Corinne

MG8 - Ett nytänkande & händelserikt fantasylajv med inslag av steampunk

Landsgränser innan kriget

(Klicka för förstoring)

Inspiration:

Mörkeralvsrike med slavar, rasistiskt.

Medelteknologiskt.

 

Aktuellt

För cirka 22 år sedan förklarade mörkeralverna i Corinne och Tzan-Terek krig mot Danalien. Kriget gick bra och de trängde långt in i Danalien.

Två år senare expanderade orchklanerna i Shakauzg sina gränser och invaderade Tzan-Terek samt de södra gränserna till Corinne. Kriget mot orcherna gick till en början bra för Corinne och de fort som ligger på gränsen mot Shakauzg lyckades stå emot de invaderande orcherna. Värre gick det för Tzan-Terek som inte lyckades stå emot orchernas invasion. Orcherna kunde då gå via Tzan-Terek in i de västra delarna av Corinne där de nu ockuperar de västra delarna av landet och börjat bosätta sig. De stora barrskogarna skövlas och bränns för svedjebruk eller blir material till byggnationer. Corinne planerar nu för en offensiv för att ta tillbaka de landområden de förlorat.

Landet befinner sig numera i fred med Danalien.

 

Geografi

Corinne domineras av ett öppet landskap med djupa barrskogar i den västra halvan av landet. I öst finns ett bördigt landskap av kullar och små sjöar. I sydöst breder de stora träskmarkerna Níteuvaë ut sig. Gränsen mot Shakauzg har alltid varit osäker och där finns många gränsposteringar och fort.

 

Befolkning

Landets befolkning består till stor del av mörkeralver och är indelat i fyra kast. Mörkeralver, andra alver, människor och slavar. Endast mörkeralver har rätt att styra. Andra alver tillåts att inneha statliga positioner. Människor måste söka tillstånd för att äga mark, skog, eller slavar vilket sällan beviljas. I stället tvingas många leva som livegna. Som slav har man i princip inga rättigheter utan måste göra det ens ägare säger och finna sig i att bli såld.

 

Statsskick

Formellt regerar mörkeralavskonungen Cir-Zhartin i Corinne, men han blev tillfångatagen för 9 år sedan av en orchklan under försvaret av de västra delarna. I kungens frånvaro styr han yngre bror Moldocil. Alla försök till fångutväxling eller lösenutbetalningar har stoppats av Moldocil och inget vet längre om den riktige kungen lever.

Någon formell huvudstad finns inte i landet då kungen ständigt är på resande fot. All makt är centrerad till regenten och där denne befinner sig, där är landets centrum för stunden. Kungens resande följe i fredstid har länge varit en fantastisk syn.

 

Militärmakt

Corinnes armé består i princip endast av mörkeralver med strikt disciplin. Undantaget är landets slavlegioner Molhossë som består av slavar, brottslingar och människor som antingen sålts eller dömts till armén eller frivilligt gått in där i jakt på ett bättre liv än det de hade. Slavlegionen behöver ständigt nytt folk då de ofta får stå i de främsta leden under ett slag. Eller då många dör av de sjukdomar som härjar i träskmarkerna i Corinnes södra del där en stor del är posterade.

 

Corinnes armé är nu svårt decimerad efter orchernas framfart i landet och av slavlegionerna finns det inte mycket kvar av, men invasionen tycks ha avstannat. Många legosoldater har ställt upp på Corinnes sida i striderna mot löften om gott betalt. Få har dock fått samma summor som de blivit lovade och än färre har fått betalt i tid.

 

Corinne hade en armé i östra Danalien när orcherna invaderade. När denna armé försökte ta sig tillbaka till Corinne, stötte den på hårt motstånd och splittrades. De som överlevde lever nu i Danalien som flyktingar. I fredsfördraget mellan Danalien och Corinne står det att de mörkeralversstyrkor som är kvar i Danalien får stanna där, förutsatt att de ”försvarar Danalien som om det vore deras egna hem”.

 

Handel

Landet producerar i fredstid mycket timmer, tenn och stenkol. Handeln sker främst med Tzan-Terek eller via dess hamnar till övriga världen. Under kriget har handelsvägarna blivit blockerade vilket har slagit hårt mot landets ekonomi.

 

Sedvänjor

Det skriva ordet är väldigt viktigt i Corinne. Har man skrivit på ett avtal eller kontrakt så ska det följas. I alla fall om avtalet är mellan två alver. Om det är en alv och människa så är avtalet mer att betrakta som en riktlinje och alven har tolkningsföreträdet.

 

Stereotyper

En person som kommer från Corinne är ädel och disciplinerad, men också uppnäst och högfärdig. De anser att de är bättre än andra och kan aldrig ha fel. De ser ner på alla som inte är renrasiga alver.

 

Viktiga platser

  • Kharond: En stor och ståtlig stad med över 4000 invånare som har fungerat som huvudstad många gånger. I stadens centrum finns ett stort ståtligt kungligt palats med trädgårdar som bevakas dygnet runt av beväpnade vakter. Det är förbjudet för utomstående att besöka palatset utan tillstånd även om kungen själv mycket sällan är där.

Strax utanför Kharond ligger anrika Cerrons magikerakademi där man har lärt ut magins konst sedan flera hundra år tillbaka, innan det Siniska imperiets fall. Cerronakademin är stängd för alla utom mörkeralver.

 

  • Ramil: Staden var får början ett befästningsverk men har nu vuxit sig utanför dess murar. Staden anses mycket svår att inta, även om murarna inte längre är i toppskick. Stadens centrum ligger ”Konungens borg” som byggdes för att skydda kungen under det Siniska imperiets fall och har byggts på flera gånger. Nuvarande konungen har dock aldrig använt den och den hyrs nu ut som förråd till stadens handelsmän och stora salen är ombyggd till svinstia.