Raser

Raser

Vi har i princip en ”klassisk lajvsyn” på våra raser, men du bör läsa på om den ras du tänkt spela eftersom vissa har specialregler.


Det som förklaras under detta kapitel är endast en generalisering av de raser som finns i världen. Hur olika raser beter sig och hur de ser på andra beror till stor del på ifrån vilken del i världen de kommer. Det förekommer stor variation inom raser såväl som mellan raser. Det är helt ok att gestalta raser på ett annat sätt än det som står under detta kapitel.


Spela en ny ras

Vill du spela en ny ras som du själv skapat, ska du ansöka om detta hos arrangören först i god tid innan lajvet (info@morgondagensgryning.se). Vi vill att de som spelar nya raser ska få känna sig unika och bli behandlade därefter. Vi kommer därför vara restriktiva med att tillåta nya raser och vi har en begränsning på hur många nya raser vi tar in till varje nytt lajv.


Människorna i Danaliens ungefärliga syn på andra raser

Nedan presenteras en generaliserad bild av vad människorna i Danalien tycker om andra raser.


Drakoner

Mycket exotiskt, konstigt folk som få någonsin har träffat. De har ofta exotiska varor och ses som tillitsfulla handelspersoner med bra kontaktnät över världen.


Skogsalver

Ses som ett ädelt och tillförlitligt folk som håller sig för sig själva. Man gör klokt i att inte reta upp dem.

I kriget mot mörkeralverna från Corinne och Tzan-Terek höll de sig passiva inne i sina skogar. De människor som kommer från östra Danalien ser därför skogsalver som fegisar och de får där bära skulden för att kriget gick så dåligt. Hatbrott mot skogsalver börjar bli allt vanligare i östra Danalien.


Mörkeralver

Ses som ett farligt folk som man ska hålla sig borta ifrån. De kan ofta säga en sak, men smider samtidigt hemliga planer bakom ryggen på dig. De har ofta stora rikedomar, vilket gör att många söker sig till dem då de brukar betala bra.

I östra Danalien ser man på mörkeralver med stort förakt. Många kände någon som stupat i kriget mot dem. Ingen skulle kunna tänka sig att stå på samma sida som en mörkeralv vid ett slag. Hatbrott mot mörkeralver i östra Danalien är mycket vanligt.

Västra Danalien drabbades inte av Corinnes och Tzan-Tereks invasion varvid de är mer välkomna i de västra delarna av landet. De ses mer som vänner då de hjälpte till i att stoppa orcherna från Shakauzg när de gick in i Danalien och de västra förläningarna tvingades skicka folk till fronten.


Högalver

Lever oftast bland människor i städerna och tillhör oftast den snobbiga överklassen och beter sig därefter. De är rika och har ofta ganska mycket makt. Därför bör de respekteras.

I Danalien ser man högalverna som något fega, då det var ytterst få av dem som deltog i krigen mot Corinne och Tzan-Terek. Men det är inget man säger till dem. De har även beskyllts ligga bakom att det gick så dåligt i kriget och att endast människor ”offrades” i kriget. I östra Danalien går ryktet om att högalverna stödde mörkeralvernas invasion ekonomiskt, men inga bevis för detta har någonsin presenterats.

 

Urdvärgar och Khasader

Se ses som exotiska, hemlighetsfulla varelser som är lite egna och väldigt få någonsin har sett en Urdvärg. Lite fler har sett en Khasad. Deras hantverk håller mycket hög klass och något av det finaste man kan äga. Man gör klokt i att inte reta upp dem.


Svartfolk

Detta är ett barbarfolk som man ska hålla sig så lång ifrån som möjligt. De ställer bara till med problem när de rånar, skövlar och bränner ner byar.

I östra Danalien har de bättre anseende än mörkeralverna. Det var ju svartfolken som till slut stoppade mörkeralvernas framfart i Danalien. Nu ockuperar de visserligen ”vår” mark som de tog från mörkeralverna, men man vet i alla fall var man har dem.

I västra Danalien ses de som ett problem som måste ut ur landet så att soldaterna från de västliga förläningarna kan kallas hem igen.


Knytt och Älvor

Ses som mystiska varelser som man gör klokt i att hålla på avstånd. Det sägs att de för med sig olycka och att folk kan gå i fördärvet om de kommer för nära ett knytt eller älva. Knytt sägs också vara tjuvar.


Troll

De är varelser med stor styrka som man inte ska bråka med. Man ska akta sig för att inkräkta på trollens revir då de kan bli aggressiva.