Barn på lajvet

MG8 - Ett nytänkande & händelserikt fantasylajv med inslag av steampunk

Barn på lajvet

Vi har valt att satsa lite extra på familjer och personer som tar med barn på lajvet. Vi har därför valt att göra ”mittenängen” till den lugna ängen. Här får man inte festa eller väsnas sent om kvällarna. Man får heller inte vara märkbart berusad på denna ängen. Man måste dock inte bo på denna ängen bara för att man har med sig barn.

 

För att barnen ska få det extra roligt så kommer vi arrangera särskilda lekar och äventyr (se nedan) för de lite äldre barnen som är frivilligt att vara med på.

 

Vår förhoppning är att föräldrarna kommer kunna ges möjlighet att lajva själva och ha möjlighet att koppla av lite under lajvet. Vi har dessutom valt att barn till och med 6 år kommer gratis för att det inte ska bli allt för dyrt att ta med barnen på lajvet. Vi subventionerar även lajvavgiften för barn till och med 17 år.

 

Observera att MG inte är ett barnlajv. Det är ett lajv för vuxna där vissa delar är utvecklade eller anpassade för barn.

 

Regler för små barn på lajvet

  • Föräldrar är alltid ansvariga för sina barn under lajvet.
  • Det kommer finnas ett särskilt område som lämpar sig för barnpassning och det kommer arrangeras särskilda äventyr för barn. Observera att föräldrarna alltid är ansvariga för sina barn under hela arrangemanget.
  • Utsätt aldrig ett barn för hot. Barn har alltid rätt till störst hänsyn i alla lägen, ju mindre barn ju större hänsyn. Vill du involvera ett barn i någon intrig eller annan spelsituation bör du kontrollera detta först med föräldrarna. Är du osäker angående något vad avser barns del i spelet, så tala med föräldrarna. Hamnar du i en situation att du måste “skada” en förälder till ett barn, förvarna alltid dessa så att de kan sätta in in barnet/barnen i situationen.
  • Uppträd inte med större våld eller grymhet än vad situationen verkligen kräver, när du spelar i närheten av barn.

 

Introduktion och viktiga tider: Barnlajvet 2018 (MG8)

 

För de yngre barnen:

 

Åldrar:

4-8 år (ungefärligt rekommenderad ålder) - Välkommen till Häxring och Älvadans!

 

Tider:

Tors 10.00-12.00

Fredag 10.00-12.00

Lördag 17.00

 

En vädjan hördes från tuva och gran. Det var tisslingar, även kallad pysslingar i landets folktro. Vädjan var riktad både till norr och söder, till stora som små ja alla med 10 fingrar och tår. Pysslingarna hade sedan länge låtit denna sång och vädjan låtit besjungas bland tuv, blad och ängar. Ja till och med till de trögaste av drängar.

 

Även över alla länders slätter ja praktiskt taget till alla ätter. Få var de som låtit örat lyssna och vore det inte för barnen så skulle världen tystna. Barnen tog till sig denna vädjan medans de vuxna hade inte tid för de pratade lotteri och politik.

 

Ett uråldrigt väsen som hade legat i glömska gör nu anspråk på allt ont önska. Detta väsen måtte inte få skåda livskraftens mäktiga kåda. Ty den vill infånga alla tisslingars själar för att mätta sin uråldriga hungtt, sicken fasansfull dummer.

 

Danalien söker alltså hjältar som hört pysslingarnas vädjan och dessa skall få vandra på de olika testernas stig för att en mara/häxa ta strid. På torsdag samlas vår skara för första gången vid det gulsvarta tältet. Teobald Barklöve kommer att ringa på en klocka och således en fästing knocka. Alla barn får vandra men har du väldigt små fötter kanske du vid en vuxens fötter ska klamra.

 

 

För de äldre barnen:

 

Åldrar:

9+ år (ungefärligt rekommenderad ålder) - Välkommen att söka uppdrag hos Durkin af vita handen!

 

Tider:

Tors 12.30-13.30

Fredag 12.30-13.30

Lördag 12.30-13.30

 

Med flaxande vingslag annalkas den Vita duvan dalens vildvuxna gräs och rinnande floder. Sökandes efter äventyrare till att fullgöra flertalet uppdrag. Allt från att eskortera last till att inbringa tårar från en välklädd orch till att söka efter mask i ett förgyllt äpple, ja listan kan göras lång.

Uppdragen har olika svårighetsgrad och givetvis innebär en högre grad/risk mer kling i börsen, men det kan naturligtviss ha sitt pris... Under Vita duvans 50-åriga existens har ingen grupp ännu lyckats med den högsta svårighetsgraden.

Äventyrargruppen Vagnurs Hjältar tillsammans med Järvisar och Valde ulvarna var ytterst nära en gång. Så har ni modet att söka äventyret - kontakta Durkin af vita handen som finns på världshuset dagtid mellan 12.30-13.30 under tor, fre och lör.