Regler

Regler

Allmänna regler

Vi vill att så många som möjligt ska ha så roligt som möjligt. Det finns därför regler att förhålla sig till för allas trevnad. Oftast kommer man långt med sunt förnuft, men vissa regler finns av förekommen anledning och för att hjälpa nya lajvare att upptäcka denna underbara hobby.


Även erfarna lajvare ska läsa dessa regler då det finns några regler som skiljer sig från andra lajv.


Genom din anmälan till lajvet godtar du att följa dessa regler.


Vi rekommenderar även alla starkt att läsa våra tips på uppförande under Tips & trix.


Byte av roll

Om du skulle byta roll under lajvet ska du knyta ett gult band kring höger arm för varje rollbyte. Även om du byter kläder eller blir en annan ras. Detta för att signalera för folk att du är en annan roll och inte samma roll som bara har bytt kläder.


Området

Att skada naturen genom att hugga ner eller spika i träden är förbjudet. Använd snöre om ni vill sätta upp något,


Man får inte gå på kalhyggena. Det finns unga granar som kan förstöras om man går där. Arrangörerna kommer inte placera några intrigföremål på kalhyggena.


På området finns en å som går att bada i. Endast miljömärkt tvål, diskmedel eller liknande produkter får användas i ån p.g.a. djurlivet i ån. Kommunen gör mätningar nedströms. Bra produkter kan ni hitta här: https://www.bramiljoval.se/produkter/.


Att bajsa i naturen är inte tillåtet - dassen ska användas.


Läger och Eldning

Alla eldstäder måste vara godkända av arrangörerna. Eldningsförbud ska respekteras, och eldar får aldrig lämnas utan uppsikt. Man får heller inte hugga ner träd för att få ved utan använd de grenar som finns på marken.


Det är absolut förbjudet att flytta på större stenar (gäller ej grus). I området finns flera ruiner, högar och murar som är kulturminnesmärkta och ska bevaras till eftervärlden. Arrangören kan visa dig var du får ta sten och grus till eldstäder .


Om man använder en kamin inne i tältet ska man alltid ha en person som vaktar kaminen (eldpost) när den är tänd.


Tälten ska vara så lajvmässiga som möjligt. Om du inte kan få tag på ett medeltida tält utan hade tänkt bo i ett modernt tält ska du bo på off-området eller maskera ditt tält väl. Militärtält är tillåtna inlajv.


När lajvet är slut och ni ska lämna lägerplatsen ska denna vara noga städad (allt ska bort, till och med små pappersbitar och snören). Fråga arrangören om ni ska riva er eldstad eller låta den vara. Om den ska rivas, ska stenarna läggas i en liten hög i närheten så de går att använda igen. Gräv inte ner stenarna! Innan ni lämnar området ska lägerplatsen kontrolleras och godkännas av en arrangör. Om arrangörerna måste städa er lägerplats kan en avgift tas ut på 500 kr.


Tältfrid

Det råder inte tältfrid på lajvet. Detta betyder att folk får ta sig in i ditt tält för att t.ex. stjäla föremål. Försök därför att ha alla tält och läger inlajv. Annars märk era tält med en offlajvruna om ni inte vill att folk ska gå in i era tält, rota i er kista, väska eller liknande.


Det är förbjudet att gömma någon inlajvrekvesita i off-tälten eller bland offpackning. Du får heller inte förvara intrigföremål i off-lägret om inte du själv befinner dig där för att t.ex. äta eller sova.


Man får inte rota igenom off-packning.


In- och utcheckning

Alla deltagare måste checka in och få sina vapen kontrollerade av arrangör innan de får vara med på lajvet.


Du måste säga till en arrangör innan du lämnar lajvet (checka ut), så att vi vet hur många deltagare som fortfarande är inne på området. Annars kan det hända att vi börjar leta efter personer som redan har åkt hem. Detta gäller även om du lämnar lajvet innan det är slut.


I samband med att du checkar ut lämnar du tillbaka alla intrigföremål och inlajvpengar. Vill du köpa loss lite inlajvvaluta kan du betala 5 kr per mynt/sedel eller 20 kr för 2 mynt och 3 sedlar i samband med utcheckning. Vi noterar vad din karaktär slutade lajvet med inför nästa lajv.


Rökning

Rökning av cigaretter och portionssnus är förbjudet då det är stämningsdödande. Det är också brandfarligt med fimpar ute i naturen. Om du måste röka ska detta göras i smyg så ingen annan ser och fimpar ska läggas i en fickaskkopp eller liknande så att det inte ligger en massa fimpar ute i naturen. Att röka pipa, vattenpipa, cigariller och cigarrer är acceptabelt men får inte rökas på platser där det normalt vistas mycket folk som t.ex. runt den allmänna eldstaden, värdshuset eller vid badet.


Vid dassen kommer det finnas fimphinkar som ska användas om rökning sker där.


Sopor

Vi tänker på miljön och vi förutsätter att ni hjälper oss. Alla sopor som slängs ska vara sorterade i de behållare/sopsäckar som finns på området. Alla sopor kommer att köras till en återvinningsstation efter lajvet, där vi manuellt slänger soporna i olika behållare. Soporna ska därför sorteras i pant, metall, glas, kompost och brännbart.


Alkohol

Det finns inget generellt alkoholförbud på lajvet. Bjud inte personer under 18 år på alkohol. Målsman eller liknande på lajvet ansvarar för minderåriga. Du som spelare har alltid ansvar att säga nej om någon bjuder dig på alkohol. Det är helt okej att fråga vad det är som bjuds om man är osäker, samt fråga om någon har åldern inne för att dricka starkt.

 

Lilla mittenängen (”Gläntan”) kommer vara den Lugna ängen. Där får man inte vara märkbart berusad. Här ska man inte festa eller väsnas sent om kvällarna.


Du får inte använda ditt vapen om du är alkoholpåverkad (gräns = 0,2 promille).


Utrustning

Glasögon och linser är tillåtna.


Rullstolar, kryckor eller andra moderna hjälpmedel är ok att använda om det är en förutsättning för ditt deltagande.


Personer som har allergier som gör att de måste få tillgång till medicin snabbt måste bära denna med sig under hela lajvet. Helst i en liten pung märkt med sjukvårdsruna.


Försök hålla så mycket av din utrustning så inlajv som möjligt och täck föremål som är off med t.ex. en filt. Vi vill inte se synliga platspåsar, plastburkar, konservburkar eller moderna ryggsäckar. Men ligger dessa under en filt är de ok. Smörpapper är tillåtet. Tänk även på att täcka din sovsäck och liggunderlag med filtar. Det som ser bra ut är bra!


Batteridrivna lyktor och ljus är i regel off-lajv. De är dock ok att använda dem inne i tält eller vid eldningsförbud. Riktlinjen är att om de är synliga för utomstående bör riktiga ljus användas. Tänk på att en ficklampa syns genom tältduken.


     Vapen, strid och rustning

      Se Stridsreglerna (Man förväntas ha läst dem).


     Snittning och knockning


      Se Stridsreglerna (Man förväntas ha läst dem).


     Fällor och tortyr

      Se Fällor och tortyrregler


     Magi

     Se Magi


     Magiska drycker

      Se Alkemi


Stöld

Det är okej att stjäla intrigföremål, papper (ej böcker), inlajvpengar, inlajvdrycker, alkemiska preparat, magiska föremål och föremål märkta med grönt band. Ingenting annat!

Bönestenar, lotter i landlotteriet, Varubevis till handelssystemet och ägarbevis till landområden får inte stjälas.


Alla stulna föremål ska lämnas tillbaka till ägaren direkt efter lajvet. Om du inte vet vem som är ägaren ska föremålet lämnas till arrangören direkt när lajvet är slut. Föremål som åker med en deltagare hem är deltagaren skyldig att omgående skicka till ägaren och själv betala portot annars finns det risk att det stöldanmäls till polisen.


Vi vill att fler lajvare i framtiden ska ha nytta och glädje av våra intrigföremål därför vill vi ha tillbaka dem. Var försiktig med allt som du tar då du har ansvar för att föremålet är helt när det lämnas tillbaka.

 

Man får inte stjäla varor som är till försäljning OFF. Såsom varor från handelsstånd, försäljare, eller värdshus.


Inga dokument eller föremål får stjälas från Gryningstemplet (arrangörslägret) eller dess bibliotek.

 

Man får inte ”låna” utrustning från värdshuset, utan att fråga personalen. Detta gäller särskilt lyktor, grytor och krus. Man får heller inte låna lyktor från stigarna.


Man får inte stjäla något från banken då detta kan förstöra de speltekniska system som är beroende av banken.


Ålder

För att få åka själv utan vuxet sällskap, måste man fyllt 15 år eller ska fylla 15 detta år.


För att få bära vapen (förutom dolk) måste man fyllt 13 eller ska fylla 13 detta år.


För att få spela magiker eller helare ska du ha fyllt 18 år eller ska fylla 18 detta år. Du måste dessutom få arrangörens godkännande då dessa roller är begränsade. Ta kontakt med arrangören om du vill ha magiska förmågor (info@morgondagensgryning.se).


Små barn på lajvet

Föräldrar är alltid ansvariga för sina barn under lajvet.


Det kommer finnas ett särskilt område som lämpar sig för barnpassning och det kommer arrangeras särskilda äventyr för barn. Observera att föräldrarna alltid är ansvariga för sina barn under hela arrangemanget.


Föräldrar som har barn under 7 år och som ska vara med i någon av våra barnaktiviteter bör vara med själv och hjälpa till om det behövs.


Utsätt aldrig ett barn för hot. Barn har alltid rätt till störst hänsyn i alla lägen, ju mindre barn desto större hänsyn. Vill du involvera ett barn i någon intrig eller annan spelsituation bör du kontrollera detta först med föräldrarna. Är du osäker angående något vad avser barns del i spelet, så tala med föräldrarna. Hamnar du i en situation att du måste “skada” en förälder till ett barn, förvarna alltid dessa så att de kan sätta in barnet/barnen i situationen.


Uppträd inte med större våld eller grymhet än vad situationen kräver, när du spelar i närheten av barn.


Djur

Djur får medföras till lajvet efter godkännande av arrangörer.


Det är djurets ägare som är ansvarig för djuret och dess beteende. Ansvaret för djuret innefattar även ansvar för foder, avföring och dess åverkan på naturen.


Folk med fobier och allergier skall respekteras.


Strid kring djur bör undvikas. Skulle det ske är det djurägarens ansvar att i första hand ta hand om t.ex. sin hund så att den inte attackerar någon. Man bör söka annan lösning än strid om det är ägaren av t.ex. hunden man ska attackera.


”Under tiden den 1 mars till 20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt” ur Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, 16 §.


Fladdermusholkarna som finns i området ska lämnas ifred.


Slutord

Alla lajv går under Svensk lag. Folk som bryter mot lagen kan komma att polisanmälas.