Krav: Skall ha pälsbeklädda ben och horn i pannan.


Fauner känns lättast igen på deras pälsbeklädda ben och deras horn i pannan. De bär oftare lättare klädsel på överkroppen. De är mycket sällsynta och lever djupt inne i skogarna, där de sällan kommer i kontakt med annan än knytt och andra skogsfolk. Därför är det väldigt ovanligt att andra raser någonsin har sett en faun.


De vakar ofta över skogen och marken, och brukar bara komma fram ur skogarna när det är något som är ”fel” med skogen.


En faun kan bli mycket gammal men lever inte ett evigt liv som alver. Beväpning består oftast av spjut eller liknande men de brukar föredra att inte använda dem. I stället använder de sig av skyddsmagier som de frammanar via ritualer.


Speciella regler för fauner:

 • Fauner kan ha olika skyddsmagier som läggs via ritualer som är till för att skydda naturen.

  Vi har i nuläget inte bestämt vilka magier detta ska vara, så prata gärna med arrangören om du vill spela detta och vilka magiska förmågor du vill ha.


Jättar

Krav: Dessa går inte att spela då de är väldigt stora.


Jättar tillhör mytologin och sagornas värld. I den beskrivs jättar som 4 - 5 meter långa och kraftiga. Ofta beskrivs de med vitt hår och svarta kläder, men det kan skilja sig mellan historieberättarna. Enligt historierna var jättarna mycket smarta och de ska ha levt i samhällen tillsammans med andra raser. Ofta handlar historierna om hur jätten förtrycker sin omgivning och om hur människor, alver eller orcher lyckas överlista jätten och till slut döda den eller driva den på flykt.


Drakar

Krav: Dessa går inte att spela då de är väldigt stora djur.

Inspiration: Klassiska stora eldsprutande drakar. Stora djur.

 

Drakar är extremt sällsynta stora vingbeklädda varelser som är mycket farliga då de kan spruta eld, har vassa tänder och kraftiga klor. De kan ibland uppvisa stor intelligens och det finns exempel där drakar ha levt i samförstånd med andra raser. Det vanligaste är dock att de lever ett ensamt liv på otillgängliga platser.

Drakoner ska vara det enda folkslag som kan prata med dem (inte samma sak som att kontrollera dem) och de lär bo flera drakar på Drakonernas ö.