Handling MG8

MG8 - Ett nytänkande & händelserikt fantasylajv med inslag av steampunk

Handling MG8 - En Ny Ordning

Innanför en mäktig bergskedja i södra Danalien ligger Ärkemagikerns dal. Dalen har sedan urminnes tid varit stängd för den yttre världen, skyddad av kraftfulla illusioner och magiska barriärer. Endast magikunniga har varit välkomna in till ärkemagikerns högsäte.

Men något har hänt i dalen, och den magiska barriär som höll oinbjudna ute har fallit. Vad som har hänt där inne är det ännu ingen som vet. Men alla magiker som var inne i dalen verkar ha försvunnit och lycksökare har börjat ta sig in i allt större skaror.

 

Där det finns folk finns det också behov av varor och tjänster vilket har inneburit att ett nybyggarsamhälle vuxit upp kring ett antal ängar nära en liten flod, precis innanför det bergspass som är vägen in i dalens norra del. Denna plats kallas Morinas lundar och det är här vår berättelse utspelar sig…

 

Berättelsespår

Morgondagens gryning har utvecklat något vi kallar Berättelsespår. Vi använder berättelsespår för att förklara vad lajvet handlar om i klartext i stället för att smyga in det i en stämningstext. Du som deltagare kommer att få välja vilka av dessa berättelsespår som du/din grupp är intresserade av i samband med din anmälan. Vi kommer sedan försöka anpassa intrigerna utefter de berättelsespår du/ni valt.

Observera att vi i första hand satsar på gruppintriger framför personintriger, så är du gruppledare för gruppen bör du fråga runt vad din grupp är intresserad av för berättelsespår. Man kan max välja 3 st.

 

********************

Underjordens skatter

Ryktena om att det finns gott om rikedomar i dalen har lett till stor tillströmning av lycksökare. Många lycksökare har vågat sig ner i underjorden i jakt på rikedomar och magiska artefakter. Några har kommit tillbaka rika, andra har blivit kvar där nere för att aldrig mer se dagens ljus. Efter en kraftig jordbävning som nyligen har skakat dalen, raserades nergångarna till underjorden. Men kanske öppnades det nya?

********************

Staden från förr

De personer som har varit nere i underjorden vittnar om en uråldrig stad som delvis är begraven. Man har funnit spår av människor, alver och orcher men också spår av jättar som verkar ha levt i denna uråldriga stad. Levde alla dessa i samma stad? Eller var det något som förde dem samman? Och varför övergavs staden?

********************

Magikernas grymhet

Nere i underjorden har man hittat laboratorium och försöksrum. Här har magikerna bedrivit hemsk inhuman forskning på människor, alver och andra varelser. Forskning som varit i direkt strid mot magidirektiven. Detta har gjort att Purgatororden, som ska se till att magidirektiven följs, har ökat sin närvaro betydligt i dalen och allt fler magiker har blivit arresterade för inblandning. Den som kan hjälpa Purguratororden i att utreda vad magikerna gjort inne i dalen och vilka magiker som brutit mot magidirektiven, kan säkert tjäna en rejäl slant. Vem vet vad magikerna är kapabla till? Tur att det finns en organisation som skyddar vanligt folk från dessa hemska magiker!

********************

Magikernas forskning

I magikernas laboratorium har man hittat dokument som beskriver de personer och varelser som magikerna gjort försök på. En del av dokumenten beskriver varelser som verkar vara väldigt främmande för denna del utav världen. Men var kom dessa varelser ifrån? Vad var det magikerna forskade på egentligen? Vad var det som var så viktigt att de medvetet bröt mot magidirektiven? Finns det några förrymda försöksdjur i dalen?

********************

Magikernas råd

Magikerna har börjat strida allt mer internt och förhoppningen om att starta upp magikernas råd på nytt verkar allt mer avlägsen. Inget nytt råd har lyckats bildas. Men kanske finns det någon rådsmagiker vid liv? Någon som kan kalla till nyval och återupprätta magikernas råd. Frågan är bara om Purgatororden skulle låta denna person träda fram utan att bli arresterad? Så frågan är kanske snarare vem som hittar personen först? Om magiernas råd skulle återbildas, vad skulle i så fall hända med alla tillgångar som ännu inte sålts av?

********************

Magikernas kamp

I avsaknad av Magikernas råd har en ny sammanslutning av magiker bildas med Drenora av Siriaorden i spetsen. Hon har lyckats locka till sig allt fler av världens magiker som flytt undan Purgatororden och de har tillsammans startat upp ett nytt råd. Ett råd som inte erkänner Purgatorordens befogenheter och som inte räds att ta strid för sin sak. De anser att en ny ordning nu ska gälla där inga lagar eller regler ska finnas för vilka magier en magiker får använda. Drenora har därför tillsammans med sina anhängare tagit sig till östra Danalien till en plats där Tyldors gamla palats ligger begraven. Där letar de efter Den gamles bok. En bok som lär innehålla all världens magi men som förbjöds och gömdes undan av Magikernas råd för flera hundra år sedan då den bedömdes vara för farlig. Det nya rådet kallar sig De upplystas råd och växer sig allt starkare. Kanske finns det anhängare i dalen och kanske finns det ledtrådar till var boken finns någonstans?

********************

Ungdomens källa

Många var dem som hade stora förhoppningar på expeditionerna in i dalen. En del blev riktigt rika, medan andra förlorade sina besparingar. Värst var det nog för de som valde att satsa på expeditionen till Ungdomens källa. En expedition som hittade ett tort och kargt landskap med en stor pyramidliknande byggnad i mitten i stället för en sprudlande källa. ”Vad ska jag göra med alla tomflaskor jag köpt!” yttrade en av expeditionsägarna. Baron Vipa bestämde sig dock för att köpa landområdet och efterskänka den till religionen Livets Nyckel som har tänkt bygga en kyrka på platsen, något som har retat Thang och Tekla följarna. Innan kyrkan byggs erbjuds pilgrimsfärder till platsen för de som är intresserade och vill skåda denna mäktiga byggnad. Frågan är bara vem som har byggt den och varför? Vad fyller den för funktion? Och varför har man funnit så många kläder efter magiker just här?

********************

Skivans hemlighet

Efter att en grupp forskare grävt upp en stor uråldrig skiva med hål i har allt fler intresserat sig för dess funktion. Teorier har lagts fram om vad den gör och vad som ska hända om man lyckas aktivera den med hjälp av styrkristallerna. Är det ett vapen? Är det ett sätt att förvara hemliga meddelanden? Transporteras man till en annan värld? Eller är det en del till något större? Ingen vet säkert då alla styrkristaller inte har hittats och utan dem verkar den inte fungera.

********************

Trädgårdsmästaren

Älvor, knytt och andra skogsvarelser har den senaste tiden allt mer börjat prata om Trädgårdsmästaren och hur denne talar till dem. Att denne behöver hjälp. Men vem är egentligen Trädgårdsmästaren och vad vill den? Vissa tror att det är en skogsgud som varit fången i dalen. Andra tror att älvorna bara inbillar sig. Frågan är om man ska hjälpa den eller inte? Och hur gör man i så fall?

********************

Landlotteriet

Många var de som tog chansen att köpa landområden efter förra årets utförsäljning av dalen. Trotts att den Danaliska senaten avsåg att landområdena skulle gå till fattiga flyktingar från de brända och härjade landområdena i östra Danalien, verkar det som att ett fåtal aktörer har köpt upp stora delar av landområdena. Dessa vill nu få avkastning på sina investeringar. Men har de gjort kloka köp?

 

Det har förkunnats att ett nytt landlotteri ska hållas för att sälja ut fler av de delar av dalen som inte såldes förra året. I lotteriet har alla rätt att köpa max en lott per person med säker vinst. Den person vars nummer dras först får välja landområde först. De som köpt en lott förra året får inte köpa en ny.

********************

Beskyddarverksamhet

Läkaren Efraim Snö har valts av folket i området till borgmästare över Morinas lundar i hopp om att han skulle råda bot de många rövarna som härjade längs vägarna och den höga kriminaliteten. Trotts försök har han inte lyckats lösa problemet och bland annat banken har svårt att få igenom sina transporter. En oväntad hand har dock kommit från Baronessan Katarina Sanduhr och Teklaprästen Storm som har erbjudit sin hjälp. Det verkar dock inte vara helt gratis. Men kanske är deras pris bättre än att bli rånad och bestulen?

********************

Den 13:e förläningen

Danalien styrs av en senat bestående av representanter från de 12 förläningarna. Ärkemagikerns dal har tidigare aldrig varit del i någon förläning utan styrt sig själv utan att lägga sig i världen utanför. Om dalen skulle bli en ny förläning skulle dess länsherre också få politisk makt i senaten. Som det ser ut nu står det mellan två kandidater Friherre Bastian Ehrenbalk med stöd av sin fru Kornelia Ehrenbalk och Arien von Lydion en hertig ifrån Västloden. Men inget är avgjort ännu. Det är endast de med politiskt inflytande som kan avgöra utfallet i detta val oavsett vad vanligt folk tycker (se Politiksystemet).

********************

Religionens väktare

De två stora religionerna Thang och Tekla och Livets nyckel har båda etablerat sig i dalen. Båda missionerar ständigt för att få nya anhängare till sin tro. ”Den som är stark i sin tro är också stark i livet!”. Men kanske finns det andra intressen som gör att de två religionerna verkar visa så stort intresse i dalen? Finns det en särskild anledning till varför Livets nyckel väljer att bygga en kyrka vid Ungdomens källa? Finns det en anledning varför Thang och Tekla prästerna protesterar så ljudligt? Finns det någon koppling mellan de två religionerna?

********************

 

Året är 218 och det har gått 22 år sedan lajvet MG 5 och 2 år sedan förra lajvet (MG 6) och världen tycks vara i uppstart av en ny era.

Lajvet utspelar sig i Morinas Lundar i norra delen av Ärkemagikerns dal där många lycksökare har slagit läger. Att resa längre in i dalen har visat sig farligt på grund av rövare, banditer och hitintills okända varelser och väsen. Vad som händer nu är upp till dig!

Välkommen till Ärkemagikerns dal!