Handling MG10

Handling MG 10 - Bortom Solnedgången

Innanför en mäktig bergskedja i södra Danalien ligger Ärkemagikerns dal. Dalen har sedan urminnes tid varit stängd för den yttre världen, skyddad av kraftfulla illusioner och magiska barriärer. Endast magikunniga har varit välkomna in till ärkemagikernas högsäte.

Men något har hänt i dalen, och den magiska barriär som höll oinbjudna ute har fallit. Vad som har hänt där inne är det ännu ingen som vet. Men alla magiker som var inne i dalen verkar ha försvunnit och lycksökare har börjat ta sig in i allt större skaror.


Där det finns folk finns det också behov av varor och tjänster vilket har inneburit att ett nybyggarsamhälle vuxit upp kring ett antal ängar nära en liten flod, precis innanför det bergspass som är vägen in i dalens norra del. Denna plats kallas Morinas lundar och det är här vår berättelse utspelar sig…


Berättelsespår

Morgondagens gryning har utvecklat något vi kallar Berättelsespår. Vi använder berättelsespår för att förklara vad lajvet handlar om i klartext i stället för att smyga in det i en stämningstext. Du som deltagare kommer att få välja vilka av dessa berättelsespår som du/din grupp är intresserade av i samband med din anmälan. Vi kommer sedan försöka anpassa intrigerna utefter de berättelsespår du/ni valt.

Observera att vi i första hand satsar på gruppintriger framför personintriger, så är du gruppledare för gruppen bör du fråga runt vad din grupp är intresserad av för berättelsespår. Man kan max välja 3 st.


Förfäderna

Arkeologer och forskare fascineras av fynd som bärgats från den underjordiska staden man hittat under dalen. Det har framgår mer och mer tydligt att de märkliga förfäderna som verkar haft sin boning i dalen för tusentals år sedan, tillhört en framstående, främmande civilisation. Deras städer vittnar om att de besatt avancerad teknologi men det finns även tecken på att de hållit andra folk som slavar. Länge har man trott att detta folkslag var utdött, men det sägs att två av dessa varelser vandrade i dalen så sent som förra sommaren och drabbade samman med varandra. Finns det fler? Vad vill de egentligen? Var världen en bättre plats att leva i förut? Kan de lyfta världen in i en ny tidsålder?

********************

Magins ändlighet

Alla magiker har under de senaste åren upplevt att deras förmåga att bruka magisk kraft försvagats märkbart. Allt tyder på att den magiska energin helt enkelt börjat ta slut. Detta var en viktig fråga för magikerna i dalen innan de försvann. En del teorier har förekommit om vad magisk kraft egentligen är men ingen vet säkert. Magiska artefakter eller arcaniumdrivna maskiner verkar dock inte påverkade. Vad kommer hända med magikernas ställning i samhället om de inte längre kan bruka den magiska kraften? Vad beror denna kraftiga minskning på? Kan man återställa den? Var kommer magin ursprungligen ifrån egentligen?

********************

Skivans hemlighet

Efter en arkeologisk utgrävning för ett par år sedan har en märklig skiva med hål i funnits att beskåda i Morinas lundar. Många är det som har studerat skivan i hopp om att lösa mysteriet med vad den gör och ett genombrott verkar vara nära efter att man fann den plats där skivan ursprungligen kom ifrån. Mitt i Ärkemagikerns dal fann man en uråldrig stencirkel till vilken skivan verkar vara ämnad för. Den ledande teorin nu är att skivan kan öppna en portal till en annan värld. Men vilken värld är det man öppnar en portal till? Hur ser den ut? Vågar man åka dit? Är det verkligen alvernas ursprungsvärld och lösningen på alvernas förtvining som en del säger?

********************

Magikernas råd

Den siste ärkemagikern, den nu välkände Bendur, har återskapat Magikernas råd med hjälp av Purgatororden. Sju platser har tillsatts, men många fler platser återstår att tillsättas för den ambitiösa som vill påverka magins användning framöver. Samtidigt har röster höjts som ifrågasätter nuvarande medlemmarnas lämplighet efter att en ickemagiker valts in i Magikernas Råd. Något som tydligt strider mot Magidirektiven. Kommer Magikernas råd någonsin kunna återfå sin forna ställning? Vilket syfte ska rådet ha nu när magin verkar sina? Kommer magikerna i världen att följa deras beslut eller hotas deras ställning av De upplystas råd som består av magiker som uttryckligen inte följer Magikernas råd? (läs mer om magikernas råd under Magiker).

********************

Den gudomliga sanningen

Tvivel har drabbat många troende i Danalien. Vilka är Gudarna egentligen? Hur hänger det ihop med de inskriptioner som finns i den uråldriga staden? Varför står det skrivet Thang i Livets nyckels heliga skrift? Och hur kommer det sig att de tolv sanningarna finns inristade i byggnaden som kallades Ungdomens källa? Och varför står ordet Tekla på dess ingång? Var Tekla en maskin? Om det var så, hur kommer det då sig att folk ändå blir bönhörda? Är det sant, att de mystiska förfäderna var gudar och att det faktiskt är de som hörsammar böner? Vad ska man tro egentligen?

********************

Dalens skatter 

Efter att dalen visat sig vara fylld med rikedomar och skatter som magikerna lämnat efter sig så har tillströmningen av lycksökare till dalen ökat. En del hoppas på att kunna tjäna snabba pengar medan andra letar efter en nystart i livet. Allt fler lyssnar till historierna om de som lyckats i dalen och allt färre lyssnar till varningarna om rövare i skogen eller om risken för ras i de underjordiska gångarna som stundtals drabbas av jordbävningar. Men vilket pris är folk beredda att betala för rikedom och berömmelse? Finns det de som är beredda att betala andra att ta riskerna i jakt på särskilda föremål? Vem har rättigheterna till de fynd som görs i dalen?

********************

Drömmarnas väg

Allt fler har vaknat upp kallsvettiga mitt i natten efter hemska mardrömmar. Andra vill inte lämna sina vackra, färgsprakande drömmar utan önskar bara fortsätta sova och tynar hellre bort än vaknar. Många hävdar att de visats märkliga syner under nattens timmar, visioner från en fjärran framtid eller glömd forntid. Detta har lett till att fler och fler uppsökt drömtydare, sierskor eller andra som kan ge vägledning till vad drömmarna betyder. Finns det någon bot mot dem? Vad betyder drömmarna? Finns det något som drömmarna har gemensamt?  Är det någon som försöker säga något? Är det ett tecken att något större är på väg att ske?

********************

Alvernas förtvining

Förra året kom rapporter om att alver runt om i världen hade drabbats av en mystisk sjukdom kallad Förtviningen. De som drabbas vittnar om trötthet, svaghet, ont i leder och rygg samt sviktande minne. Detta kan sedan övergå i depression, avsaknad av aptit och till slut döden. Något botemedel mot sjukdomen verkar inte finnas och rykten florerar om att det är något som hänt i dalen som orsakat farsoten. Vissa alver har gått så långt som att beskylla människor och andra raser för att ha spridit den. Kommer denna sjukdom innebära slutet på alvernas ställning i världen? Vad beror den på? Var kommer den ifrån? Finns det ett botemedel?

********************

Krigets trumma 

En viskning tycks susa genom länderna, en stämning som går att skära med en kniv, ett rykte om förestående krig! Skärmytslingar har redan uppstått, människor har misshandlats till döds av alver i rasupplopp i Ciros och den sköra vapenvilan med svartbloden verkar vara ostadig. Vad som ligger bakom krigshetsen är svårt att säga. Att Danalien gör anspråk på alla fynd och rikedomar som finns i Ärkemagikerns dal har lett till konflikter då de forna magikerna i dalen kom från hela världen. Samtidigt har Alvdrottningen i Tol Taurë manat alla alver att gå samman. Hon skyller Förtviningen på de andra raserna och menar att alverna nu måste skydda sina egna och göra upp med dem som spridit farsoten. Ljudet av trummor och vapenskrammel ekar allt tätare.  Hur länge kommer världen som vi känner den bestå? finns det något sätt att tysta krigets trumma? Eller är världens öde redan förseglat?

********************

Med gryningen kommer nytt hopp

Morgondagens gryning är bitvis en mycket mörk saga. Det här spåret är en ljusare och mindre skrämmande väg genom berättelsen (relaterat till berättelsespåret Förfäderna). Det här valet lämpar sig för t ex barnfamiljer.

Mer information kommer i intrigerna.

 

Andra berättelser

Utöver de berättelsespår som presenteras ovan så handlar lajvet också om det som presenteras nedan. Detta är spår som alla kan vara med på men man behöver inte välja dem i samband med sin anmälan.

 

********************

Landlotteriet

Många var de som tog chansen att köpa landområden efter tidigare års utförsäljning av dalen. Trots att den Danaliska senaten avsåg att landområdena skulle gå till fattiga flyktingar från de brända och härjade landområdena i östra Danalien, verkar det som att ett fåtal aktörer har köpt upp stora delar av landområdena. De gör sig nu en hacka på avkastningen av sina investeringar när allt fler byggprojekt påbörjas inne i dalen och det behövs allt fler resurser. Samtidigt är det många som inte klarade av att betala den skatt som de belades med. Deras landområden har nu tagits i beslag och kommer på nytt lottas ut.

 

I lotteriet har alla rätt att köpa max en lott per person med säker vinst. Den person vars nummer dras först får välja landområde först. De som köpt en lott förra året får inte köpa en ny. (Läs mer under Landlotteriet).

********************

Den 13:e förläningen

Ärkemagikerns dal har officiellt blivit den 13:e förläningen i Danalien med Hertig Bastian Ehrenbalk som länsherre över dalen. Det är nu dennes uppgift att driva in skatt i området och att bekosta soldater till regentens förfogande. Han ska också höra klagomål, döma ut straff och är ytters ansvarig för lag och ordning. Arbetsuppgifter som kan vara överväldigande för en ensam person. Så håller man sig väl med Ehrenbalk så kanske det finnas positioner att fylla och pengar att tjäna?

Dessutom har hans fru Hertiginnan Kornelia Ehernbalk blivit invald i Kronrådet som agerar förmyndare åt de båda blivande drottningarna. Så man gör nog bra i att hålla sig väl med dessa båda?

********************

Val till senaten

Den 13:e förläningen – Ärkemagikerns dal, saknar representanter i Senaten och det har därför förkunnats att ett senatorsval ska hållas och en ny senator ska väljas. Som alla vet så går det inte att ha en röst per medborgare. Hur skulle det se ut om vanligt folks okunskap ska väga lika tungt som framstående personers klarsynthet? Tur att rösträtten bestäms utefter ekonomiska tillgångar, status och ras så att det blir representanter som vill folkets bästa som blir invalda i senaten. Det ska därför hållas allmänna val där alla har rätt att lägga en röst var. Det är sedan upp till Länsherren att tolka resultatet och se till att rätt kandidat blir skickad till senaten.

********************

Ungdomens källa

Ungdomens källa visade sig vara en stor pyramidliknande byggnad mitt i ett tort, kargt landskap och ingen sprudlande källa. Det hindrade dock inte Baron Vipa från att köpa den och skänka den till religionen Livets nyckel som påbörjade byggnationen av en ny kyrka på platsen. Något som retat Thang och Tekla följare. Men efter en kraftig sandstorm begravdes hela byggnaden och projektet har sedan dess stått still fram till för ett år sedan då grupper av äventyrare lyckades ta sig in i byggnaden via tunnlar under marken.
Men vad fyllde egentligen byggnaden för funktion? Vad var det för maskin som stod i rummet på dess topp? Vad gjorde de fyra pelarna vid byggnadens sida och varför fann man resterna av så många magiker just här?

********************

De blå stenarna

De blå stenarna som egentligen skulle ha förstörts för 25 år sedan har bytt händer ett flertal gånger. Många av de som har hållit i dem har berättat om att det känns som en kraft flyger genom än och att det är en känsla av makt de gärna hade velat känna igen. Magiker har till och med uppvisat utökade förmågor när de varit i kontakt med stenarna. Men vad kan stenarna användas till? Vem har skapat dem? Var få de sin kraft ifrån? Och var är de nu?

********************

Bankvalvet

Förra året dök det plötsligt bara upp ur intet! Ett bankvalv med tio kistor som magikerna lämnat efter sig. Var bankvalvet kom ifrån är det ingen som riktigt vet. Troligt är att det alltid legat där hela tiden men att det varit osynligt. Nu när magin börjat falna så har det helt enkelt blivit synligt igen. Men än så länge är magin så stark att kistorna inte kan lämna tältet. Men deras innehåll kan det, listade man ut efter att sju av kistorna öppnades förra året. Dagarna efter att en kistas innehåll försvunnit, försvann även kistan och ersattes av en ny med ett nytt lås. De där magikerna är sannerligen finurliga när det kommer till att gömma undan sina rikedomar! (Läs mer under Bankvalvet).

********************

Kartläggning av underjorden

Många av de nedgångar till underjorden man tidigare känt till, har rasat efter de jordbävningar som ofta drabbar dalen. Men genom att intervjua folk som varit där nere har äventyrarsamfundet Syndikatet lyckats få reda på var dessa gamla nedgångar varit belägna. De ämnar nu genomföra utforskningsexpeditioner ner i de raserade nedgångarna med målet att kartlägga och undersöka underjorden.

För att kunna genomföra expeditionerna söker nu Syndikatet efter finansiärer och bidragsgivare. I utbyte utlovas utdelning i form av de fynd som hittas, samt rapporter om vad deras utforskning kommer fram till. En säker investering för de som köper sig en andel eller är det pengar i sjön? Vad kan dessa forskningsexpeditioner komma fram till? Och kommer de att lyckas?


Året är 220 och det har gått 24 år sedan lajvet MG 5 och 1 år sedan förra lajvet (MG 9) och världen tycks vara i uppstart av en ny era.

 

Lajvet utspelar sig i Morinas Lundar i norra delen av Ärkemagikerns dal där många lycksökare har slagit läger. Att resa längre in i dalen har visat sig farligt på grund av rövare, banditer och hitintills okända varelser och väsen. Vad som händer nu är upp till dig!

 

Välkommen till Ärkemagikerns dal!

Morinas lundar lajv