Grupper på lajvet

Grupper på lajvet

Tidningen Äventyraren ges ut i Ärkemagikerns dal och finns att köpa för Daler på lajvet. Där kan man läsa om det allra senaste som har hänt och rykten som florerar. Den har även en specialbilaga om vilka som vistas i dalen som ni kan ta del av här: Tidningen Äventyrarens Nyaste Nytt


Informationen till bilagan hämtas från era anmälningar och speciellt fältet ”Rykten du vill ha hjälp att sprida”


Vill du annonsera i Tidningen Äventyraren ska du kontakta Jennie ”Nennen” Gahnström direkt nennen@gahnstrom.se


Här är ett exempel på förra årets tidning: [Äventyraren nr.13]


Sökta roller hittar ni under Sökta roller.