Hem

MG 10 - Bortom Solnedgången

"Morgondagens gryning är ett av de största och mest välgenomtänkta arrangemanget i lajvsverige, som år efter år bidrar med lyckade lajv. Arrangemanget fokuserar på allas lika värde, är inkluderande och levererar grymma meta-spel. Det är ett fantastiskt lajv för alla åldrar och alla typer av lajvare."
- Motiveringen till vinsten av årets arrangemang för Morgondagens gryning 9 från Sverokgalan 2021

MorgondagensGryning_2018_05
24
MorgondagensGryning_2018_16
MorgondagensGryning_2018_58
MorgondagensGryning_2018_17
MorgondagensGryning_2018_29
32

Spänning och äventyr


Vår vision är ett roligt och händelserikt lajv. Skattjakt, pussel, vetenskap, resurser, magiska artefakter, märkliga varelser, rövaröverfall och politik är några av de ingredienser du kan stöta på.


Nya grepp


Vi testar nya metoder och tekniker för att skapa intressant spel. Därför har vi utvecklat olika speltekniska system som har hämtat inspiration av dataspel och film. Det är det som gör MG unikt!

Ett lajv för alla


Lajvet vänder sig till nybörjare såväl som erfarna. Vi vill att alla ska kunna delta, ha roligt och bli huvudpersoner i sitt eget lajv.


När: 14-18 juni 2023 (onsdag - söndag)

Var: Attared utan för Kinna, 6 mil sydöst om Göteborg

Pris: 600 kr (varierar med ålder)

Kontakt: info@morgondagensgryning.se

Du hittar oss även på:


Nyheter!


2023-06-09

 • Information om vad Skärpt eldningsförbudet innebär rent praktiskt finns nu under Praktiskt --> Eldningsförbud


2023-06-07

 • Information om vad eldningsförbudet innebär rent praktiskt finns nu under Praktiskt --> Eldningsförbud


2023-05-28

 • Det finns nu en fullständig PDF-fil man kan ladda ner över hela hemsidan under Guide.
 • Ett förtydligande att föremål med röda band tillhör barnens intrig och ska inte tas eller flyttas på, har gjorts under Tecken & förklaringar. Vad grönt band på föremål betyder har också lagts till där.
 • Det finns nu information om vad man ska ha på sig vid bad under Praktiskt.
 • Landområdeskartan och listorna är nu uppdaterade med det som inkommit.


2023-05-14

 • Det finns nu information om barnlajvet och hålltider på hemsidan.
 • För att lättare kunna prata om strategispelet IN-lajv så har vi bytt namn från strategispelet till konfliktkartan. En spelare kallas Aktör. En person med ett kontrakt som kan säljas till en Aktör kallas Kontraktör.


2023-05-09

 • Under Landlotteriet finns en ny uppdaterad karta över landområdesägare och beskrivningar av de olika landområdena.


2023-04-29

 • Man kan i år åter besöka Ungdommens källa via Pilgrimsfärden som det nu finns information om.
 • Tol-taurës drottning har nu fått ett namn Alcarinqua.


2023-04-03

 • Förtydligande mängden mana inte påverkar inte hur bra en magiker är i magistrid. Men har man 0 i mana så förlorar man.
 • Listan över Sökta roller har uppdaterats.


2023-03-09 – Expeditionerna återuppstår

 • Det speltekniska systemet Expeditionerna beskrivs nu under Speltekniska system.


2023-02-28 - MG 10:s Anmälan öppnar!!

 • Du kan nu äntligen anmäla dig till lajvet efter att vi byggt om anmälningssystemet lite. Du få nu bara en kompletteringslänk som gäller hela tiden.
 • Anmälan till förbeställd Mat har öppnat.
 • Det finns nu fördjupad information om landet Tol-taurë.
 • Listan över årets arrangörer har fyllts på.


2023-02-05 - MG 10:s hemsida är nu helt uppdaterad!

 • MG har äntligen fått en ny fin Världskarta.
 • Två till kartor har skapats som visar världen innan MG1 och Shakauzgs totala utbredning.
 • Under världen har följande uppdaterats:
  • Det står nu att Tzan-Terek inte längre har någon export.
  • Det står nu att Asatron är stor i Nordvidd.
  • Det står att det alver har misshandlat och dödat människor i Ciros den senaste tiden.
  • Gregarpos ligger nu mer på högplatåer i ett annars kargt ökenlandskap.
  • Drakoniens ö (som inte finns på kartan) har ändrat position.
 • Av förekommen anledning står det nu att solceller inte finns under Teknologi.
 • Samtliga datum på hemsidan är nu uppdaterade.
 • En kortare sammanfattning av strategispelet har lagts till under Aktuellt under Danalien.
 • Det står nu under Ärkemagikerns dal att den utgör den 13:e förläningen i Danalien och styrs av Hertig Bastian Ehrenbalk.
 • Ärkemagikerns dal har fått en textrad om att det är svårt att flyga över dalen med luftskepp.
 • Det står nu under Förläningar att Ärkemagikerns dal styrs av Hertig Bastian Ehrenbalk och Hertiginnan Kornelia Ehrenbalk.
 • Under Adeln har förtydligande gjorts om hur tillsättningar görs och vilka högadliga personer som har spelats och är definierade.
 • Det har förtydligats att Hertiginnan Kornelia Ehrenbalk sitter med i Kronrådet under Adeln.
 • Det står nu att Tzan-Tereks flotta till stor del är omgjord för att importera varor under Tzan-Terek.
 • Under Legender så har monstret Maratyl fått annan hudfärg för att bättre passa med det som tidigare spelats på och meningen som hade fallit bort är nu tillbaka.
 • Människor i Danaliens syn på drakoner, khasader och urdvärgar finns nu beskrivet under Raser.
 • Det har förtydligats att andar och själar är en viktig del i Ames
 • En kortare beskrivning av Drakar finns nu under Skogsfolk m.m.
 • Det finns nu många fler Vandöda raser som presenteras under Raser. Detta var en viktig del under Mg 9.1.
 • Många sidor har byggts om för att se bättre ut i mobilen.


2022-01-24

Religion är nu uppdaterat. Rättat mindre stavfel och årtal.

En vaken deltagare gjorde oss uppmärksamma att det var Aelane De Galaris som blev inröstad i Magikernas råd och inte Nahives De Galaris. Detta är nu rättat.


2022-01-22

 • Lajvet har nu en handling under Handling MG 10!!
 • En sammanfattning av det viktigaste från MG9 finns nu under Vad som hänt.
 • Det framgår nu av Praktiskt att "gläntan" kommer utgöra den lugna ängen.
 • Under Praktiskt står det numer att ved får användas till myseldning och att det kommer finnas tvättvatten vid dassen,
 • Att vi har bokat området mellan 10-19 juni står nu under Praktiskt.
 • Bild på hur eldning i fyrfat ska gå til, finns under Regler och Praktiskt.
 • Sidan Helare & läkare har lyfts ur Magi och fått en egen "nivå" i menyn för att lättare hittas.
 • Det framgår att magin är begränsad till 1 mana på MG 10 också.
 • Sammanfattningen under Magi ha utökats med fyra punkter.
 • Information om nyvalet till Magikernas råd finns under Magiker.
 • Bendur och Drenora nämns nu som kända magiker under Sira-orden under Magiker.
 • Magidriekriven har fått ett nytt kapitel 8 - Återupprättande av Magikernas råd.
 • Utökad text finns under juridiska problem under Magidirektiven.
 • Vi har förtydligat under Alkemi att effektkortet "ingen effekt" betyder att just det kortet inte hade någon effekt och att det neutraliserar inte det andra kortet.
 • Text har lagts till under Landlotteriet om att de vars skatter inte betalats kan ha förlorat sina landområden och att dessa ska lottas ut.
 • Under Landlotteriet så står det nu att en kraftig jordbävning skapat en stor förkastningsspricka som går rakt över vissas landområden.
 • OBS! Kartan över ägare under Landlotteriet är inte uppdaterad.
 • Förtydligande vad en handelskredit kan användas till har gjorts under Handelssystemet.
 • Vi har lagt till regeln att minst en i gruppen ska fysiskt ha hittat nergången till underjorden för att man ska få använda den.
 • En kortare beskrivning av förra årets strategispel samt vad årets spel ska handla om finns nu beskrivet under Strategispelet
 • Bankvalvet kommer komma tillbaka i år. Så texten fick uppdateras lite.
 • En del sidor där bilder och tabeller såg konstiga ut på mobil har åtgärdats.
 • En lista över vad som kan vara bra att ha med sig till småbarn som förälder finns nu under Packlista.
 • Vi söker just nu en NPC-grupp, fler spelledare till underjorden, värdshuspersonal och två magiker. Se under Sökta roller.


  2022-12-24

  Att det blir ett MG 10 blir offentligt.

  Hemsidan uppdateras med datum och Praktiskt. Men en ordentlig översyn är pågående.

  MG 9.1:s hemsida tas ner.


  Läs fler nyheter här!

  Med stöd av: