Området

MG8 - Ett nytänkande & händelserikt fantasylajv med inslag av steampunk

Lajvet kommer utspela sig på det vackra skogsområdet i Attared, Örby i närheten av Kinna. Här har tidigare Morgondagens Gryning 6 och 7 varit 2016-2017 och Projekt Lazarus 2015-2016 samt 2018.

 

Områdesbeskrivning

Området rekognoserades för Morgondages gryning redan 2014 men inget lajv arrangerades det året. I stället blev Projekt Lazarus först ut på området 2015 med ca 600 deltagare.

Området saknar modern bebyggelse och de störande off-momenten är minimala. Ingen fast lajvby har byggts på området… än. Det enda fasta huset är en jaktstuga men portabla lajvhus kan förekomma.

Marken är skogsbeklädd, relativt platt och lämpar sig för tältläger på flera ställen.

På området finns också tre större ängar som kan inrymma 500 deltagare eller mer. Det är ungefär 150 meter från körbar väg och tältängarna.

Genom området rinner Krokån som går att bada i samt en skogsväg som är körbar halva sträckan (fram till vägen korsar ån).

Mobiltäckning finns på området, men den är fläckvis ganska dålig. Men överlag så fungerar mobilen skapligt om man skulle behöva ringa hem.

 

Områdesregler

 

  • Det är absolut förbjudet att flytta på några stenar (gäller ej grus). I området finns flera ruiner, högar och murar som är kulturminnesmärkta och ska bevaras till eftervärlden. Arrangören kan visa dig var du får ta sten och grus till eldstäder.
  • Att skada naturen genom att hugga ner eller spika i träden är förbjudet. Använd snöre om ni vill sätta upp något. Grenar som ligger på marken får användas till ved.
  • Man får inte gå på kalhyggena. Det finns unga granar som kan ta förstöras om man går där. Arrangörerna kommer inte placera några intrigföremål på kalhyggena.
  • Alla eldstäder måste vara godkända av arrangörerna. Eldningsförbud ska respekteras, och eldar får aldrig lämnas utan uppsikt. Man får heller inte hugga ner träd för att få ved utan använd de grenar som finns på marken.
  • På området finns en å som går att bada i. Endast miljömärkt tvål, diskmedel eller liknande produkter får användas i ån p.g.a. djurlivet i ån. Kommunen gör mätningar nedströms. Bra produkter kan ni hitta här: http://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/register.
  • Diskning i ån är inte tillåtet med diskmedel. Diskvatten kan hällas ut på särskilda anvisade platser en bit bort från ån så att diskmedlet hinner brytas ner innan det når ån.

 

Vägbeskrivning

Området ligger i Attared, Örby som ligger längst med väg 156 och det kan vara lite svårt att hitta området via kartapparna i telefonen. Bäst träff får ni om ni söker på Attared Ekkullen. Om det inte fungerar kan ni söka på Svenljungavägen 30, Mark. Då hamnar ni lite väster om området.

Parkering får endast ske på platser som är anvisade av arrangörerna. Att parkera är gratis på vårt lajv. Parkeringen kommer finnas på en av ängarna ute vid stora vägen.

 

Figur: Platsen för lajvområdet.

Figur: Platsen för lajvområdet.

Åka kollektivt

Det går enkelt att ta buss till området. Västtrafiks linje 320 stannar i närheten av området.

 

Stationen heter Attared (www.vasttrafik.se). Bussen går att ta från Kinna.

 

Att ta bussen från området tillbaka till Kinna på söndag är värre. Det går bara en buss vid 11.45 och 19.45 från området. (Detta var 2017 tidtabell. Det kan ha ändrats i år).

 

Det går att bli upphämtad från Kinna järnvägsstation mellan 10.00-22.00 under inchecksdagen. Det kommer kosta 50 kr per person att bli hämtad och betalning sker på plats.

Det går även att bli körd till järnvägsstationen efter lajvet för samma kostnad. Men försök att få skjuts av någon deltagare i första hand.

 

Meddela arrangörerana innan lajvet om ni behöver bli hämtade/lämnade och vilken tid ni kommer/ska åka (info@morgondagensgryning.se).

 

Hyra området?

Området sköts just nu av föreningen Friluftskultur. Kontakta Peder ”Spazze” Liljeroth för mer information.

 

Bilder från området (tagna 2017-04-04)