Afote

Afote

Klicka för förstoring!

Inspiration:

Standardfantasy, medeltida England.

Medelteknologiskt.


Aktuellt

När Corinne förklarade krig mot Danalien, valde Afote att hålla sig utanför. De hjälpte varken Danalien eller Corinne trots tidigare vänskap länderna emellan. Nu när de båda länderna har orcher som ockuperar stora delar av landet, har det kommit ytterligare påtryckningar på de styrande att stödja något av länderna. En känslig fråga då många av Afotes invånare har släktingar i något av länderna.

 

År 218 (MG 8) utropade de två östligaste mörkeralvsstyrda förläningarna sig självständiga från Afote och anslöt sig till Corinne. Detta var inget som accepterades av de styrande och Afote kastades in i ett krig med Corinne. Kriget gick bra för Afote och efter ett års stridigheter så var gränsen återställd och en vapenvila tecknades med Corinne.


Geografi

Landet består av bördig odlingsbarmark i väster och blandskog i de norra delarna. I söder breder tjocka barrskogar ut sig och i öster finns ett kulligt bördigt landskap. I kullarna i öster finns många stora gruvor där det bryts koppar, tenn, svavel och stenkol.


Befolkning

Befolkningen består av främst människor i väster och mörkeralver i öster. Historiskt har de två raserna inte kommit så bra överens. Då en liten maktelit av mörkeralver förut styrde landet och förtryckte människorna. Detta ledde till ett uppror bland människorna som tog över makten och satte Askidal I Högsäter på tronen. Denne gjorde det tidigt klart för medborgarna att mörkeralverna inte fick förföljas trotts deras ras tidigare förtryck. De två raserna har sedan dess kommit relativt bra överens, fram till år 218 (MG 8) då mörkeralvernas självständighetskrig bröt ut i östra Afote. Efter detta har Mörkeralverna blivit alltmer förföljda och misstänkliggjorda.


Statsskick

Landet styrs av kung Askidal I Högsäter. Kungen är för närvarande ogift men uppvaktas flitigt av både män och kvinnor.


Indelning

Afote är indelat i 7 förläningar, som alla styrs av en hertig/hertiginna. Varje förläning är i sin tur indelad i cirka 3-6 grevskap. I ett grevskap kan de sedan finnas flera baronier.


  • Hertig/hertiginna/hertigant = Styr över en förläning (tänk län eller landskap).
  • Greve/grevinna/grevant = Styr över en del i en förläning (tänk kommun).
  • Baron/baronessa/baronant = Styr en del av ett grevskap t.ex. en stad.


Militärmakt

Varje greve har rätt till att hålla en egen armé i sitt grevskap. Denna står normalt till den lokala hertigens/hertiginnans förfogande och rör sig oftast bara inom förläningen. Skulle en större konflikt bryta ut, förhandlar hertigarna/hertiginnorna med varandra om att skicka trupp som stöd i utbyte mot pengar, resurser eller land. Regenten har ingen egen armé i landet utan förlitar sig på sina förläningars separata arméer.

 

Afotes armé är i gott skick. Dock är de två östligaste förläningarna under nytt styre efter mörkeralvernas självständighetskrig. Där finns ännu ingen stående armé utan rekrytering pågår.


Handel

Handeln går främst via landsväg till Danalien eller till landet viktigaste hamnstad Ankar. Exporten består främst av koppar, svavel och stenkol men även en del tenn och timmer. Importen består till stor del av vin och glas som har blivit det senaste modet i landet.


Sedvänjor

Att man ska acceptera sin lott i livet är så de flesta i den äldre generationen ser på tillvaron. Den yngre generationen som är uppvuxna utan förtryck ser däremot mycket ljusare på livet. För dem är allt möjligt och du kan klättra i den sociala hierarkin. Det är också möjligt att bekämpa orättvisor. Det är den yngre generationen som börjat importera stora mängder vin och glas till landet, eftersom detta är på modet just nu.


Stereotyper

En person från Afote är arbetsam, hederlig, artig och lite tystlåten. Utåt sett är de väldigt toleranta mot andra raser, men skrapar man lite på ytan så finns det stora rasistiska åsikter i botten.


Viktiga platser

  • Heale: Landets huvudstad omgärdat av stora befästningsverk. I stadens norra del ligger Regentbogen som fungerar som regentens bostad och arbetsplats.
  • Ankar: Staden har landets enda djuphavshamn vilket gör att mycket av omvärldshandeln går via den. Detta göra att den också är landets rikaste stad. Staden tillhörde för länge sedan Västloden, men tillföll Afote efter en fredsuppgörelse. Detta gör att det finns en stor andel västlodare i trakterna.
  • Portuvana och Dariana: Två mindre städer i sydvästra delen av landet, som både blomstrat upp i och med den utökade handeln med Danalien.
  • Gatala: En relativt stor stad som brann ned under människoupproret. Staden är sedan dess till stora delar övergiven och den sägs vara hemsökt av de som dog under eldsvådan. Till och med delar av landsvägen har byggts om för att undvika staden.