Handling MG9

Handling MG9 - Förfädernas kall

Innanför en mäktig bergskedja i södra Danalien ligger Ärkemagikerns dal. Dalen har sedan urminnes tid varit stängd för den yttre världen, skyddad av kraftfulla illusioner och magiska barriärer. Endast magikunniga har varit välkomna in till ärkemagikernas högsäte.

Men något har hänt i dalen, och den magiska barriär som höll oinbjudna ute har fallit. Vad som har hänt där inne är det ännu ingen som vet. Men alla magiker som var inne i dalen verkar ha försvunnit och lycksökare har börjat ta sig in i allt större skaror.


Där det finns folk finns det också behov av varor och tjänster vilket har inneburit att ett nybyggarsamhälle vuxit upp kring ett antal ängar nära en liten flod, precis innanför det bergspass som är vägen in i dalens norra del. Denna plats kallas Morinas lundar och det är här vår berättelse utspelar sig…


Berättelsespår

Morgondagens gryning har utvecklat något vi kallar Berättelsespår. Vi använder berättelsespår för att förklara vad lajvet handlar om i klartext i stället för att smyga in det i en stämningstext. Du som deltagare kommer att få välja vilka av dessa berättelsespår som du/din grupp är intresserade av i samband med din anmälan. Vi kommer sedan försöka anpassa intrigerna utefter de berättelsespår du/ni valt.

Observera att vi i första hand satsar på gruppintriger framför personintriger, så är du gruppledare för gruppen bör du fråga runt vad din grupp är intresserad av för berättelsespår. Man kan max välja 3 st.


********************

Förfäderna

De personer som har varit nere i underjorden vittnar om en uråldrig stad som delvis är begravd. Man har funnit spår av människor, alver och orcher men också spår av jättar som verkar ha levt tillsammans sida vid sida med dem. Enligt ryktena verkar jättarna, som magikerna ofta benämnt förfäderna i sin forskning, ha varit något som nästan kan liknats vid gudar för de övriga raserna. De verkar ha skapat fantastiska artefakter och lämnat märkliga spår efter sig. Men vilka var de egentligen? Går det att förstå deras maskiner och kanske tjäna pengar på dem? Vad för visdom besatt dessa varelser? Och vart tog de vägen?

********************

Trädgårdsmästaren 

Flera äventyrare pratar om att ett mäktigt väsen har väckts ur sin vila långt nere i jorden. Den kallas för Trädgårdsmästaren och många säger sig ha hört dennes röst i sina tankar. Några har gett sig ut i dalen efter att de pratat om Trädgårdsmästaren och att de måste hjälpa denne. Älvfolk, knytt och andra väsen verkar vara speciellt hängivna Trädgårdsmästaren. Är det en gudom som befriats? Vad händer med de som söker sig till Trädgårdsmästaren? Vad är denne ute efter och vad är det den behöver hjälp med?

********************

Magins ändlighet

Det har hittats åtskilliga vittnesmål i form av forskningsrapporter som tyder på att mängden fri magi stadigt minskat de senaste årtiondena. Det verkar som om detta var en viktig fråga för magikerna i dalen innan de försvann. Än så länge har inte arcaniumdrivna artefakter påverkas, men alla magiker har upplevt att deras förmåga att bruka magisk kraft under det senaste året försvagats märkbart. Om magin försvinner helt, vad kommer det då att innebära för den värld vi lever i? Finns det något sätt att förnya den magiska energin eller hitta en ny energikälla? Vad är egentligen den magiska energin?

********************

Skivans hemlighet

Efter en arkeologisk utgrävning för ett par år sedan har en märklig skiva med hål i funnits att beskåda i Morinas lundar. Det har förekommit många teorier om den och dokument från de nu döda magikerna tyder på att även de försökt studera skivans hemlighet. Ett genombrott gjordes förra vintern då man hittade den plats där skivan ursprungligen kom ifrån. Mitt i Ärkemagikerns dal finns en uråldrig stencirkel vilken skivan verkar vara ämnad för. Den hamnade dock under vatten vid senaste jordbävningen och utgör nu en sjö. Det står fortfarande inte helt klart vad det är skivan gör eller hur den fungerar. Kan den vara byggd av de märkliga förfäderna? Var den grunden till deras makt? Vad användes skivan till och varför visar så många så stort intresse för den?

********************

Magikernas brott

Purgatororden, som ska se till att magidirektiven följs, har under de senaste åren funnit flera bevis på magikernas brott. De fortsätter utredningen ifrån sitt högkvarter i dalen. Den som kan hjälpa Purgatororden att utreda vad magikerna gjort inne i dalen och vilka som brutit mot magidirektiven, kan säkert tjäna en rejäl slant. 

********************

Magikernas råd

Den siste ärkemagikern, den nu välkände Bendur, har återskapat Magikernas råd med hjälp av Purgatororden. Men det finns fortfarande tomma platser i rådet. Går det att få en sådan plats? Och vem är det egentligen som har det slutgiltiga ordet i vilka som blir nominerade till platserna? Kan man vara säker på att ingen av de magiker som gjorde uppror förra året och bildade De upplystas råd blir invalda och vad har hänt med deras ledare Drenora?

********************

Alvernas förtvining

Det senaste året har något märkligt hänt, flera alver har blivit sjuka i en tidigare okänd åkomma, allmänt kallad “Förtviningen”, och dött. Rykten florerar om att det är något som hänt i dalen som orsakat farsoten. Många högt uppsatta alver använder allt hårdare ord gentemot människor och övriga raser som inte tar denna epidemi på allvar. Det muttras om att alla alver kanske kommer att gå samman. Ett rykte som spätts på ytterligare i och med att det mörkeralviska riket Etheria skapat en union med Corinne. Det verkar också röra sig ovanligt mycket skogsalver från Tol taure utanför deras isolerade ö. Vad är det som har drabbat alverna? Är även detta magikernas fel, eller är det något annat som är orsaken? Vad skulle hända om de olika alvfolken slog sig samman? Utgör de en fara mot de övriga raserna? 

********************

Gudarnas vagga

De två stora religionerna Thang & Tekla och Livets nyckel har båda etablerat sig i dalen. Bådas anhängare missionerar ständigt för att värva nya troende. ”Den som är stark i sin tro är också stark i livet!”. Samtidigt finns det många teologistuderande som förundras över de mystiska inskriptioner som funnits på templet vid ungdomens källa. Där har det visat sig stå både Thang och Tekla skrivet med Nyckelns heliga skrift. Samtidigt har forskning visat att religionen kring Thang och Tekla sannolikt har sitt ursprung i Danalien, kanske till och med i Ärkemagikerns dal. Kan det stämma, som vissa säger att detta är “Gudarnas vagga”? Finns det ett samband mellan religionerna trots allt? Hur kommer detta i så fall att påverka de olika religionerna och dess utövare?

********************

Oro i dalen

Skärmytslingar har förekommit på många håll i östra Danalien de senaste åren. Östveden är fortfarande delvis ockuperat av orcher och förra året satte rebelliska magiker skräck i Östra grind med en armé av odöda. Dessa verkar ha splittrats efter att Danaliska armén befriade förläningen Östra grind. Trots framgångarna har rykten om kringströvande trupper i självaste Ärkemagikerns dal nu fyllt många äventyrare med oro, speciellt de som har köpt mark i dalen. Danaliska staten hävdar att allt är under kontroll, men att det rör sig stora grupper av väl rustade svartblod, mörkeralver och andra folkslag har inte gått någon förbi. Är det främmande länder som försöker få kontroll över Ärkemagikerns dal? Vad är de i så fall ute efter? Kommer det att bli stridigheter i dalen?

********************

Med gryningen kommer nytt hopp

Morgondagens gryning är bitvis en mycket mörk saga. Det här spåret är en ljusare och mindre skrämmande väg genom berättelsen (relaterat till berättelsespåret Trädgårdsmästaren). Det här valet lämpar sig för t ex barnfamiljer.

Mer information kommer i intrigerna. 

********************

 

Andra berättelser

Utöver de berättelsespår som presenteras ovan så handlar lajvet också om det som presenteras nedan. Detta är spår som alla kan vara med på men man behöver inte välja dem i samband med sin anmälan.

 

********************

Landlotteriet

Många var de som tog chansen att köpa landområden efter förra årets utförsäljning av dalen. Trots att den Danaliska senaten avsåg att landområdena skulle gå till fattiga flyktingar från de brända och härjade landområdena i östra Danalien, verkar det som att ett fåtal aktörer har köpt upp stora delar av landområdena. Dessa vill nu få avkastning på sina investeringar. Men har de gjort kloka köp? Kanske kan de sälja sina varor till de många byggprojekt som nu startar?

 

Det har förkunnats att ett nytt landlotteri ska hållas för att sälja ut fler av de delar av dalen som inte såldes förra året. I lotteriet har alla rätt att köpa max en lott per person med säker vinst. Den person vars nummer dras först får välja landområde först. De som köpt en lott förra året får inte köpa en ny.

********************

Den 13:e förläningen

Ärkemagikerns dal har nu officiellt blivit den 13:e förläningen i Danalien. Efter hårda diskussioner i senaten har Bastian Ehrenbalk valts till ny hertig över dalen. Det är nu dennes uppgift att driva in skatt i området och att bekosta soldater till regentens förfogande. Han ska också höra klagomål, döma ut straff och är ytters ansvarig för lag och ordning. Arbetsuppgifter som kan vara överväldigande för en ensam person. Så håller man sig väl med Ehrenbalk så kanske det finnas positioner att fylla och pengar att tjäna?

********************

Underjordens skatter

Ryktena om att det finns gott om rikedomar i dalen har lett till stor tillströmning av lycksökare. Många lycksökare har vågat sig ner i underjorden i jakt på rikedomar och magiska artefakter. Några har kommit tillbaka rika, andra har blivit kvar där nere för att aldrig mer se dagens ljus. Efter en kraftig jordbävning som nyligen har skakat dalen, raserades nergångarna till underjorden. Men kanske öppnades det nya?

********************

Ungdomens källa

Ungdomens källa visade sig vara en stor pyramidliknande byggnad mitt i ett tort, kargt landskap och ingen sprudlande källa. Det hindrade dock inte Baron Vipa från att köpa den och skänka den till religionen Livets nyckel som påbörjade byggnationen av en ny kyrka på platsen. Något som retat Thang och Tekla följare. Men efter en kraftig sandstorm begravdes hela byggnaden och projektet har sedan dess stått still. Men vad fyllde egentligen byggnaden för funktion? Vad var det för maskin som stod i rummet på dess topp? Vad gjorde de fyra pelarna vid byggnadens sida och varför fann man resterna av så många magiker just här?

********************

De blå stenarna

De blå stenarna som egentligen skulle ha förstörts för 24 år sedan har bytt händer ett flertal gånger. Många av de som har hållit i dem har berättat om att det känns som en kraft flyger genom än och att det är en känsla av makt de gärna hade velat känna igen. Men vad kan stenarna användas till? Vem har skapat dem? Var få de sin kraft ifrån? Och var är de nu?

********************

Drakonernas ö

Drakonernas ö, som tycks följa havsströmmarna, har precis ankrat utanför Ärkemagikerns dals södra kust. Senast de var här, var magikerna aktiva i dalen och de kan vara några av de sista som såg dem vid liv. Eller har de något att göra med deras försvinnande? Handeln i dalen kommer i alla fall att öka betydligt. Den som har något drakonerna vill ha kanske till och med kan få gå i land på deras myomsbundna ö och skåda Födelsekällan?

********************


Året är 219 och det har gått 23 år sedan lajvet MG 5 och 1 år sedan förra lajvet (MG 8) och världen tycks vara i uppstart av en ny era.

 

Lajvet utspelar sig i Morinas Lundar i norra delen av Ärkemagikerns dal där många lycksökare har slagit läger. Att resa längre in i dalen har visat sig farligt på grund av rövare, banditer och hitintills okända varelser och väsen. Vad som händer nu är upp till dig!

 

Välkommen till Ärkemagikerns dal!

Morinas lundar lajv