Handelssystemet

MG8 - Ett nytänkande & händelserikt fantasylajv med inslag av steampunk

För att kunna delta i handelssystemet behöver du först delta i Landlotteriet och skaffa dig ett landområde. Har du inget landområde i början av lajvet kommer du inte kunna delta i handelssystemet.

 

Handelssystemet använder sig av samma landområdeskarta som Landlotteriet. Landområdeskartan representerar endast en liten del av Ärkemagikerns dal. Dalen är betydligt större än det som syns på kartan.

 

Målet med handelssystemet är att producera varor på sina landområden, handla med varorna mellan deltagarna och sedan skeppa iväg alla varor till en marknad där de säljs och du går förhoppningsvis med vinst.

 

Terräng och varor

Varje ruta består av något av följande terrängtyp eller en kombination av dem:

 • Öken
 • Skog
 • Berg
 • Åker
 • Kullar
 • Gruvor
 • Byggnader
 • Vatten
 • Träsk
 • Väg/Flod

 

De varor man kan produceras är:

 • Sand
 • Timmer
 • Sten
 • Mat
 • Päls
 • Mineral
 • Alkemiska preparat
 • Arcanium
 • Ädelstenar
 • Handelskrediter
 • Artefakter

 

Varorna kommer att representeras av Varubevis. Detta kommer vara ett papper som beskriver vilken vara som man äger. Varubevis får man inte stjäla utan endast handla med.

 

Produktion

Själva produktionen går till som så att man drar två slumpvis valda varubevis ur den hög som representerar den terrängtyp man äger (varje landområde producerar alltid två varor). Det kommer finnas 10 olika högar. En för varje terrängtyp. Högarna har olika sammansättningar beroende på terrängtyp. Till exempel så har du stor sannolikhet att få timmer i skog, men också möjlighet att få något annat såsom sten, mat etc. I bergen har du större sannolikhet att hitta sten och mineral än i skog osv.

 

Exempel: Amanda äger landområde 0022 som bara består av skog. När hon producerar varor så drar hon två varubevis från skogshögen. Hon får då slumpmässigt en timmer och en mat. Äger hon två skogsområden så drar hon fyra varubevis osv.

Äger hon en skog och ett berg så drar hon två varubevis från skogshögen och två varubevis från bergshögen.

 

Är det så att man äger ett landområde som består av två olika terrängtyper så får man välja vilken terrängtyp som ska producera varor. Till exempel så kan man dra två varubevis från skogshögen eller två från väg/flod-högen om man äger ett landområde med skog och väg. Man kan välja att dra ett varubevis från varje hög också.

 

Produktion kommer att äga rum 1 gång per dag i tre dagar (torsdag, fredag och lördag). Deltagaren ska då gå till arrangörstältet, säga vilket landområde denne äger och sedan dra varubevis från rätt hög.

 

Specialregler

 • Väg/flod-högen ändrar sin sammansättning varje dag beroende på vad som har producerats. Har det producerats 5 ädelstenar så kommer väg/flod-högen bestå av 5 ädelstenar + allt annat som producerats under de förra dygnet. Första dagen har inget producerats = högen är tom.
 • Detta finns alltid en lite chans att man hittar en artefakt när man producerar. Då får man inget varubevis utan man får en artefakt av arrangören i stället.
 • Handelssystemet är låst under lajvet. Säljs eller köps det landområden under lajvet kommer detta inte påverka handelssystemet. Med andra ord så kan du fortfarande producera varor och delta i handelssystemet även om du säljer ditt landområde under årets lajv. Det samma gäller om du köper ett landområde. Det kommer inte börja producera varor förrän nästa lajv.
 • Har man väl valt att producera varor under lajvet så måste man fortsätta producera. Allt eller inget gäller.

 

Handel mellan deltagare

När man har fått sina varubevis i handen är det dags att försöka byta dem med andra deltagare som också producerar varor. Detta får man göra hur man vill. Man får dock inte stjäla varubevis. Detta för att det skulle förstöra mer än det tillför till lajvet.

 

För att tjäna så mycket som möjligt gäller det att samla på en eller ett fåtal typer av varor och sen kunna sälja dem.

 

Marknaden

I slutet av lajvet ska varorna säljas på en marknad som fiktionsmässigt ligger utanför lajvområdet. Detta sker mellan kl. 18.00 och 20.00 i Gryningstemplet (arrangörstältet).

 

Deltagare väljer själv vilka varor denne vill sälja. Osålda varor förstörs efter lajvet.

 

Vilken vara som är mest fördelaktig att sälja beror på hur marknaden ser ut. Nedan är ett exempel på hur marknaden kommer att se ut. Listan kommer finnas på lajvet så du behöver inte memorera den.

 

Antal varor

Sand

Timmer

Sten

Mat

Päls

Mineral

Alkemiska preparat

Arcanium

Ädelstenar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

1

2

2

0

0

1

2

2

0

1

2

4

3

1

1

2

3

3

2

2

3

6

4

1

2

3

4

4

2

3

4

8

5

1

3

4

4

5

4

4

5

10

6

2

4

4

5

6

4

5

6

12

7

2

4

5

5

7

6

6

7

14

8

2

5

5

6

7

6

7

8

16

9

3

5

6

6

8

8

8

9

18

10

3

6

6

7

8

8

9

10

20

11

3

6

7

7

9

10

10

11

22

12

4

7

7

8

9

10

11

12

24

osv.

...

...

...

...

...

...

 

Av tabellen framgår det att man får 1 Handelskredit om man säljer 3 timmer. Säljer man 4 timmer så får man 2 Handelskrediter och så vidare.

 

Kostnader

Att producera varor kostar handelskrediter. Det kostar 1 handelskredit att producera 2 varor.

Att sälja varor på marknaden kostar också handelskrediter:

 • Att sälja 1 typ av vara kostar 1 handelskredit (obegränsat antal)
 • Att sälja 2 typer av varor kostar 3 handelskrediter (1+2)
 • Att sälja 3 typer av varor kostar 6 handelskrediter (1+2+3)
 • Att sälja 4 typer av varor kostar 10 handelskrediter (1+2+3+4)

Osv.

 

Ingen börjar lajvet med handelskrediter. Så man förväntas ligga på minus fram till dessa att man kan sälja sina varor i slutet av lajvet.

 

Specialregel

 • Det går att hitta en handelskredit när man producerar varor. Denna går att lösa in utan att transportera den till marknaden. Den går också att handla med, med andra deltagare, likt vilken annan vara som helst.
 • Vi har räknat de flesta grupper som en markägare även om det är flera individer som äger olika landområden inom gruppen. Detta för att få balans i handelssystemet. Man får inte ”splittra” gruppen med syfte att kunna skeppa fler varor billigare. Vi kommer ha en lista med namn på personer som vi anser är landägare. Spela snyggt!!

 

Vinster

Man får 100 daler för varje vara som man lyckas sälja oberoende av vad det är.

Man får 1000 daler för varje handelskredit man gå plus.

Man får minus 1000 daler för varje handelskredit man går minus.

 

Oklart slut

Efter att lajvet är över kommer arrangörerna att sammanställa allt hemma och se vilka som gick med vinst och vilka som inte gjorde det. Vi har en fundering på att låta de som går med vinst få fler landområden, medan de som går med förlust förlorar sina landområden. Men vi vill testa systemet skarpt först innan vi helt slår fast hur det hela slutar… Besked kommer innan nästa lajv…