Hem

Lajvet har bytt datum till

1-5 september, 2021

MorgondagensGryning_2018_05
24
MorgondagensGryning_2018_16
MorgondagensGryning_2018_58
MorgondagensGryning_2018_17
MorgondagensGryning_2018_29
32

Spänning och äventyr


Vår vision är ett roligt och händelserikt lajv. Skattjakt, pussel, vetenskap, resurser, magiska artefakter, märkliga varelser, rövaröverfall och politik är några av de ingredienser du kan stöta på.


Nya grepp


Vi testar nya metoder och tekniker för att skapa intressant spel. Därför har vi utvecklat olika speltekniska system som har hämtat inspiration av dataspel och film. Det är det som gör MG unikt!Ett lajv för alla


Lajvet vänder sig till nybörjare såväl som erfarna. Vi vill att alla ska kunna delta, ha roligt och bli huvudpersoner i sitt egna lajv.


När: 1-5 september 2021 (onsdag - söndag)

Var: Attared utan för Kinna, 6 mil sydöst om Göteborg

Pris: 600 kr (varierar med ålder)

Kontakt: info@morgondagensgryning.se

Du hittar oss även på:


Nyheter!


2021-08-19

En pdf-fil finns nu över all information på hemsidan för den som önskar det. I den kan man också söka.

Ett förtydligande har gjorts att det är Hertiginnan Kornerial Ehernbalk som driver barnhuset som finns på området.


2021-08-16

Information om den särskilda satsning vi gör för barn i år finns nu att läsa under Barn på lajvet.

Magidirektiven har uppdateras. Man behöver nu tillstånd för att använda magiska föremål och en förtydligande har gjorts att skogsvarelser såsom knytt eller liknande inte behöver magilicens.


2021-08-02

Information om fyra speltekniska system som vi använder finns nu:

Förtydligat att man ska ta med egen skål, bestik och bägare till värdshuset om man vill äta där.

Ändrat gränsen för armborst från 30 pound till 50 pond då detta ger ungefär samma anslagsenergi vilket visats under ett MG finansierat forskningsprojekt.


2021-07-24

Information om Handelssystemet ligger nu uppe.

Vi har låtit läsa in en del texter för att underlätta för alla att ta till sig informationen. Det som lästs in är: Handling, Regler, Religion, Valuta, Teknologi, Danalien, Speltekniska system, Alkemi, Magi, Stridsregler och  Tecken och förklaringar.


2021-06-19

Nu har vi öppnat anmälan för den förbeställda maten.

Information om avanmälan och återbetalning har uppdaterats.

information om Covid-19/corona har lagts upp.

En ny bidragsgivare Sparbankstiftelsen har beviljat oss bidrag och finns nu med med sin logga.


2021-01-24

MG byter datum ytterligare en gång till 1-5 september!

Vi har precis blivit informerade om att det planerade datumet i augusti krockar med en jakt på området. Detta har tyvärr tvingat oss att byta lajvdatum ännu en gång.

Nytt datum blir: 1-5 september.


2021-01-23

MG byter datum igen! För att säkerställa att lajvet kan bli av i år så har vi valt att flytta lajvet till 25-29 augusti.

 

Det finns indikationer på att lajvet möjligen hade gått att genomföra i juni trots Covid-19. Men det finns också en hel del osäkerheter och vi vill inte behöva ställa in med kort varsel. Vi har därför valt att fatta detta beslut tidigt så att folk kan planera sin semester och sitt lajvår ordentligt.

 

Detta innebär tyvärr att vi återigen behöver veta vad ni vill göra med er anmälan och betalning. Detta gäller även er som tidigare sagt att ni inte kan komma på lajvet när det fortfarande låg i juni eftersom ni kanske har bättre möjlighet på vårt nya datum.

 

Vi vill att ni:

Gå in i er anmälan och meddela vad ni vill göra med er rollanmälan och er betalning. (använd kompletteringslänken ni fått via mejl).

 

Här finns alternativen:

 • Flytta din anmälan till MG 25-29 augusti
 • Avanmäl dig helt
 • Att du inte vet än

 

Meddela även hur du vill göra med din betalning. Detta galler ALLA anmälda (aven barn). Gör detta så snart som möjligt, så vi vet vilka som kommer på MG 25-29 augusti, då arrangörsarbetet fortsätter!

 

Skulle det vara så att du idag meddelar att du kommer på lajvet 2021 men att det sedan visar sig att du inte kan, kommer du givetvis (!) att få pengarna tillbaka.


Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner har slutit ett avtal om att alla vuxna som bor i Sverige ska ha erbjudits vaccination mot covid-19 under det första halvåret 2021 (Källa).


2020-05-16

Vi har fattat beslut om att flytta lajvet till 16-20 juni, 2021.


Vi har efter mycket om och men behövt fatta ett jobbigt men nödvändigt beslut! 🙁
Som ni kanske gissat gör nuvarande Corona-restriktioner att vi tyvärr blir tvungna att skjuta upp lajvet till 16-20 juni 2021. Så det blir lajv!... men först 2021.
- Vi vill att alla går in i sin anmälan och meddela vad ni vill göra med er rollanmälan och er betalning. (Gå in via kompletteringslänken du fått via mail).
Du kan flytta din anmälan till MG 2021, avanmäla dig eller svara att du ännu inte vet.
- Vi vill även att du meddelar hur du vill göra med din betalning.
- Detta gäller ALLA anmälda (även barn). Gör detta så snart som möjligt, så vi vet vilka som kommer på MG 2021, då vårt arrangörsarbete fortsätter.
- Det går även bra att göra nya anmälningar till MG 2021 😊


Skulle det vara så att du idag meddelar att du kommer på lajvet 2021 men att det sedan visar sig att du inte kan, kommer du givetvis (!) att få pengarna tillbaka.


Tack för det stora intresset för lajvet – ni är grymma! ❤️


2020-03-13

Information om nyvalet till Magikernas råd finns nu under Magiker.

Magidirektiven, kap 7, 6-8 § har uppdaterats.


2020-03-12

Ett spelteknisk system för forskning finns nu beskrivet.

Ett förtydligande om att man inte får stjäla föremål från arrangörslägret har gjorts under regler.

Information om återbetalning vid inställt lajv finns under Ansökan om återbetalning.

Hemsidan har fått en mindre ansiktslyftning med fler bilder.

Trailern för MG 9 finns under Lajvpresentation.


2020-02-27

Anmälan är öppen.

Samarbeta med Gripheim.se inleds som ger alla deltagare 10 % rabatt.


2020-02-02

Alverna har fått en ny religion kallad Fëon.

Har förbättrat utseendet av hemsidan för mobilen.

Flyttat magidirektiven, magistrid och maginivåer så att de ska bli lättare att hitta.


2020-01-18

Handling MG 9 har utökats med berättelsespåren De blå stenarna och Drakonernas ö.

Nya funktionärer har anslutit till arrangörsgruppen och omnämns nu under Kontakt.


2019-12-11

Handling MG 9 har uppdaterats eftersom MG8:s handling fortfarande låg kvar.


2019-11-23 - MG9 – NY HEMSIDA

Nedan presenteras de viktigaste uppdateringarna som är gjorda mellan MG8:s och MG9:s sida:


 • Datum - Datum för lajvet är satt till 24-28 juni 2020 (onsdag - söndag).
 • Alla datum och år som nämns i text är uppdaterade.
 • Nytt pris – Vi har varit tvungna att höja priset, men behållit priset för barn.
 • Vad har hänt innan – En sammanfattad förklarande text om vad som har hänt på de tidigare lajven MG 6, MG 7 och MG 8.
 • Handling MG 9 – Ny bakgrund och nya berättelsespår som beskriver vad lajvet handlar om.
 • Praktiskt – Det finns möjlighet att hyra ett eget dass till ditt läger.
 • Regler – Regler kring batteridrivna lyckor och ljus.
  Man får inte låna lyktorna som vi sätter upp längs med stigarna.
  Bild på hur en eldstad ska vara utformad.
 • Stridsregler – Förtydligat att det inte finns rökgranater i världen men att det kan förekomma som effekter.
 • Magi – Alla magikers mana är begränsad till max 1 mana under MG9. Manadryck ersätter bara förlorad mana.
 • Magiker – Text om att all magi är ändlig.
  Att magikernas råd har återbildats.
  Vad som hände under MG 8 för magikerna.
 • Magidirektiven – Förtydligande att magikernas råd är dömande i alla fall som rör brott mot magidirektiven och att Purgatororden influerar vilka som får plats i det återbildade rådet.
 • Landlotteri – Text om att ännu ett landlotteri kommer att hållas.
 • Handelssystemet – Tagits bort från menyn och kommer ersättas av ett nytt framöver.
 • Underjorden – Förtydligande att varje äventyr är cirka 1 timma.
 • Pilgrimsfärd – Tagits bort från menyn då det kan komma att ersättas av ett nytt system.
 • Strategispelet – Sammanfattning om vad som hände under MG8 har lagts till.
  Text om vad strategispelet ska handla om under MG 9 har lagts till.
 • Politiksystemet – Tagits bort från menyn då Bastian Ehrenbalk blev ny länsherre (Hertig). Kan komma att ersättas framöver.
 • Siarsystemet – Regel om att man inte får ”jaga” föremål som ger visioner har tagits bort.
  Text om att man kan få en vision per dag i Gryningstemplet har lagts till.
 • Världen – Corinne är i union med Etheria.
  Kronau är i pågående konflikt med Ethera på grund av att de bygger en transportled genom landet.
 • Danalien – Bastian Ehrenbalk har blivit länsherre (hertig) i Ärkemagikerns dal.
  Ärkemagikerns dal har blivit den 13:e förläningen i landet.
  Förmyndarregeringen kallas numer för Kronrådet.
  Städerna Nordholm och Östmark beskrivs i text.
 • Ärkemagikerns dal – De juridiska problemen i dalen beskrivs.
 • Kriget – Text om vad som hände under strategispelet under MG 8 har lagts till.
 • Förläningar – Beskrivning om att Ärkemagikerns dal har lagts till.
 • Afote – Ny text om mörkeralvernas misslyckade uppror har lagts till.
 • Corinne – Beskrivning av unionen med Ethera beskrivs och att deras regent förolyckats.
 • Tzan-Terek – Text om att de hävt belägringen av Londiram har lagts till.
 • Shakauzg – Text om att de förlorat Östveden har lagts till.
 • Den gamles bok – Text om att den har hittats och är i Högalvernas ägo har lagts till.
 • Elenionnade – Text om att skogsalvernas magiska källa är ”sjuk” har lagts till.
 • Vad är lajv – Uppdaterat texten utefter Sveroks nya beskrivning.Läs fler nyheter här!

Med stöd av: