Ordlista

Ordlista

En ordlista på vanligt förekommande termer, ord och begrepp:


Huvudarrangör – Ytterst ansvarig för lajvet.


Arr – Synonymt med arrangörer. De som skapar, sätter upp regler och är ansvariga för lajvet.

 

Funktionärer – Personer som hjälper arrangörer med det praktiska arbetet. Det kan vara intrigskrivning, sjukvård, transporter m.m. Ofta lite mer avancerade arbetsuppgifter.


Volontärer – Deltagare som hjälper arrangörerna med att lösa vissa uppgifter. Det kan vara att t.ex. bära utrustning eller packa ner tält. Dessa uppskattas såklart enormt utav arrangörsgruppen. Tveka inte att hugga tag i en arrangör på plats om du har tid över och vill/kan hjälpa till.


Gryningstemplet – Den plats på detta lajv där arrangörerna har sitt läger.


Inlajv - När en spelare är inlajv eller "in" så spelar denne sin karaktär. Något som skett under pågående lajv har skett "inlajv".


Offlajv – Motsatsen till Inlajv. När en spelare är offlajv eller ”off” så är de sina vanliga, verkliga personer. Något som är ”offigt” är alltså något som stör illusionen av lajvet, t.ex. en mobiltelefon eller prat om senaste avsnittet i Game of Thrones (tv-serie).


Ifflajv / Iffy – Slang för när något är i gränslandet mellan inlajv och offlajv. T.ex. att någon säger något som är inlajv men som ger offlajvreferenser.


Offruna – Detta är en symbol som används på påsar, tält eller saker för att markera att dessa ”inte är med” i lajvet och bör därmed ignoreras.

[Läs mer om tecken & förklaringar här].


Off-område/Offen – Ett särskilt område där vi inte lajvar och där det är okej att vara ”offlajv”, diskutera vad man vill och ta en paus från sin karaktär och från lajvandet. Ett off-område kan t.ex. vara bilparkeringen eller en plats där de med moderna tält kan bo.


Boffer – Strid med boffervapen kallas ibland för ”boffer”. Ett boffervapen är en mjuk vapenreplika avsedd för strid. Boffervapen är numera i det närmaste synonymt med latexvapen.


Snitta – Ordet ”snitt” används när en karaktär skär halsen av en annan person. Detta gör man genom att dra sitt boffervapen över strupen på någon samtidigt som man tyst säger ”snitt”. Offret faller då till marken och förblöder till döds efter 10 min. Offret kan alltså överleva om denne får hjälp och man lyckas stoppa blödningen. Detta är något som man ska tillämpa väldigt sparsamt.

Det är oftast inte så kul för offret att förlora sin karaktär! Döda aldrig någon för ”skojs skull” eller för att du har tråkigt. Det ligger ofta mycket arbete bakom en roll. Om du ska döda någon måste du ha en riktigt bra anledning. Att personen förolämpade dig är inte en sådan. Att döda någon kanske är kul för dig men knappast för den som dör. Om du måste döda någon så kanske det är roligare om du gör det sista dagen och inte första dagen.

Läs gärna mer om tips på hur man ska bete sig under Tips & trix.


Knockning – Knock (uttalas tyst nock) syftar på att symbolisera att man övermannar en person och slår denne person medvetslös utan att skada personen t.ex. en vaktpost. För att knocka någon behöver du någon form av trubbigt bofferföremål och slå en person mycket lätt i huvudet samtidigt som du tyst säger ”knock”. Offret faller då ihop och ligger medvetslös på marken. Vi rekommenderar i cirka 30 min om personen inte får vård. Offret minns inget av det som har hänt under tiden denne varit knockad. Knockning kan inte göras under en pågående strid. Hjälm skyddar inte mot knockning.

[Läs mer om våra stridsregler].


KP – En förkortning av ordet kroppspoäng. Detta är ett mått på hur mycket din karaktär tål. Alla har 2 KP i grund över hela kroppen. Tycker du att KP-systemet verkar avancerat eller har mindre erfarenheter av strider på lajv kan du givetvis alltid spela säkert och gå ner på en träff och göra en snygg scen av det. Gör striden verklig och bjud på dig själv. ”Det viktigaste är inte att vinna utan vem som dör snyggast”.

Läs mer om KP under våra stridsregler.


Mana – Detta är ett mått på hur många och kraftiga magier en magiker orkar kasta innan denne måste vila upp sig igen. Att kasta magi tar på en magikers krafter. 

Under lajvet kommer det vara vanligt är att en magiker har mellan 1-5 mana beroende på hur tränad denne är. En magiker får tillbaka alla sin mana efter en natts sömn eller genom att dricka manadryck. En manadryck ersätter bara förlorad mana. Man kan inte få mer mana än man har i grund genom att dricka manadryck. Läs mer om detta under vårt magisystem.