Valuta

Valuta

Sammanfattning

Inlajv-valutan kallas för Daler och kommer i två valörer av mynt: 5 och 10 dalermynt. Det finns även tre sedlar som kommer i valörerna 20, 50 och 100 samt bankväxlar som fungerar som checkar med ett skrivet belopp på.

 

Daler förkortas Đ i skrift.

 

1 Daler är inlajv lika mycket värd som 1 krona i dagens penningvärde.

 

Vid köp av varor på till exempel värdshuset kommer betalning att ske med både daler och svenska kronor (heter kronor även inlajv). En öl kommer kanske kosta 50 daler och 5 kronor.

 

En normal timlön ligger kring 50 daler.

En månadslön på cirka 14000 daler i månaden.

Normalt är skatten för en person över 16 år motsvarande 5000 daler i månaden.

 

Det kommer finnas en bank på lajvet där man kan sätta in och ta ut pengar. Du kan inte bli av med pengar du satt in på banken. Man får INTE stjäla något från banken.


Inlajv-pengar lämnar du tillbaka till arrangörerna efter lajvslut. De för då in dem på ditt konto till nästa lajv.
Valuta - Fullständig text

Inlajv-valutan kallas för Daler och kommer i två valörer av mynt: 5 och 10 dalermynt. Det finns även tre sedlar som kommer i valörerna 20, 50 och 100 samt bankväxlar som fungerar som checkar med ett skrivet belopp på.


Daler förkortas Đ i skrift.


1 Daler är inlajv lika mycket värd som 1 krona i dagens penningvärde. Med andra ord så får du kanske betala 50 daler för en öl på värdshuset, precis som du skulle ha fått betala 50 kronor för en öl på krogen i verkliga livet. Värt att tänka på är dock att till exempel ett par byxor inte borde kosta 500 daler utan snarare 5000 daler då byxor inte är lika billiga att framställa som de är i verkliga livet.


Vid köp av varor på till exempel värdshuset kommer betalning att ske med både daler och svenska kronor (heter kronor även inlajv). En öl kommer kanske kosta 50 daler och 5 kronor.


Normallön

En normal timlön ligger kring 50 daler i timman och normalt arbetar man tio timmar per dag, sju dagar i veckan. Vilket ger en månadslön på cirka 14000 daler i månaden. I detta ingår inte mat och husrum vilket betyder att en dräng kan tjäna mindre än så mot att han får mat och husrum.


Skatt

Skatt måste alla som är över 16 år betala. Skatten är fastslagen som en fast summa varje månad och är inte inkomstberoende. Däremot kan beskattningen skilja sig beroende på hur stora ägor man har och om man är adlig eller ej. En del adelspersoner slipper betala skatt mot att de till exempel upprätthåller försvaret i en viss del av landet eller om de har de rätta kontakterna.


Normalt är skatten för en person med ett eller inget hus motsvarande 5000 daler i månaden och drivs in 1 - 4 gånger per år (kan också betalas i varor). Detta betyder att det oftast inte finns så mycket pengar över när allt är betalt. Som tur är finns det dock ett utbrett bankväsende där man kan låna pengar om man behöver, vilket gör att många är skuldsatta.


Skatt drivs in av den lokala adelspersonen som är ansvarig för att göra det. Normalt baronen/baronessan eller greven/grevinnan. Dessa betalar i sin tur skatt till hertigen/hertiginnan, som i sin tur betalar skatt till regenten (i Danaliens fall senaten).


Barn under 16 år beskattas inte. Då de inte anses myndiga och deras tillgångar tillhör därför föräldrarna.


Bank

Det kommer finnas en bank på lajvet där man kan sätta in och ta ut pengar. Du kan inte bli av med pengar du satt in på banken. Man får INTE stjäla något från banken.


Alla deltagare kommer att ha ett personligt bankkonto där det förs upp hur mycket pengar varje individ har på sitt konto. Kontonumret kommer vara samma som ditt personnummer + ditt inlajvnamn så att du får lättare att komma ihåg det. Om din karaktär dör så kan du öppna ett nytt konto genom ditt personnummer och ett nytt namn.


Varje individ börjar lajvet med ungefär lika mycket fickpengar. Det som skiljer en rik från en fattig är hur mycket pengar denne kan låna på banken. Så spelar du adel så förväntas du gå till banken och låna i väntan på att dina pengar ska komma fram till området.


Inlajv-pengar + intrigföremål lämnar du tillbaka till arrangörerna efter lajvslut. De för då in dem på ditt inlajv-konto till nästa lajv. Sen bestämmer arrangörerna om du får ha kvar alla dina pengar eller intrigföremål till nästa lajv.


Vill du köpa loss lite inlajvvaluta kan du betala 5 kr per mynt/sedel eller 20 kr för 2 mynt och 3 sedlar i samband med utcheckning.


Ta ut pengar på en annan bank

Alla banker är anslutna till Danaliens centralbank som har koll på varje individs förmögenhet på alla bankkontor i landet. I en stad kan det finnas flera olika banker med olika ägare, men de samarbetar via centralbanken. Så det går att sätta in pengar i en bank och ta ut dem i en annan.


När en person reser är det vanligt att denne inte vill ha alla sina pengar på sig med risk för rån och överfall. Då är det vanligt att skicka pengar i förväg till olika banker längs med resvägen, så att man kan ta ut dem när man passerar de olika bankerna.  Annars kan det ta upp emot en månad att få ut sina pengar, då banken måste skicka bud till centralbanken för att få det verifierat att personen har pengar i någon annan bank och skicka över dem. En rik person kan därför inte direkt ta ut stora summor pengar i vilken bank som helst om inte denne har planerat för det i förväg. Däremot går det alltid att ta lån om det skulle behövas.


Arrangörens vision

De allra flesta lajv har en inlajv-valuta. Men den drabbas allt som oftast av inflation genom att folk inte förstår deras värde, eller så är värdet för högt. En dräng kan till exempel få en månadslön för att hämta vatten och ingen vågar spela tärning då en liten förlust motsvarar en veckolön.


Vi hoppas att deltagaren får en bra känsla för inlajv-valutans värde genom att låta den motsvara dagens penningvärde. Det blir lättare att veta vad man ska betala en person som hämtar vatten, om man vet timlönen och dessutom har en valuta som man kan betala för småtjänster.


Vi uppmanar alla att spendera pengar och sätta dem i rörelse. Betala för tjänster, spela om pengar eller sätt dig i skuld för att köpa en bit mark. Vi tror på att en aktiv marknad bidrar till roligt spel. Ta därför gärna med er föremål eller mat som ni kan sälja inlajv för inlajv-valuta. Undvik dock att ta med egna ädelstenar, guldringar eller liknande betalningsmedel då detta kan få valutasystemet ur balans.