Gudasystemet

Gudasystemet

Sammanfattning

På lajvet kommer religiös kraft att manifestera sig i form av bönestenar (kommer vara vita spelkulor). Deltagarna i ritualer och böner får bönestenarna av präster eller religiösa ledare, lite som en oblat eller en slags välsignelse. Dessa är personliga och kan offras i Gyrningstemplet för att be om hjälp av gudarna. De kan också sparas och användas som ett gemensamt offer för att uppnå tillräckligt stor religiös kraft. De kan dock inte överlåtas utan personen måste själv vara närvarande vid ritualen.


Man får inte ge, byta, sälja eller stjäla bönestenar från någon.
Gudasystemet - Fullständig text

Vi har utvecklat ett system som vi hoppas ska ge mer spel kring religion samtidigt som vi skapar en mer aktiv gudavärld. En värld där det kan vara fördelaktigt att vara religiös och utföra religiösa handlingar, till exempel en bön, jämfört med att vara ateist. Vi hoppas att detta ska höja statusen på de som spelar religiösa roller såsom präster, nunnor och schamaner.


Alla präster, schamaner eller liknande har en mängd med bönestenar (kommer vara vita spelkulor). Alla som deltar i en ceremoni eller bön får var sin bönesten om den är ledd av en religiös ledare. Lite som en oblat eller en slags välsignelse. Dessa bönestenar kan man sedan offra till gudarna i Gryningtemplet (arrangören) i hopp om att få hjälp med en intrig, ledtrådar eller bara hjälp vid nästa strid.

 

Vad man rent praktiskt gör är att man besöker Gryningstemplet och spelar på ”gudaspelet” med hjälp av sina bönestenar i hopp om att vinna. En bönesten ger en dragning i spelet. Spelet är ett slumpspel som kan ge dig fördelar om det går bra och nackdelar om det går dåligt. Men oftast hörsammar inte gudarna dig och inget händer. Offras flera bönestenar samtidigt ökar chansen att bönen hörsammas.

 

Man kan max få tre bönestenar per dag via bön hos en präst eller liknande (en bönesten per bön). Men man kan få fler genom att utföra uppdrag eller hämta hem religiösa föremål till Gryningstemplet eller till den religiösa person som gett dig uppdraget. Man kan då t.ex. få 10 bönestenar att fördela på gruppen som hämtade föremålet.


Man får inte ge, byta, sälja eller stjäla bönestenar från någon. Dessa är personliga och är endast en symbol för religiös kraft.


Ritualer

Under lajvet kan det finnas vissa ritualer som kräver att deltagarna har en stark tro till gudarna och att man uppbådar tillräckligt stor religiös kraft för att lyckas. Detta kan göras genom offer av bönestenar under ritualen. Bönestenarna kan inte överlåtas till någon annan utan personen måste själv vara närvarande under ritualen.


Särskilda ceremonier

Under lajvet så kan det utföras särskilda ceremonier som t.ex. bröllop, dop m.m. De som då har ”huvudrollen” i ceremonin som t.ex. det gifta paret eller familjen till det döpta barnet får då två bönestenar. Det får även den som leder ceremonin. Övriga deltagare får en var.


Gudasystemet lajv


Till dig som vill spela religiösa roller till exempel präst, nunna eller schaman:

Det kommer ställas höga krav på dig som person. Du måste vara ärlig och inte missbruka systemet! Det är viktigt att du följer de anvisningar och spelramar du får av arrangörerna, för att inte skapa obalans på lajvet.


Du kommer att få bönestenar i början av lajvet som du kan dela ut till personer som har deltagit i dina mindre ceremonier som till exempel morgonbön, eller om du ber för något särskilt. Dessa ceremonier ska vara minst 5 min eller längre. Man kan max hålla tre mindre ceremonier per dag.


Genomförs en särskild ceremoni, som till exempel ett blot där man offrar till gudarna, kan fler bönestenar delas ut. Du som religiös person bör då gå till Gryningstemplet (arrangören) och prata med dem om vad det är för ceremoni du tänkt genomföra, hur den ska gå till, hur lång den är, hur många som förväntas delta och om du kommer använda några särskilda föremål som t.ex. ett heligt altare. Arrangören bedömer då hur många bönestenar ceremonin genererar och ger dig dessa för att fördela ut på de personer som närvarar.


Du kan även få i din intrig att din gud har sagt till dig att du ska hitta ett religiöst föremål. Du får då en fast mängd bönestenar att ge till dem som lyckas med det uppdraget.


Skulle dina bönestenar ta slut går du till Gryningstemplet och frågar efter fler.


Som religiös ledare kan du också genomföra vissa särskilda ritualer som påverkar spelet. T.ex. driva ut andar, helga mark eller något liknande. Vill du genomföra någon sådan ritual ska du ta kontakt med arrangörerna och berätta vad du har tänkt dig. Arrangörerna kommer då att bestämma hur mycket religiös kraft som behövs för att utföra ritualen. Den religiösa kraften gestaltas av att deltagarna under ritualen behöver offra x-antal bönestenar till dig.
Hur själva ritualen i övrigt går till är upp till dig.


Ett exempel på att be till gudarna i Gryningstemplet (du behöver inte kunna detta)

Säg att du vill att någon ska skriva på ett handelsavtal, men personen vill inte skriva på det. Du går då till Gryningstemplet för att be gudarna om hjälp. Här betalar du en bönesten och ett slag görs med en tärning.

Nedan presenteras ett exempel på vad sannolikheten kan vara för olika typer av resultat:

  • 90 % gudarna hörsammar dig inte. [Spelet slut]
  • 10 % gudarna hörsammar dig och lyssnar på din bön.


[Ett nytt slag görs med tärning]

  • 20 % Gudarna ger dig magin övertala som du kan använda max en gång.
  • 20 % Gudarna ger dig pengar som du kan använda som muta för att avtalet ska gå i hamn.
  • 20 % Gudarna ger dig tips om att det finns någon annan som kan skriva på avtalet.
  • 20 % Gudarna gör livet svårare för den som inte vill skriva på avtalet genom att denne utsätts för rånförsök och på så sätt blir mer angelägen att skriva på avtalet.
  • 20 % Personen kommer få en uppenbarelse om att det vore bra att skriva på avtalet. (Personen måste inte följa sin uppenbarelse).


De exakta procentsatserna är inte givna utan kan variera.