Jämställdhetspolicy

Jämställdhetspolicy

Vårt mål är alla som åker på lajvet ska känna sig välkomna och rättvist behandlade oavsett kön, sexualitet, etnicitet, funktionshinder eller liknande.


I de allra flesta kulturer i lajvvärlden görs ingen skillnad i värdering mellan könen. Alla har samma rättigheter och skyldigheter och det finns inga yrken eller positioner som endast är för kvinnor eller män. Kränkningar och diskrimineringar relaterade till off-egenskaper såsom kön, sexualitet, etnicitet, funktionshinder eller liknande kommer inte accepteras under lajvet.


Jämställdhet är inte jämlikhet

Världen är dock ingen rättvis plats. Vi har ett klassamhälle med sociala hierarkier och det är skillnad på folk och folk inlajv. Det finns en rad förtyck som kommer att spelas på utefter in-egenskaper såsom status, klass, familj, ras, kultur, yrke osv. En adelsperson är mer värd än en bonde och vi vill att ni spelar på detta.

Vi vill understryka att förtryck inte ska baseras på off-egenskaper utan enbart på in-egenskaper.


Tänk på detta

 • Lajvet är jämställt och ditt kön, sexualitet, etnicitet eller funktionshinder offlajv kommer inte att påverka vad du som deltagare får lov att spela eller göra. (Däremot kan det finnas restriktioner kring ålder och erfarenhet).
 • Det råder nolltolerans mot sexism och rasism offlajv.
 • Inlajv förekommer det rasism och starka fördomar mellan de olika kulturerna i spel. Orättvisor, hat och förtryck finns, och kommer att spelas på.
 • Vi är väldigt restriktiva med spel på sexuellt våld och sexuellt förtryck. Off-överenskommelser krävs alltid.

 

Deltagares ansvar

Vi arrangörer kan tyvärr inte ta ansvar för att varje enskild deltagare rollspelar jämställt och alltid följer vår vision. Därför har vi utarbetat några rekommendationer:


Undvik de vanligaste jämställdhets-grodorna:

 • Ska din roll vara nedlåtande – hänvisa till personens (inlajvkaraktärens) handlingar, status, ras, karaktärsdrag, etc. och inte till kön. Du kan fortfarande vara ett svin, till exempel: 
“Vem bryr sig om en alv”, “Vad har någonsin en träl gjort för stordåd”, “du är ju utlänning och har därför inget att säga till om”.
 • Undvik ”klassiska” kommentarer som: “Du fick tjejstryk”, “Du slår som en tjej”, “Stark som en karl”, “Gråta som en flicka”, etc. Du kan fortfarande hänvisa till egenskaper, till exempel: “Du är hederslös”, “Du är svag och ynklig”, “Du gråter som ett barn”.
 • Det finns inget “kvinnogöra” eller “mansgöra”. Du kan göra det du vill oavsett kön.
 • Undvik att anspela på kön, till exempel: “Gör som jag säger, kvinna” eller för den delen “Gör som jag säger, karl”. Du kan fortfarande vara bestämd, till exempel:
 “Gör som gör jag säger, soldat”, “Gör som jag säger, ditt lata fanskap”.
 • Undvik att ignorera folk på grund av off-egenskaper. Bjud snarare in till spel, till exempel: “Vad tycker du om detta?”, “Håller du inte med?”, “Du som är troende/adlig/soldat/bonde håller väl ändå med om detta?”


Valfrihet & konsekvensspel

Upplever du att du blir utsatt för könsrelaterade kränkningar eller diskriminering offlajv kan du till exempel välja att:

 • Ignorera det (det är upp till dig).
 • Spela på det. Låt din roll markera det olämpliga i uttalandet, ”Vad har mitt kön med saken att göra?”, kräv en ursäkt eller bot.
 • Ta personen åt sidan offlajv och förklara hur du upplevt situationen. Tänk på att alla kan begå misstag såväl offlajv som inlajv och personen bör alltid ges tillfälle att be om ursäkt för sitt agerande.


Ovanstående texter är hämtade och omskrivna med tillstånd från:

http://kampeniringen.se/praktiskt-2/jamstalldhet.html

http://krigshjarta7.com/praktiskt/jamstalldhetspolicy/Tillgänglighet

Vi vill möjliggöra för personer med funktionshinder att delta på lajvet så långt som möjligt. Om du har en funktionsnedsättning och behöver veta mer om lajvet, området eller något annat får du gärna kontakta oss innan så ska vi försöka hjälpa dig. Det är du som känner din funktionsnedsättning bäst och du är mest lämpad att avgöra vad som fungerar och inte fungerar för dig samt vad du kan behöva hjälp med. Eventuella hjälpmedel behöver inte maskeras för att finnas med på lajvet, även om detta är rekommenderat.


Vi kommer troligen att använda oss av dass som står på vagn med en trappa upp. Om det är så att du av något skäl skulle behöva ha tillgång till ett tillgänglighetsanpassat dass, meddela oss senast 1 månad innan lajvstart (men gärna så snart som möjligt) så ska vi försöka ordna en sådan.


Boende kommer främst ske på tre ängar eller ute i skogen. Dessa ängar går inte att köra fram till med bil, men det finns bra stigar som leder in till ängarna. Det går att sätta upp läger längs med den körbara vägen om det skulle finnas detta behov.


Snyggast på lajvet