Vad har hänt

MG8 - Ett nytänkande & händelserikt fantasylajv med inslag av steampunk

Vad har hänt

MG 6

Allt sedan den magiska barriären som höll oinbjudna ute föll år 215 (för 3 år sedan) har allt fler lycksökare strömmat in i Ärkemagikerns dal. De första som tog sig in i dalen har vittnat om en total tystnad och avsaknad av liv. De enda spåren man fann av magikerna som var inne i dalen var deras kåpor fulla av stoft och aska och de ägodelar de lämnat efter sig.

 

Många av de tillströmmande lycksökarna slog sig ner vid floden i Morinas Lundar (platsen där lajvet utspelar sig). En plats där magikerna verkar ha bedrivit arkeologiska utgrävningar. På plats fanns nämligen ett utgrävningstält, dokument och en låst kista samt några kåpor efter några magiker. Dokumenten talade om en stad under jorden. En stad som verkar ha blivit begraven med tiden och där tak och byggnader nu formar ett grottsystem som göms under marken. De gav också ledtrådar till vad magikerna hade hittat nere i underjorden. Detta fick många lycksökare att trotsa farorna och bege sig ner i underjorden på jakt efter skatter. Några blev dock kvar där nere utan att någonsin mer få se dagens ljus.

 

När kistan som magikerna hade hittat, tillslut lyckades öppnas fann man en blå äggformad sten. En liknande sten hade tidigare hittats i en av askhögarna som magikerna lämnat efter sig. Det var först när alverna fick syn på stenarna som folk började bli oroliga. De gamla alverna berättade om hur magikern Elsilivren med ett stort följe hade besegrat den korrupta och mäktiga högalvshäxan Imana och tagit tre liknande stenar från henne (MG 5). Stenarna skulle föras i säkerhet av Elsilivren, men det verkar som att de i stället hade förts in i dalen. En plats som inte är särskilt säker för magiska föremål nu när allehanda lycksökare vänder upp och ner på dalen i hopp om rikedomar.

 

Riktigt oroliga blev folk när Teklaprästen Storm fick tag på de två blå stenarna och tog dem med sig ner i underjorden åtföljd av en demon. Kort därefter skakades marken av en jordbävning och nergången rasade samman. Mindre misslyckade försök att gräva fram Storm gjordes, men de allra flesta var glada att de blå stenarna och demonen var begraven.

 

Sent samma kväll förkunnades det att Magikernas råd hade stora skulder till den Danaliska staten. Efter noga utredningar hade det slagits det fast att magikerna var döda och därmed inte kunde betala tillbaka sina skulder. Det beslutades därför att de tillgångar som Magikerns råd hade skulle säljas ut för att betala tillbaka skulden. En del av landtillgångarna skulle säljas ut i form av ett landlotteri för att ge flyktingarna från de krigshärjade östra Danalien en möjlighet att få ny mark att försörja sig på. (Detta genomfördes under MG7 då magikernas råd inte lyckats återbildas).

 

Andra viktiga händelser under MG 6

  • De Danaliska trupperna lyckades med hjälp av sina allierade driva tillbaka svartfolksklanerna från förläningen Västveden och många flyktingar kunde vända tillbaka till sina hem.
  • Vipa blev Baron Vipa över Arnheim och lyckades få de två spökena som förföljde honom att gå vidare till andeplanet.
  • Två unika varelser hittades på platsen. De fick samlingsnamnet Vattenälvor, även om dess likhet och släktskap med vanliga älvor kan diskuteras.
  • Religionen Livets Nyckel har vuxit sig allt starkare i dalen efter idogt missionerande av fader Fredrik.

 

MG 7

En grupp forskare hade lyckats hitta en stor skiva med hål i under en av sina expeditioner i vildmarken. På skivan fanns en stor kristall som lös upp nattmörkret. Ingen visste dock vad skivan gjorde eller vad hålen på skivan var till för. På dess sida fanns dessutom främmande inskriptioner. Liknande inskriptioner återfanns även på flera andra platser i dalen och i dokument som hittats.

 

Efter att Nordviddarna hade lyckats hitta magikern Odar Björkhirds osynliga stuga ute i skogen gjordes också upptäckten av styrkristallerna. Med hjälp av kristallerna lyckades forskargruppen aktivera vissa delar av maskinen. Dock verkar det som att det saknas kristaller.

 

Teklaprästen Strom hittades i underjorden. Med sig upp hade han dock ingen av de blå stenarna. Han visade också tecken på minnesförlust vilket gjorde att han inte mindes hur han blev av med dem. Vissa minnen återkom dock och han kom då ihåg att han hade blivit bestulen på en strax innan han gick ner i underjorden. Jakten på den skyldige överskuggades dock av nyheten att ytterligare två stenar hade hittats i dalen under expeditionerna.

 

Landlotteriet genomfördes. Men i stället för att landområdena gick till de fattiga flyktingarna från det krigshärjade områdena i öster, så var det några få aktörer som köpte upp stora landområden.

 

Diskussioner har förts i senaten om att låta Ärkemagikerns dal bli en ny förläning i Danalien. Någon måste väljas till Länsherre över hela dalen i så fall. En titel som lockade många med politiska ambitioner och många nyttjade sina politiska kontakter för att få senaten att välja just dem. Ett politiskt spel som ännu inte är avgjort.

 

Expeditionen till ungdomens källa visade sig inte innehålla en sprudlande källa som många trott, utan ett kargt och öde landskap. I mitten fanns en pyramidliknande byggnad. En byggnad som nu ägs utan Baron Vipa som köpte området under landlotteriet.

 

Nere i underjorden har folk hittat laboratorium och försöksrum som magikerna har använt sig utav för att bedriva hemska inhumana försök på människor, alver och andra varelser. Försök som många gånger har haft dödlig utgång. Dessa försök går direkt emot Magidirektiven som magikerna själva tagit fram och som ska reglera vad en magiker får använda sin kraft till. Purgatororden, vars uppgift är att se till att magidirektiven följs, har därför ökat sin närvaro i dalen betydligt. De har också utropat Ärkemagikerns torn till sitt nya högkvarter i dalen (nu kallat Purgatortornet). Men utan nyckeln till tornet har de inte kunnat ta sig in vilket också har hämmat utredningarna om vad magikerna faktiskt gjorde i dalen och vilka som var inblandade.

 

Andra viktiga händelser under MG 7

  • I slaget om förläningen Östveden gjorde de Danaliska trupperna och dess allierade stora framsteg. Dock lyckades man inte inta residensstaden som fortfarande hålls utav svartfolken. Många var de som fick offra sina liv i det misslyckade anfallet mot staden.
  • Belägringen av mörkeralvsstaden Londiram i landet Tzan-Terek avslutades när svartfolken drog sig vidare norrut i stället för att anfalla staden. Understödja av en arméenhet från Corinne lyckades de återta delar av sitt forna rike.
  • Nordviddarna hittade Storhövdingaringen. En edsring som behövs om man vill undvika inbördeskrig i Nordvidd då den ny storhövding nu kunde väljas.
  • Läkaren Efraim Snö valdes av folket på plats till borgmästare i hopp om att han skulle kunna bringa ordning till området.
  • En konungaättling hittades i dalen och transporterades iväg med luftskepp.
  • Magikernas råd lyckades inte återbildas. I avsaknad av Magikernas råd har en ny sammanslutning av magiker bildat De upplystas råd. Ett råd som anser att en ny ordning nu ska gälla där inga lagar eller regler ska finnas för vilka magier en magiker får använda.