MG9.1 Roller

MG 9.1 Roller

Här beskriver vi arrangörer vilka roller som kan tänkas närvara på lajvet. Eftersom settingen är lite speciell gäller det att de roller som deltar på lajvet på ett eller annat vis knyter ann till värdparet eller dess gäster (se nedan). Din roll behöver inte ha spelats på tidigare MG-lajv, det går utmärkt att skapa nya roller och förbindelser. Då lajvet bland annat vill gestalta hierarkispel kommer deltagarna att delas in i herrefolk och hovfolk (se nedan).


Du behöver inte tillhöra ett sällskap eller grupp på förhand. Arrangörer kan förmedla kontakt eller lösa tillhörighet på något vis. Meddela detta i anmälan!


Under lajvet finns det stora möjligheter att visa upp vad ens roll verkligen är bra på och deltagare får gärna bidra till underhållningen med exempelvis musik, spex, lekar, uppträdanden, dikter, tal, föredrag, uppvisning, dans, osv. - kontakta arrangörerna eller skriv i anmälningsformuläret.

 

Herrefolk

Roller från de övre skikten i samhället. De kan vara från olika länder, nyrika, gamla släkter eller roller som kommit upp sig i samhället. Dessa personer vet (för det mesta) att föra sig bland gelikar. Hursomhelst så är det viktigt med anseende, rikedom, inflytande och makt. De vill gärna synas och visa att de är bättre än andra.


Tänkbara roller: (En roll eller grupp kan passa in i mer än en kategori)

 • Värdparet - Hertiginnan och hertigen (redan tillsatta roller).
 • Stab - Roller som ingår i värdparets följe och bor på deras olika gods året runt. Vissa ingår i värdparets över skikt av hushållet. Begränsat antal. (Dessa är oftast adliga eller kommer från ansedda familjer på något vis).
 • Allierad/samarbetspartners - Personer eller grupper som samarbetar med värdparet på olika vis, exempelvis från tidigare MG-lajv.
 • Vänner - Roller som värdparet umgås med privat och har ett djupare förtroende för. Dessa är få till antalet.
 • Intressanta och värdefulla - Roller som har värdefull kunskap, inflytande eller liknande.


Exempel: (Finns flera exempel än de som listas)

 • Stab - Döttrar/söner från adliga familjer, sällskapsdam/herre, riddare, magiker, vetenskapare, Hovmarskalk, Hovmarskalksbiträde, Rustmästare, Skattmästare, Hovmästare, Cermonimästare.
 • Allierad/samarbetspartners - Danaliska banken, Purgatororden, Livets nyckel, utländska/inhemska dignitärer som Kazader, Drakoner, Alver, Mörkeralver, Svartblod/Orcher etc.
 • Vänner - Finns redan några roller, men har du en bra idé så är vi öppna för förslag.
 • Intressanta och värdefulla - utländska dignitärer, magiker, vetenskapare, ordensledare, religiösa ledare, berömda krigare och dylikt.

 

Hovfolk

Roller som utgör den stora massan i samhället. Antingen ingår de i värdparets hushåll, gästernas hushåll, är tillfälligt inhyrda eller har någon förbindelse med värdparet privat eller affärsmässigt. Här kan det också vara viktigt med hierarki och att vara någon. Om inte annat så är denna fest (förhoppningsvis) ett tillfälle att temporärt få slappna av och släppa loss på överklassens bekostnad, utan sina översittare.

 

Tänkbara roller:

 • Värdparets hovfolk - Roller som arbetar i värdparets hushåll permanent. Exempelvis kockar, kökspigor/drängar, kammarfruar/herrar, soldater etc.
 • Värdparets kontakter - Roller som värdparet uppskattar på något vis via olika tjänster, avtal, härkomst, eller liknande från exempelvis tidigare MG-lajv
 • Gästernas hovfolk - Roller som herrefolksgästerna har med sig när de är på resande fot.
 • Inhyrda av värdparet - Underhållare, musiker, gycklare, tillfälliga hovfolk mm

 

Exempel:

 • Värdparets hovfolk - Skrivare, stallare, kammarfru/herre, kökspiga/dräng, trädgårdsmästare, styckare, kock, munskänk, jägare, notarie, ringare, soldat, skogsvakt.
 • Värdparets kontakter - Det finns redan några roller som värdparet har personlig anknytning till, men har du en bra idé så är vi öppna för förslag.
 • Gästernas hovfolk - Se värdparets hovfolk ovan för exempel.
 • Inhyrda av värdparet - Underhållare, musiker, gycklare, poeter, tillfälliga hovfolk mm.

 

Sökta roller

 • Inga särskilt sökta roller finns i nuläget.


 • Någon som kan hålla dansworkshop (off) på fredagen (TILLSATT!)
 • Person/personer som kan hålla i spelhålan. (TILLSATT!)
 • Underhållare, musiker osv. (TILLSATT!)
 • Medium som kan hålla seanser och känna andlig närvaro. (TILLSATT!)


17
26
29
MorgondagensGryning_2018_08
9
21
20
5