Tjuvsystemet

MG8 - Ett nytänkande & händelserikt fantasylajv med inslag av steampunk

Tjuvsystemet

Föremål som är märkta med ett grönt snöre eller band är föremål som får stjälas inlajv. Dessa föremål kan sedan säljas inlajv för Daler om man hittar rätt köpare.

Efter lajvet ska föremålet lämnas tillbaka till arrangören.

 

Många grupper kommer börja lajvet med föremål märkta med grönt snöre (fås på plats). Dessa föremål vill ni givetvis inte bli av med eller sälja, men ni vill heller inte gömma undan dem så de blir omöjliga att stjäla. En bra riktlinje är att göra det till en utmaning att stjäla föremålen.

 

Vi vill med detta system ge personer som spelar tjuvaktiga roller något att stjäla, samtidigt som vi minskar risken att de tar ett föremål som någon inte vill bli av med.

 

Intrigföremål

Intrigföremål kommer generellt inte vara märkta med grönt snöre eller band. Vi har valt att göra så då vi inte vill att en tjuv ska förstöra en intrig för en grupp genom att stjäla deras intrigföremål och sedan gömma undan det. Om tjuven inte vet att det är intrigföremål så har denne antagligen ingen anledning att stjäla föremålet.

 

Skapa egna föremål

Man får ta med egna föremål som får stjälas under lajvet genom att knyta ett grönt band eller snöre på föremålet. Vi kan dock inte garantera att du får tillbaka föremålet efter lajvet, utan vi kommer tolka det som att du skänkt föremålet till arrangemanget om du inte tar hand om det själv. Arrangörerna använder främst grönt garn för att märka sina föremål.

 

Allmänna regler kring stöld

Hämtat från Regler.

 

  • Det är okej att stjäla intrigföremål, papper (ej böcker), inlajvpengar, inlajvdrycker, alkemiska preparat, magiska föremål och föremål märkta med grönt band. Ingenting annat!

Bönestenar, lotter i landlotteriet och ägarbevis till landområden får inte stjälas.

  • Alla stulna föremål ska lämnas tillbaka till ägaren direkt efter lajvet. Om du inte vet vem som är ägaren ska föremålet lämnas till arrangören direkt när lajvet är slut. Föremål som åker med en deltagare hem är deltagaren skyldig att omgående skicka till ägaren och själv betala portot annars finns det risk att det stöldanmäls till polisen.
  • Vi vill att fler lajvare i framtiden ska ha nytta och glädje av våra intrigföremål därför vill vi ha tillbaka dem. Var försiktig med allt som du tar då du har ansvar för att föremålet är helt när det lämnas tillbaka.
  • Man får inte stjäla varor som är till försäljning OFF. Såsom varor från handelsstånd, försäljare, eller värdshus.
  • Man får inte ”låna” utrustning från värdshuset, utan att fråga personalen. Detta gäller särskilt lyktor, grytor och krus.
  • Man får inte stjäla något från banken då detta kan förstöra de speltekniska system som är beroende av banken.