Helare & läkare

Helare & läkare

Vem som helst får inte spela helare på lajvet eller ha magiska förmågor. Du måste ansöka om att få spela detta hos arrangören innan lajvet. Ta kontakt med arrangören innan du anmäler dig och presentera ditt upplägg och din karaktärsidé.

Man kan inte vara både magiker och helare. Helare räknas inte som magiker.


Sammanfattning

  • En helare är en person som har helande krafter. Krafterna kan helaren använda till att hjälpa en skadad person. Kraften (Mana) är begränsad.
  • En läkare, fältskär eller medikus har inga magiska krafter utan använder sin kunskap för att hjälpa en skadad person. Ingen begränsning i hur många som kan hjälpas.
  • Om du blir skadad måste du genomgå en läkeperiod innan du får tillbaka dina KP. Läkeperioden inleds när någon lägger om ditt sår med ett bandage och stoppar blödningen.
  • För att snabba upp läkeperioden kan du ta hjälp av en sjukvårdskunnig karaktär, t.ex. en läkare, fältskär, helare etc. eller dricka en magisk helande dryck (se tabell längre ner).

    Varje unik behandlingsmetod halverar läketiden.Helare & läkare - Fullständig text

Helare

En helare är en person som besitter helande krafter. Krafterna kan helaren använda till att hjälpa en skadad person.


Helaren använder sina krafter genom att lägga handen på pannan eller på den skadades kroppsdel, och säga kraftordet ”Arcana” och sedan effekten. T.ex. ”Arcana – Jag helar dina skador. Du återhämtar dig nu dubbelt så snabbt”. Helaren håller kvar handen i ca 1 min då det tar minst så lång tid att lägga alla magier för en helare. Under tiden får helaren gärna fortsätta med en ramsa eller meditera.


Att använda sin förmåga drar på en helarens krafter. Dessa magiska krafter kallas Mana och är ett mått på hur många skador en helare kan läka innan denne måste vila upp sig igen. Under lajvet är det vanligt att en helare har cirka 0-5 mana beroende på hur tränad denne är. En helare får tillbaka alla sin mana efter en natts sömn eller genom att dricka manadryck som ger tillbaka en mana i taget. En manadryck ersätter bara förlorad mana. Man kan inte få mer mana än man har i grund genom att dricka manadryck.


Använder en helare sin förmåga utan att ha mana kvar, förlorar helaren alla sina KP (hamnar på 0 KP) och svimmar direkt efter. Dessa KP läker som vanligt (se läkning längst ner). Ligger helaren på 0 KP kan helaren inte använda sina förmågor. En helare kan inte hela sig själv.


En tränad helare kan använda sina förmågor till mycket, medan en otränad helare kanske bara kan en av dessa förmågor som presenteras nedan.Att bli helare

En helares förmåga är inget som varje person kan lära sig. Det är en gåva likt magikerns magi, som ofta förs över genetiskt från föräldrar till barn. Deras färdigheter är ofta självlärda eller så har en släkting lärt dem behärska deras medfödda förmåga.


Tips: Som helare, läkare eller örtkunnig bör du ha med dig bandage och fuskblod så att du kan sminka upp de skadade och bidra till att stämningen blir bättre.


Helarnivå

Helarnivå beskriver hur duktig en helare är. Skalan är mellan 0-5.

Egentligen påverkar helarnivån endast hur många mana du har.

Under MG 9 har magikerna max 1 mana. Detta har dock inte drabbat helarna som har sin normala mängd mana. Varför det är så kan du lista ut på lajvet.


Nivå 0 = Helare utan skolning (0 mana).

Nivå 1 = Helare som har fått någon form av skolning i cirka 2 år (1 mana).

Nivå 2 = Helare som har fått någon form av skolning i cirka 6 år (2 mana).

Nivå 3 = Skolad helare som varit aktiv helare cirka 10 år (3 mana).

Nivå 4 = Skolad helare som varit aktiv helare cirka 20 år (4 Mana).

Nivå 5 = Skolad naturtalang som varit aktiv helare i över 20 år (5 mana).


Läkare, fältskär, medikus

En läkare, fältskär eller medikus har inga magiska krafter utan använder sin kunskap för att hjälpa en skadad person.


Att lägga om ett bandage och stoppa blödningen hos en person kan gå snabbt. Men att göra en behandling där läketiden snabbas på tar ca 10 min (se läkning längst ner). Till skillnad från en helare så finns det ingen begränsning i hur många personer en läkare kan behandla.


Tips: Som helare, läkare eller örtkunnig bör du ha med dig bandage och fuskblod så att du kan sminka upp de skadade och bidra till att stämningen blir bättre.


Läkning (hämtat från stridsreglerna)

Om du förlorar KP eller hamnar på 0 i KP måste du genomgå en läkeperiod innan du får tillbaka dina KP. Läkeperioden inleds när någon lägger om ditt sår med ett bandage och stoppar blödningen. Du berättar själv för den som lägger om dina sår var du har dina skador. Det är tillåtet att flytta skadan till en annan del av kroppen för att underlätta att lägga bandage eller liknande.


För att snabba upp läkeperioden kan du ta hjälp av en sjukvårdskunnig karaktär, t.ex. en läkare, fältskär, helare etc. eller dricka en magisk helande dryck. Varje unik behandlingsmetod halverar läketiden.


Har du hamnat på 0 KP så behöver du få tillbaka dina 2 grund KP innan du är ”frisk” igen. Detta tar 8 timmar om du inte får hjälp av en läkare, helare eller magisk dryck.