Tzan-Terek

Tzan-Terek

Landsgränser innan kriget

(Klicka för förstoring)

Inspiration:

Mörkeralvsrike, många olika raser, mycket handel.

Högteknologiskt.


Aktuellt

För 24 år sedan förklarade mörkeralverna i Tzan-Terek och Corinne krig mot Danalien. Kriget gick bra för mörkeralverna och de trängde långt in i Danalien.

 

Två år senare expanderade orchklanerna i Shakauzg sina gränser och invaderade Tzan-Terek. Kriget gick dåligt och hela landet föll samman på bara några år och slutade mer eller mindre att existera. Endast Londiram, en stad på en halvö i nordväst klarade sig. Där barrikaderade sig landets styre med drottning Altariel, tillsammans med den kvarvarande adeln och statskassan.

 

År 217 (MG 7) lyckades mörkeralverna bryta belägringen på grund av att orcherna förflyttade sig längre norrut för att stärka upp i kriget mot Danaliens armé. Tzan-Terek har därefter haft viss framgång med att återta vissa delar av landet. Men det är fortfarande en spillra av sin forna glans.

 

Tzan-Terek befinner sig numera i fred med Danalien. Är i krig med olika ockuperande orchklaner från Shakauzg. 


Geografi

Landet har många stora barrskogar i norr och lövskogar i söder. Ett vidsträckt slättlandskap i mitten som används till hästuppfödning och det finns skogsklädda kullarna i söder och öster. Gränsen mot Shakauzg har alltid varit osäker och där finns många gränsposteringar och fort som nu troligen har tagits över av orcherna.


Befolkning

Innan kriget bestod befolkningen till största delen av mörkeralver och en del människor. Men det förekom även andra varelser vid landets hamnstäder. Landet hade även ett stort antal orcher. Dessa var betydligt mer civiliserade än de man hittar i grannlandet Shakauzg då de flesta härstammade från landet Morkon.

 

När orchklanerna från Shakauzg invaderade flydde stora delar av befolkningen västerut över havet till länderna i söder. De som inte hann fly blev antingen dödade eller lever nu som slavar.

 

Idag består befolkningen nästan uteslutande av mörkeralver i staden Londiram. Endast de av finare börd eller de med mycket pengar tilläts fly in i staden när det stod klart att staden riskerade att bli belägrad under en längre tid. Resten lämnades att dö utanför dess murar. De senaste framgångarna i norr har lett till att vissa valt att flytta tillbaka till de nyligen befriade områdena.


Statsskick

Tzan-Terek är en monarki med kung Eowil-Garith som styrde landet i cirka 180 år och gjorde det till en av de större handelsnationerna i världen. När huvudstaden Sulith var hotad av orcherna från Shakauzg skickades drottning Altariel i väg med stadskassan till staden Londiram medan kungen ledde försvaret av staden. Han befaras ha dödats i striderna då staden föll vilket gör att drottning Altariel är den som leder landet nu.


Militärmakt

Landets kvarvarande armé är posterad i staden Londiram. Den har de senaste åren haft vissa framgångar med att ta tillbaka de bördiga markerna utanför staden vilket har varit väldigt viktigt för att staden inte ska svälta.

 

I staden har också landets flotta sin bas. Den klarade sig oskadd i kriget. Många av de förut mäktiga krigsfartygen har nu byggts om för att i stället frakta förnödenheter in till staden.


Handel

Tzan-Tereks exporterade förut stora mängder hästar, fina tyger och skeppsvirke till länderna i söder och via landsvägar till Corinne. Efter kriget finns ingen export från landet utan endast import av förnödenheter till staden Londiram.


Sedvänjor

En viktig filosofi i landet är att den som bevisar sin duglighet kan komma långt. Även om de högt uppsatta posterna i samhället innehas av mörkeralver är det inte helt ovanligt att även andra kan komma upp sig i samhället om de visar sig dugliga.


Stereotyper

En person som kommer från Tzan-Terek är duglig, slitstark och humorlös. De luktar antingen häst, fisk eller tång men klär sig i fina tyger och är skickliga handelsmän.


Viktiga platser

  • Londiram: Staden har en stor mur som spärrar av udden staden ligger på och skyddar staden mot angrepp ifrån land. Den saknar i övrigt murar. Staden har alltid varit en viktig hamnstad eftersom den har en väl utbyggd djuphavshamn.  Detta är den enda staden som lyckats stå emot orchinvasionen vad man vet och det är till denna stad landets styrande med drottning Altariel har sökt sin tillflykt med stadskassan. Även om drottningen styr landet är hon beroende av handelshusen i staden för att frakta in förnödenheter, vilket har gett handelshusen stort inflytande.


  • Sulith: Landets viktigaste hamnstad och den egentliga huvudstaden. Här kunde man köpa det mesta man kunde tänka sig och det fanns en uppsjö av olika kulturer. Staden är nu intagen av en stor orchklan som huserar i de mäktiga palatsen i stadens centrala delar. Många ljusskygga köpmän har den senaste tiden setts i staden där de köper upp allt dyrbart som inte är fastspikat för en billig peng i hopp om att sälja det vidare.


  • Arawyn: En stor ekskog i landets sydvästra del. Den sägs vara älvornas födelseplats och mycket farlig att besöka. Det finns många historier om folk som träffat på älvor i skogen och aldrig återvänt. Skogen är fredad enligt Tzan-Tereks lag sedan storskalig skeppstillverkning avverkade mer än halva skogen. Orcherna från Shakauzg har hittills lämnat skogen ifred.
    Skogen har självstyre till stor del.