Vad har hänt

Vad har hänt

MG 9

I de underjordiska grottorna under marken fann man bevis på att det som i sagorna benämns som jättar verkligen hade existerat. De verkar ha bott flera i Ärkemagikers dal och åtföljts likt gudar av människor, alver och orcher som verkar ha levt sida vid sida med dem. Magikerna som verkar ha forskat på detta har benämnt dem som förfäderna.

 

Länsherre Bastian Ehernbalk är ytterst ansvarig för att lag och ordning råder inne i dalen. Dock fann han ingen lösning på problemet med den egendomliga ”12:e Danaliska förtruppen” som härjade i skogarna likt rövare. Han skickade därför bud till Krigsministeriet ihop om att få hjälp att lösa problemet den vägen.

 

Trotts att den pyramidliknande byggnaden Ungdomens källa, även kallad Tekla efter de tecken i nyckelskrift som står skrivna på dess ingång, var begravd under ett stort berg av sand lyckades några äventyrare att hitta en underjordisk passage in i byggnaden som verkade vara en enda stor maskin med ett kontrollrum högst upp. Det verkar som att magikerna kan ha råkat ta död på sig själva med denna maskin.

 

Att magin har börjat att sina blev allt fler införstådda med när de förut så mäktiga magikerna inte längre kunde uppbåda sina forna krafter. Många dokument hittades även som tyder på att detta var något som det forna Magikernas råd var väl införstådda med och sanktionerade hemsk forskning på levande varelser i hopp om att lösa problemet. Ingen lösning finns ännu.

 

Många alver har börjat att drabbas av en mystisk sjukdom som bara verkar drabba dem. Den har fått namnet Förtviningen då det är så alverna beskriver känslan av att drabbas. Inget botemedel finns ännu.

 

Flera försök genomfördes för att aktivera skivan som man tror kommer öppna en portal till en annan värld. Men trotts att flera kloka huvuden slagit sig samman lyckades man inte få igång skivan.

 

Tack vare den enda överlevande rådsmagikern Bendur kunde ett nyval hållas till Magikernas råd och på så sätt återupprätta det. De invalda blev:

 • Lilja Dramstedt - Magiker som var nominerad från ordenssällskapet Cognitas
 • Yrsa Stormfot - Magiker som var nominerad från ordenssällskapet Isiris
 • Aske Lilja – Magiker
 • Feron av Hemlock - Magiker
 • Aelaine De Gialaris - Helerska

Men är verkligen alla dessa magiker? Eller bryter man mot Magidirektivens 2 § i kapitel 7? ”Valbar är den som avlagt examen vid någon av de godkända magikerakademierna.”
Kanske såg Purguratororden, som ska upprätthålla magidirektiven, mellan fingrarna på den punkten? Deras fokus var ju mer på att säkerställa att inga olämpliga magiker blev invalda. Vilket de lyckades med…?

 

Trädgårdsmästaren som sågs som en gudom av många alver och skogsfolk, sågs som ondskan själv av andra. Detta ledde till otaliga strider djupt inne i dalen där Trädgårdsmästaren till sist blev dödad av en drake från Drakonernas ö som gick Mörkeralverna från Eherias agenda till mötes. Gudomens krona återfanns dock aldrig.

 

Dödgrävaren som hotade dalen med sina odöda, föll till sist efter mäktiga strider i ruinerna av den by som förut gick under namnet Grävlingsvad.

 

Andra viktiga händelser under MG 9

 • Länsherrens fru Kornelia Ehernbalk blev ”invald” till Kronrådet efter beslut av länsherren själv.
 • Ett flertal byggprojekt startades i dalen så de som ägde mark inne i dalen hade inga problem med att få sina varor sålda. Detta gjorde att fler investerare strömmade till och ville köpa landområden inne i dalen.
 • Goda relationer mellan Danaliens 13:e förläning och Drakonernas ö har upprättats och Drakonerna har tillåtits att köpa landområden i Dalen. Särskilt efter att Iraldy Inyuria återbördade ett försvunnet drakägg till Drakonerna. Han är nu en av få som beviljats tillträde till ön.
 • Barnen lyckades hjälpa älvan Morina som suttit instängd hos magikerna.
 • Ett experiment som de gamla magikerna hållit instängd, rymde och är nu på fri fot i dalen.
 • Religionen Livets Nyckel har vuxit sig allt starkare i dalen jämtemot övriga religioner.
 • Den khazadska borgen Hammarfallet föll till svartfolken efter att borgen blivit infiltrerad.
 • Dödsgasten återtog sin stav som kan användas till att animera döda med.
 • Hamnstaden i Ärkemagikerns dal var skådeplatsen för ett brutalt trehäraslag där de Danaliska trupperna till sist stod segrande.
  Ehrenbalk lajv


  MG 8

  Den ondskefulla häxan Durus Lepus flydde från Purgatororden under en fångtransport. Innan dess hann hon kasta en varulvsförbannelse över en av Purgatorordens medlemmar. Purgatororden lät dock inte denna motgång hindra dem i jakten på onda magiutövare, utan de fortsatte med att inspektera merparten av alla som vistades i Morinas lundar. Under dessa kontroller lyckades de finna den sista ärkemagikern, Bendur.


  Borgmästaren Efraim Snö befaras även han ha fallit offer för varulvsförbannelsen, men som tur var saknas inte inflytelserika och förtroendeingivande personer i Morinas lundar. Efter en nervkittlande valomgång blev friherre Bastian Ehrenbalk utsedd till länsherre över dalen av den Danaliska Senaten.


  Många var det som gick på pilgrimsfärd till Ungdomens källa för att själva undersöka det märkliga templet. Längst upp i den pyramidliknande byggnaden fanns en artefakt med nyckelliknande tecken. Det sägs att Purgaotrorden med hjälp av en mörkeralv lyckades forcera en del av templets hemligheter och att de därefter beslöt att begrava platsen under en enorm sandhög då platsen bedömdes vara mycket farlig. (En hemlig väg in i byggnaden hittades under MG9).


  I underjorden återfanns en enorm skalle och resterna av en lika stor klädedräkt. Dessa fynd visades upp i Morinas lundar till allmän beskådan. Det var det första solida fyndet av de förunderliga jättar som sägs ha bebott den uråldriga staden.


  Den välkände Teklaprästen Storm försvann under en mäktig ritual. Inte ens hans hängivna anhängare verkar tro att han överlevt då de lämnat dalen. Var de blå stenar som prästen bar på har tagit vägen är det ingen som vet.(De blå stenarens har siktats på personer i dalen under MG9, så han verkar inte har tagit med dem).


  En grupp alver och en dryad gav sig ut i dalen för att hjälpa den de kallade Trädgårdsmästaren. Med hjälp av dryadens förmåga att böja växtligheten omkring sig lyckades de gräva sig ner till det valv där Trädgårdsmästaren fanns och öppna dess port.


  Andra viktiga händelser under MG 8

  • De som tidigare köpt landområden i dalen började producera varor och tjäna pengar på försäljningen, något som lockade ännu fler att investera i landområden inne i dalen och köpa en lott i landlotteriet.
  • Danaliska trupper återtog staden Kamoro som varit ockuperad av svartfolken.
  • Svartfolken hann bränna stora områden av skogsalvsskogen Lataurë innan de blev besegrade och tvingades retirera och lämna förläningen efter att deras fort blivit brända.
  • Magikernas uppror och De upplystas råd slogs tillbaka, men upprorets ledare Drenora undkom.
  • Mörkeralvernas uppror i Afote misslyckades och rasfientligheterna mellan människor och mörkeralver har ökat i landet.

  En varelse som suttit instängd i ett valv i skogen Faralor bröt sig ut efter hårda strider. Det ryktas att den nu är på väg mot Ärkemagikerns dal.

   Ehrenbalk lajv


   MG 7

   En grupp forskare hade lyckats hitta en stor skiva med hål i under en av sina expeditioner i vildmarken. På skivan fanns en stor kristall som lös upp nattmörkret. Ingen visste dock vad skivan gjorde eller vad hålen på skivan var till för. På dess sida fanns dessutom främmande inskriptioner. Liknande inskriptioner återfanns även på flera andra platser i dalen och i dokument som hittats.


   Efter att Nordviddarna hade lyckats hitta magikern Odar Björkhirds osynliga stuga ute i skogen gjordes också upptäckten av styrkristallerna. Med hjälp av kristallerna lyckades forskargruppen aktivera vissa delar av maskinen. Dock verkar det som att det saknas kristaller.


   Teklaprästen Strom hittades i underjorden. Med sig upp hade han dock ingen av de blå stenarna. Han visade också tecken på minnesförlust vilket gjorde att han inte mindes hur han blev av med dem. Vissa minnen återkom dock och han kom då ihåg att han hade blivit bestulen på en strax innan han gick ner i underjorden. Jakten på den skyldige överskuggades dock av nyheten att ytterligare två stenar hade hittats i dalen under de expeditioner som genomfördes i dalen.


   Landlotteriet genomfördes. Men i stället för att landområdena gick till de fattiga flyktingarna från dekrigshärjade områdena i öster, så var det några få rika aktörer som köpte upp stora landområden.


   Diskussioner har förts i senaten om att låta Ärkemagikerns dal bli en ny förläning i Danalien. Någon måste väljas till Länsherre över hela dalen i så fall. En titel som lockade många med politiska ambitioner och många nyttjade sina politiska kontakter för att få senaten att välja just dem. Ett politiskt spel inleddes som avgjordes under MG 8.


   Expeditionen till ungdomens källa visade sig inte innehålla en sprudlande källa som många trott, utan ett kargt och öde landskap. I mitten fanns en pyramidliknande byggnad. En byggnad som ägs utav Baron Vipa som köpte området under landlotteriet. (Området skänktes till religionen Livets nyckel under MG 8 och ägs nu av kyrkan).


   Nere i underjorden har folk hittat laboratorium och försöksrum som magikerna har använt sig utav för att bedriva hemska inhumana försök på människor, alver och andra varelser. Försök som många gånger har haft dödlig utgång. Dessa försök går direkt emot Magidirektiven som magikerna själva tagit fram och som ska reglera vad en magiker får använda sin kraft till. Purgatororden, vars uppgift är att se till att magidirektiven följs, har därför ökat sin närvaro i dalen betydligt. De har också utropat Ärkemagikerns torn till sitt nya högkvarter i dalen (nu kallat Purgatortornet). Men utan nyckeln till tornet har de inte kunnat ta sig in vilket också har hämmat utredningarna om vad magikerna faktiskt gjorde i dalen och vilka som var inblandade.


   Andra viktiga händelser under MG 7

   • I slaget om förläningen Östveden gjorde de Danaliska trupperna och dess allierade stora framsteg. Dock lyckades man inte inta residensstaden som fortfarande hålls utav svartfolken. Många var de som fick offra sina liv i det misslyckade anfallet mot staden.
   • Belägringen av mörkeralvsstaden Londiram i landet Tzan-Terek avslutades när svartfolken drog sig vidare norrut i stället för att anfalla staden. Understödja av en arméenhet från Corinne lyckades de återta delar av sitt forna rike.
   • Nordviddarna hittade Storhövdingaringen. En edsring som behövs om man vill undvika inbördeskrig i Nordvidd då en ny storhövding nu kunde väljas.
   • Läkaren Efraim Snö valdes av folket på plats till borgmästare i hopp om att han skulle kunna bringa ordning till området.
   • En konungaättling hittades i dalen och transporterades iväg med luftskepp.
   • Magikernas råd lyckades inte återbildas. I avsaknad av Magikernas råd har en ny sammanslutning av magiker bildat De upplystas råd. Ett råd som anser att en ny ordning nu ska gälla där inga lagar eller regler ska finnas för vilka magier en magiker får använda. (Magikernas råd återbildades till viss del under MG9).

    Baronessan lajv


    MG 6

    Allt sedan den magiska barriären som höll oinbjudna ute föll år 215 (för 3 år sedan) har allt fler lycksökare strömmat in i Ärkemagikerns dal. De första som tog sig in i dalen har vittnat om en total tystnad och avsaknad av liv. De enda spåren man fann av magikerna som var inne i dalen var deras kåpor fulla av stoft och aska och de ägodelar de lämnat efter sig.


    Många av de tillströmmande lycksökarna slog sig ner vid floden i Morinas Lundar (platsen där lajvet utspelar sig). En plats där magikerna verkar ha bedrivit arkeologiska utgrävningar. På plats fanns nämligen ett utgrävningstält, dokument och en låst kista samt några kåpor efter några magiker. Dokumenten talade om en stad under jorden. En stad som verkar ha blivit begraven med tiden och där tak och byggnader nu formar ett grottsystem som göms under marken. De gav också ledtrådar till vad magikerna hade hittat nere i underjorden. Detta fick många lycksökare att trotsa farorna och bege sig ner i underjorden på jakt efter skatter. Några blev dock kvar där nere utan att någonsin mer få se dagens ljus.


    När kistan som magikerna hade hittat, tillslut lyckades öppnas fann man en blå äggformad sten. En liknande sten hade tidigare hittats i en av askhögarna som magikerna lämnat efter sig. Det var först när alverna fick syn på stenarna som folk började bli oroliga. De gamla alverna berättade om hur magikern Elsilivren med ett stort följe hade besegrat den korrupta och mäktiga högalvshäxan Imana och tagit tre liknande stenar från henne (MG 5). Stenarna skulle föras i säkerhet av Elsilivren, men det verkar som att de i stället hade förts in i dalen. En plats som inte är särskilt säker för magiska föremål nu när allehanda lycksökare vänder upp och ner på dalen i hopp om rikedomar.


    Riktigt oroliga blev folk när Teklaprästen Storm fick tag på de två blå stenarna och tog dem med sig ner i underjorden åtföljd av en demon. Kort därefter skakades marken av en jordbävning och nergången rasade samman. Mindre misslyckade försök att gräva fram Storm gjordes, men de allra flesta var glada att de blå stenarna och demonen var begraven.


    Sent samma kväll förkunnades det att Magikernas råd hade stora skulder till den Danaliska staten. Efter noga utredningar hade det slagits det fast att magikerna var döda och därmed inte kunde betala tillbaka sina skulder. Det beslutades därför att de tillgångar som Magikerns råd hade skulle säljas ut för att betala tillbaka skulden. En del av landtillgångarna skulle säljas ut i form av ett landlotteri för att ge flyktingarna från de krigshärjade östra Danalien en möjlighet att få ny mark att försörja sig på. (Detta genomfördes under MG7 då magikernas råd inte lyckats återbildas).


    Andra viktiga händelser under MG 6

     • De Danaliska trupperna lyckades med hjälp av sina allierade driva tillbaka svartfolksklanerna från förläningen Västveden och många flyktingar kunde vända tillbaka till sina hem.
     • Vipa blev Baron Vipa över Arnheim och lyckades få de två spökena som förföljde honom att gå vidare till andeplanet.
     • Två unika varelser hittades på platsen. De fick samlingsnamnet Vattenälvor, även om dess likhet och släktskap med vanliga älvor kan diskuteras.
     • Religionen Livets Nyckel har vuxit sig allt starkare i dalen efter idogt missionerande av fader Fredrik.

     Magiker lajv