MG9.1 Regler

MG 9.1 Regler

Nedan sammanfattas några av de viktigaste reglerna från MG:s huvudsida.


Stöld

Det är okej att stjäla intrigföremål, papper (ej böcker), inlajvpengar, inlajvdrycker, alkemiska preparat, magiska föremål och föremål märkta med grönt band. Ingenting annat!

 

Vi vill att fler lajvare i framtiden ska ha nytta och glädje av våra intrigföremål därför vill vi ha tillbaka dem. Var försiktig med allt som du tar då du har ansvar för att föremålet är helt när det lämnas tillbaka.

  

Off - …

Det personen säger är offlajv.

 

Ibland kan det vara svårt att skilja på om en person är offlajv eller inlajv när den pratar. Börjar en mening med ordet ”Off” så är personen offlajv och det den säger är på riktigt.

Hamnar du i en Inlajv-situation som är obekväm eller du inte kan hantera den kan du använda ordet off, t.ex. viska ”OFF - jag vill inte att du binder fast mig, jag lovar att inte fly”.

 

Skarp skada

En person är skadad på riktigt (offlajv).

 

Om något händer på riktigt och ni behöver akut hjälp kan ni ropa ”OFF – hjälp!” eller ”SKARP SKADA”. Detta bryter spelet tillfälligt, tills läger är under kontroll.

Tänk på att detta bryter spelet för alla så använd det endast om det är akut.

 

Magi

  • När en magiker kastar sin magi, pekar denne på sitt offer och säger order ”Arcana” följt av effekten. Offret ska då göra det magikern säger.
  • Personer runt magikern ser att en magi kastas, men offret uppfattar inte detta.
  • Det är förbjudet att låtsas vara magiker inlajv.
  • Det kan förekomma magiska föremål. Dessa är ofta märkta med ett pentagram, men behöver inte alltid vara det.


Magiska drycker

Om man ska använda en magisk dryck ska man först dricka drycken och sedan läsa vad den gör på de två effektkorten som tillhör drycken. Effektkorteten kommer se ut som en form av skraplott och man kommer inte kunna läsa vad drycken har för effekt förrän man har skrapat korten. Man får inte skrapa korten innan man har druckit drycken. Kort som redan är skrapade är förbrukade och kan inte användas igen. De ska då lämnas in till arrangörerna.

Som regel varar alla drycker 30 min om inget annat står, men du får gärna spela att den varar längre tid om du vill eller kortare om situationen kräver det.

 

Observera att man ska skrapa 2 effektkort. Det ena är en positiv effekt och det andra är en bieffekt. Man måste skrapa båda men man kan spela på dem i valfri ordning.

 

Man får flytta över effektkorten från en dryck till t.ex. en färgad sockerbit, salva, örter eller liknande, om man t.ex. vill ge helande örter i stället för helande dryck.

 

Vill man förgifta någons dryck eller mat, placerar man kortet i drycken eller i maten. Effektkortet går inte att se och det går inte att äta runt kortet. Man kan inte se, lukta eller smaka att maten är förgiftad.

 

Vi litar på att deltagarna inte kommer att missbruka detta system utan hitta ett snyggt sätt för att få det att fungera.

 

På MG 9.1 kommer det inte finnas möjlighet att brygga egna alkemiska drycker. Dryckerna som ska användas på lajvet kommer vara förberedda av arrangörerna och delas ut i samband med incheck på plats.

 

Jämstäldhetspolicy
https://morgondagensgryning.se/regler/j%C3%A4mst%C3%A4lldhetspolicy.html

 

Siarsystemet

En person som har siarförmåga eller som är klärvoajant kan uppfatta sådant som andra inte kan se. Oftast sker detta genom drömmar eller visioner. För att gestalta detta har vi skapat detta speltekniska system. Antalet roller med siarförmåga är begränsat på MG 9.1.

 

  • På lajvet kommer det finnas olika föremål som kan ge visioner.
  • När en person med siarförmåga vidrör ett av dessa föremål så får personen en vision.
  • Personen får då öppna ett förseglat papper där det står vad det är för vision personen får. Pappret fås vid incheck.